• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Sybilla 2014 dla Miedziowca - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

27.04.2015 10:13 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sybilla 2014 dla Miedziowca - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Partnerzy portalu

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało nagrodę Sybilla 2014 za opracowanie naukowe wraku średniowiecznego statku tzw. Miedziowca i jego ładunku. Wyróżnienie to jest najwyższą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie.

Nagrody dla najciekawszych wystaw, publikacji i inwestycji w polskich muzeach rozdano w 23 kwietnia 2015 roku podczas gali w Teatrze Wielkim w Łodzi podczas I Kongresu Muzealników Polskich.

W tegorocznej edycji do konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku zgłoszono ponad 230 projektów muzealnych z całej Polski. Zwycięzców wybrało jury złożone z wybitnych przedstawicieli nauki i kultury, pod przewodnictwem prof. Waldemara Baraniewskiego.

- Oceniamy trud całych zespołów muzealnych, musimy brać pod uwagę różne okoliczności, skalę muzeum, znaczenie tej placówki dla nauki ale również dla lokalnej społeczności. To wszystko było przez nas uwzględniane - mówił podczas uroczystości prof. Baraniewski.

W 11 kategoriach konkursowych jurorzy przyznali 8 nagród i 23 wyróżnienia. Grand Prix otrzymało Muzeum Narodowe w Warszawie za nową ekspozycję Galerii Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego.

Sybilla za Projekt naukowo-badawczy została przyznana Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku. Nagroda jest ukoronowaniem wieloletniej pracy naukowo-badawczej, prowadzonej przez Muzeum.

Wieloetapowe prace nad średniowiecznym statkiem, odkrytym w Zatoce Gdańskiej w 1969 roku, obejmowały sporządzenie podwodnej dokumentacji znaleziska, jego wydobycie, konserwacja, częściowa rekonstrukcja, rekonstrukcja 3D, ekspozycja, wszechstronne analizy oraz wprowadzenie wyników badań w światowy obieg naukowy. Każdy z etapów tych prac był wyzwaniem dla kolejnych ekip pracowników NMM ze względu na pionierski charakter działań. Ukoronowaniem projektu "Miedziowiec" było wydanie obszernej, dwujęzycznej monografii, pod redakcją dr hab. Waldemara Ossowskiego, a zadedykowanej pionierom polskiej archeologii podwodnej.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla zorganizowany został pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zrealizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).

***

"Miedziowiec" to dwujęzyczna (angielsko-polska) praca zbiorowa pod red. dr hab. Waldemara Ossowskiego, będąca całościową publikacją wyników badań archeologicznych wraka średniowiecznego statku zwanego Miedziowcem, wydobytego w latach 1975/76 z dna Zatoki Gdańskiej (rejon redy portu gdańskiego).

Bogaty zestaw towarów wchodzących w skład ładunku statku oraz znakomity stan, w jakim zachowały się po sześćsetletnim przebywaniu na dnie morskim, pozwalają zaliczyć Miedziowca do najciekawszych odkryć w tej grupie znalezisk w skali europejskiej. Po zakończeniu zabiegów konserwatorskich oraz realizacji projektów badawczych zmierzających do wykonania pełnej analizy wszystkich wydobytych zabytków możliwe było wydanie całościowego, końcowego opracowania tego wyjątkowego odkrycia.

Wśród autorów "Miedziowca" znajdują się pracownicy merytoryczni Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz zaproszeni badacze z ośrodków akademickich i placówek muzealnych. Dokładnie opisane zostały badania wykopaliskowe i konserwacja obiektu, rekonstrukcja kadłuba oraz ładunek Miedziowca. Znaczącą część publikacji stanowią opracowania związane z wyposażeniem statku i rzeczami osobistymi jego załogi.

"Miedziowiec" to drugi tom z serii wydawniczej Badania Archeologiczne Narodowego Muzeum Morskiego. Szesnaście szczegółowych opracowań, które wchodzą w skład publikacji mają umożliwić udostępnienie unikatowej kolekcji zabytków pozyskanych z wraka, dorobku naukowego polskich badaczy oraz instytucji w zakresie archeologicznych badań podwodnych na Bałtyku oraz studiów nad historią handlu morskiego w XV wieku. Autorzy rozdziałów w niniejszej książce reprezentują różne specjalizacje, dzięki czemu cała praca stanowi pełną monografię wraku.

Książka "Miedziowiec – wrak średniowiecznego statku i jego ładunek" jest do kupienia w sklepie muzealnym.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.