• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Projekt Fish For Good wspiera rybołówstwa na drodze do zrównoważonych połowów

pc

09.07.2018 09:14 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Projekt Fish For Good wspiera rybołówstwa na drodze do zrównoważonych połowów

Partnerzy portalu

Projekt Fish For Good wspiera rybołówstwa na drodze do zrównoważonych połowów - GospodarkaMorska.pl

Projekt Fish for Good to inicjatywa, której celem jest wprowadzenie bardziej zrównoważonych praktyk połowowych w rybołówstwach krajów rozwijających się. W ramach projektu w Republice Południowej Afryki udało się zgromadzić szerokie grono interesariuszy w celu przeprowadzenia analizy porównawczej i wprowadzenie ulepszeń w wybranych rybołówstwach.

Droga do zrównoważonych połowów w RPA

Przedstawiciele rządu, branży rybnej, małoskalowych rybołówstw, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz sprzedawców detalicznych utworzyli specjalną Grupę Doradczą, która wybrała rybołówstwa z RPA, które będą uczestniczyły w projekcie Fish For Good – nowej inicjatywie organizacji pozarządowej MSC (Marine Stewardship Council). Projekt ten koncentruje się na wspieraniu rybołówstw w Indonezji, Meksyku i Republice Południowej Afryki w ich drodze do zrównoważonego działania, dostarczaniu im pomocy i narzędzi, które posłużą udoskonaleniu praktyk połowowych i przywróceniu zdrowych zasobów ryb.

W ramach projektu Fish For Good dziewięć rybołówstw1 z RPA zostało wybranych do wstępnej oceany pod kątem zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Poza oceną wstępną, pięć rybołówstw otrzyma dodatkowo wsparcie w postaci rozwoju oraz implementacji planu działania usprawniającego praktyki rybołówstwa.

Saasa Pheeha, Dyrektor Zarządzania Rybołówstwem Przybrzeżnym i Dalekomorskim (ang. Offshore and High Seas Fisheries Management), z Departamentu Rolnictwa, Leśnictwa I Rybołówstwa (ang. Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, DAFF) komentuje, że “jako opiekun zasobów rybnych w RPA, Departament z przyjemnością wspiera inicjatywy, które łączą różnych interesariuszy, działając na rzecz lepszego zarządzania rybołówstwami”.

Projekt Fish For Good

Ponad połowa poławianych na świecie ryb pochodzi z krajów globalnego południa, w których powszechny jest problem znaczącego przełowienia, wynikający między innymi z braku danych, braku właściwych regulacji oraz słabej współpracy.

Projekt Fish For Good ma na celu przyśpieszenie budowania sieci zrównoważonych rybołówstw w Indonezji, Meksyku i Republice Południowej Afryki. Projekt ten jest czteroletnią inicjatywą organizacji pozarządowej MSC (Marine Stewardship Council), współfinansowaną przez Holenderską Loterię Pocztową (ang. Dutch Postcode Lottery), której celem jest wprowadzenie w rybołówstwach krajów rozwijających się bardziej zrównoważonych praktyk połowowych. Objęte projektem rybołówstwa będą używały kryteriów zrównoważonego rybołówstwa MSC jako odniesienia do wprowadzanych ulepszeń, co umożliwi im w przyszłości ubieganie się o Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.
Mapowanie oraz analiza luk, bazujące na Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, zostaną wykorzystane do zidentyfikowania obszarów, w których należy dokonać ulepszeń. Kolejnym krokiem będzie implementacja tzw. projektów oceny wstępnej (ang. Project Pre-Assessment, PPA), które koncentrując się na specyficznej dla danego państwa analizie, pozwolą przybliżyć Program MSC wielu rybołówstwom w RPA.

PPA, czyli projekty oceny wstępnej, obejmują wiele rybołówstw, służąc zwiększeniu dostępności programu MSC. Projektem oceny wstępnej może być dowolny projekt, który w sposób strategiczny korzysta z oceny wstępnej MSC lub innych narzędzi MSC we współpracy z wieloma rybołówstwami jednocześnie. Jego zamierzony wpływ wykracza poza aktualny projekt i ma na celu wywarcie wpływu na zarządzanie na poziomie bardziej holistycznym niż tylko rybołówstwa, które już są zdolne do ubiegania się o certyfikat MSC. Dlatego PPA dążą do zaangażowania nie tylko sektora rybołówstwa i organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim organów zarządzających, naukowych agend doradczych oraz firm w łańcuchu dostaw zainteresowanych pozyskiwaniem surowca z tych rybołówstw.

Znaczenie Grupy Doradczej zauważa jej przewodniczący, profesor Kevern Cochrane z Rhodes University, mówiąc: „Interesariusze w branży rybnej: rybacy i organizacje rybackie oraz firmy w łańcuchu dostaw, mają różne priorytety i cele. Wszystkim nam zależy na lepszym zarządzaniu łowiskami, jednak niezwykle ważne jest, aby opinie przedstawicieli różnych podmiotów miały równe szanse na przedstawienie swoich poglądów, dzięki czemu wszyscy będą mogli skorzystać z procesu, który wprowadzi projekt Fish for Good.”

Komentując swoją rolę w projekcie, Andrew Gordon, Menadżer ds. Rybołówstwa w RPA organizacji MSC dodaje: „Od powstania organizacji w 1997 roku, MSC stale udowadnia, że opracowany przez nas program certyfikacji rybołówstw oraz produktów rybnych może pomóc wprowadzać realne zmiany w rybołówstwom, pomagając tym samym chronić ekosystemy morskie. Mając na uwadze przyszłość, MSC zobowiązało się do wzmożonych wysiłków na rzecz rybołówstw w krajach rozwijających się. Jest to w szczególnie naglące zadanie, ponieważ rybołówstwa w krajach rozwijających się są jednymi z najbardziej zagrożonych przełowieniem, a jednocześnie odgrywają kluczową rolę zarówno pod względem bezpieczeństwa żywnościowego, jak i zapewnienia środków do życia dla mieszkańców obszarów przybrzeżnych.”

Więcej informacji na temat projektu Fish For Good można znaleźć na stronie www.msc.org/fishforgood.

MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchu dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie.

Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak i przyszłe pokolenia.

Już ponad 328 rybołówstw z ponad 35 krajów świata posiada certyfikat MSC, a ponad 80 kolejnych przechodzi obecnie proces certyfikacji. Programem objętych jest już blisko 14% światowych połowów. Dzięki temu na całym świecie dostępnych jest już ponad 29 000 produktów w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce dostępnych jest już ponad 600 produktów, które można znaleźć w największych sieciach handlowych.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.