• <

8 mln zł kary dla gdańskiego Port Service

JK

25.02.2016 12:28 Źródło: własne

Partnerzy portalu

8 mln zł kary dla gdańskiego Port Service - GospodarkaMorska.pl

Chodzi o składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Karę nałożył Marszałek Województwa Pomorskiego. Dotyczy ona tylko jednego miesiąca w 2014 roku i prawdopodobnie pojawią się kolejne, dotyczące ubiegłego roku - dowiedział się portal Trojmiasto.pl.

- 7 stycznia 2016 r. wydana została decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego wymierzająca spółce Port Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku opłatę za składowanie odpadów o kodach 02 01 08* i 07 04 07* (odpady toksyczne i bardzo toksyczne oraz pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców - przyp. red.) w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym w wysokości 8 040 508,00 zł. W terminie przewidzianym w przepisach prawa, spółka wniosła odwołanie od decyzji do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Wniesienie odwołania wywołuje ten skutek, że decyzja nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu, o czym stanowi art. 130 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - napiała w komentarzu przesłanym do naszej redakcji Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy marszałka.

Kara nałożona na Port Service dotyczy sprowadzenia przez spółkę skażonej ziemi m.in. pestycydami oraz niebezpiecznym dla zdrowia i zakazanym na terenie Unii Europejskiej związkiem - heksachlorobenzen (HCB), która została sprowadzona w 2011 roku z Ukrainy. Firma podjęła się spalenia skażonej gleby, a ziemię składowała na terenie Port Service położonym na brzegu Zatoki Gdańskiej, w workach, z których część była nieszczelna i wyciekała z nich brunatna ciecz.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie przedstawicieli firmy Port Service, jednak nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. W sekretariacie poinformowano nas, że dzisiaj (25.02) nie ma osoby odpowiedzialnej za udzielenie takiego komentarza. Będziemy kontaktowali się z firmą w przyszłym tygodniu. 

To nie jedyne dochodzenie, które prowadzone jest w sprawie działalności firmy. Toczy się również postępowanie dotyczące analizy tzw. pozwolenia zintegrowanego, które jest pewną formą licencji na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwaną dla instalacji przemysłowych i innych (np. hodowla, oczyszczalnie ścieków komunalnych).

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.