• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Już 18 rybołówstw tuńczyka z certyfikatem MSC

ew

18.07.2018 13:09 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Już 18 rybołówstw tuńczyka z certyfikatem MSC - GospodarkaMorska.pl

Rybołówstwo tuńczyka białego i żółtopłetwego z Polinezji Francuskiej oraz rybołówstwo tuńczyka Bonito i tuńczyka żółtopłetwego z zachodnio-centralnego Pacyfiku otrzymały Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Tym samym już 18 rybołówstw na świecie poławiających różne gatunki tuńczyka posiada certyfikat MSC, potwierdzający, że połowy prowadzone są w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.


W czerwcu br. Rybołówstwo tuńczyka Bonito oraz tuńczyka żółtopłetwego z zachodnio-centralnego Pacyfiku (ang. Western and Central Pacific skipjack and yellowfin free school purse seine fishery) prowadzone przez Związek ds. Zrównoważonego Tuńczyka na Zachodnim Pacyfiku (ang. Western Pacific Sustainable Tuna Alliance, WPSTA) otrzymało Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Decyzję o przyznaniu certyfikatu MSC podjęła niezależna jednostka certyfikująca, odpowiedzialna za proces certyfikacji, SCS Global.


W skład floty rybackiej rybołówstwa WPSTA wchodzą łodzie z USA, Tajwanu i kontynentalnych Chin łowiące głownie tuńczyka Bonito oraz tuńczyka żółtopłowego. Połowy za pomocą okrężnic prowadzone są za równo w obrębie wyłącznych stref ekonomicznych (ang. Exclusive Economic Zones, EEZ) państw będących stronami Porozumienia Nauru (ang. Parties to the Nauru Agreement, PNA), jak również na pełnym morzu.


Również w czerwcu br. certyfikat MSC otrzymało rybołówstwo tuńczyka białego i żółtopłetwego z Polinezji Francuskiej (ang. French Polynesia albacore and yellowfin longline fishery), poławianego za pomocą sznurów haczykowych. Decyzję o przyznaniu certyfikatu MSC podjęła niezależna jednostka certyfikująca ME Certification.


Rybołówstwo to jest pierwszym rybołówstwem z Polinezji Francuskiej, które uzyskało certyfikat MSC zarówno dla tuńczyka żółtopłetwego, jak i tuńczyka białego. Certyfikacja wzmacnia zrównoważony sposób zarządzania i prośrodowiskowe praktyki rybołówstwa. Około 80% tuńczyków złowionych w rybołówstwie wykorzystywanych jest do użytku krajowego. Pozostałe 20% jest eksportowane, głównie do USA.


Certyfikat MSC potwierdza, że rybołówstwa prowadzone są w sposób zgodny ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, który uważany jest za jeden z najbardziej rygorystycznych i wiarygodnych programów certyfikacji dzikich populacji ryb i owoców morza na świecie. Standard opiera się na trzech głównych zasadach, które muszą zostać spełnione przez przystępujące do oceny rybołówstwa: zdrowe stada ryb, zminimalizowany wpływ na środowisko morskie i skuteczne zarządzanie rybołówstwem.


– Przystąpiliśmy do oceny pod względem zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania związane ze zrównoważonym zarządzaniem naszym rybołówstwem, które zaspokaja ponad 50% światowego zapotrzebowania na tuńczyka. –  mówi Max Chou, Prezes firmy rybackiej F.C.F operującej w ramach rybołówstwa tuńczyka prowadzonego przez WPSTA.


– Uważamy, że nie ma żadnego innego sposobu w jaki moglibyśmy prowadzić nasze rybołówstwo. Zrównoważone korzystanie z zasobów morskich jest kluczowe dla naszej przyszłości. Jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy Certyfikat MSC, przyznawany rybołówstwom, które spełniają rygorystyczny Standard MSC. – dodaje Teva Rohfritsch, Wiceprezydent Polinezji Francuskiej i minister odpowiedzialny za niebieską gospodarkę (Blue economy) regionu.


Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest efektem ponad 20 lat współpracy naukowców, rządów, przedstawicieli przemysłu rybnego i organizacji ochrony przyrody z całego świata. Program MSC, jako jedyny ogólnoświatowy program certyfikacji i ekoznakowania dzikich populacji ryb i owoców morza, jest zgodny zarówno z Kodeksem Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - Food and Agriculture Organization of the United Nations), wytycznymi FAO w zakresie znakowania ryb i produktów rybnych pochodzących z dziko żyjących populacji, jak i Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL, czyli niezależnego, globalnego stowarzyszenia czuwającego na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych.


– Już 328 rybołówstw z ponad 35 krajów świata posiada certyfikat MSC, a ponad 80 kolejnych przechodzi obecnie proces certyfikacji. Stanowi to ogromny postęp w ciągu zaledwie 20 lat od powstania Programu Certyfikacji MSC. Poza certyfikacją rybołówstw, nasz Program obejmuje także certyfikację łańcucha dostaw. Niebieski certyfikat MSC na produktach rybnych i owocach morza budzi zaufanie konsumentów na całym świecie. Gwarantuje on, że kupowane produkty spełniają najwyższe światowe standardy w zakresie zrównoważonego rybołówstwa i identyfikowalności. – mówi Anna Dębicka, koordynator Programu MSC w Polsce.


Standard Łańcucha Dostaw MSC daje pewność, że droga produktów sprzedawanych ze znakiem MSC może zostać odtworzona, aż do certyfikowanego łowiska. Droga, którą przebywają ryby i owoce morza z niebieskim znakiem MSC, jest szczegółowo monitorowana. Proces, który oznacza możliwość odtworzenia i śledzenia żywności poprzez wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa i dystrybucji nazywamy identyfikowalnością. MSC regularnie sprawdza, czy proces monitorowania łańcucha dostaw działa prawidłowo i regularnie prowadzi badania DNA certyfikowanych produktów.


Więcej informacji na temat Programu MSC można znaleźć na stronie: www.msc.org/pl

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.