• <

Polskie plany rozwoju żeglugi śródlądowej na największej imprezie transportowej w UE

ew

30.04.2018 11:39 Źródło: MGMiŻŚ
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Polskie plany rozwoju żeglugi śródlądowej na największej imprezie transportowej w UE

Partnerzy portalu

Polskie plany rozwoju żeglugi śródlądowej na największej imprezie transportowej w UE - GospodarkaMorska.pl

Tegoroczna edycja TEN-T Days, konferencji dedykowanej rozwojowi transeuropejskiej sieci transportowej, odbyła się w dniach 25-27 kwietnia 2018 roku w Ljublanie. Ze wzgledu na zbliżające się negocjacje ram finansowych na kolejny okres programowania, wśród tematów i konkluzji z konferencji dominowały kwestie kolejnego budżetu Unii Europejskiej na transport.

W sesji "Łączenie portów i miast żeglugą śródlądową" moderowanej przez Maję Bakran, Zastępcę Dyrektora Generalnego w Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu w Komisji Europejskiej (DG MOVE) polskie plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych prezentowała Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Celem sesji żeglugowej, w której udział wzięli przedstawiciele portów śródlądowych, administracji dróg wodnych i centrów logistycznych, była dyskusja nad działaniami, które należy podjąć, aby zwiększyć udział transportu wodnego śródlądowego w Europie i jak powinny być ukierunkowane fundusze UE, aby ten cel osiągnąć.

W dyskusji panelowej uczestnicy wysoko ocenili fakt, że polskie programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych są poprzedzane szczegółowmi analizami gospodarczymi, technicznymi i społecznymi. Doceniono także fakt, że w Polsce sprawy związane z zarządzaniem zasobami wodnymi, gospodarką wodną, gospodarką morską i żeglugą znajdują się w gestii jednego ministra. Maja Bakran, wiceszefowa Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej dodała, że zintergrowane zarządzanie jest istotnym czynnikiem sukcesu w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej.

Kluczowe wystąpienia z TEN-T Days w Ljubljanie odnoszące się do europejskiej mobilności i przyszłości finansowania transportu w Unii Europejskiej dostępne są pod adresem: https://www.tentdays.eu/2018/video.html

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.