• <

Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy dotyczącej monitorowania przewozu towarów wrażliwych koleją

pc

11.05.2018 04:41 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy dotyczącej monitorowania przewozu towarów wrażliwych koleją

Partnerzy portalu

Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy dotyczącej monitorowania przewozu towarów wrażliwych koleją - GospodarkaMorska.pl

Sejm przyjął w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy dotyczącej monitorowania przewozu towarów wrażliwych koleją oraz kontrolę transportu produktów leczniczych.

Jedna z poprawek zakłada np.,że maszynista nie odpowie za wykroczenie, jeśli rozpocznie przewóz towarów koleją bez numeru referencyjnego lub "dokumentu potwierdzającego przesunięcie wewnątrzmagazynowe".

Inne poprawki przewidują m.in., że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru ujawnionego nie podczas kontroli na drodze, a podczas postępowania podatkowego "nie dojdzie do wymierzenia kary pieniężnej jedynie, jak referował w poniedziałek marszałek Senatu Stanisław Karczewski, "jeśli nie doszło do uszczuplenia zarówno w podatku VAT, jak i w podatku akcyzowym, a nie jedynie jeżeli nie doszło do uszczuplenia w jednym z tych podatków". Wprowadzono też poprawkę zakładającą, że produkty lecznicze można sprzedać w trybie przepisów egzekucyjnych "dotyczących ruchomości podlegających szybkiemu zepsuciu, a nie w trybie przepisów dotyczących kosztowności".

Nowela została przygotowana przez rząd. Podstawowym jej celem jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych. Chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, a także produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

"W latach 2016 i 2017 zauważyliśmy 100-procentowy wzrost przewozów koleją wyrobów energetycznych, ze 368 mln litrów do 652 mln litrów" - mówił wiceminister finansów Piotr Walczak, przedstawiając w lutym projekt w Sejmie.

Według niego zebrane dotychczas doświadczenia wskazują na potrzebę wprowadzenia regulacji dotyczących monitorowania przewozu towarów koleją. "Kontrole te będą wykonywane na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towaru" - zaznaczył Walczak.

Ustawa przewiduje "objęcie systemem monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wskazanych przez ministra zdrowia", które to są zagrożone nielegalnym wywozem do innych państw członkowskich Unii Europejskich i państw trzecich.

Dokument zakłada, że ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Do ustawy wprowadzono także rozdział dotyczący sposobu monitorowania przewozu produktów leczniczych. Każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem. Ta regulacja ma ograniczyć wywóz specjalistycznych i nowoczesnych leków (głównie ratujących życie) za granicę.

Nowe przepisy przewidują, że jeśli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport zarejestrowany w ramach tranzytu przez Polskę zniknie, kara wyniesie 100 tys. zł.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.