• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Port w Pucku. Są dodatkowe 2,3 mln zł na jego przebudowę [wizualizacje]

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port w Pucku. Są dodatkowe 2,3 mln zł na jego przebudowę [wizualizacje]

Partnerzy portalu

Port w Pucku. Są dodatkowe 2,3 mln zł na jego przebudowę [wizualizacje] - GospodarkaMorska.pl
Fot. wizualizacje/miastopuck.pl

Aneks zwiększający wysokość unijnego dofinansowania dla projektu rozbudowy i przebudowy portu w Pucku podpiszą już jutro (28 maja) marszałek Mieczysław Struk, burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska i jej zastępca Piotr Ciskowski. Dodatkowe pieniądze to blisko 2,3 mln zł. 

Zarząd Województwa Pomorskiego wsparł realizację projektu dodatkowymi środkami unijnymi w odpowiedzi na prośbę miasta, które wskazało m.in. wzrost kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wstępnych szacunków przygotowanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Projekt na blisko 33 mln zł

Dodatkowe pieniądze na realizację projektu „Rozbudowa przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I" to 2,3 mln zł. Ostatecznie, po udzieleniu przez ZWP dodatkowych funduszy , całkowita wartość projektu wynosi 32,8 mln zł, a dofinansowaniu unijne – 22,3 mln zł.

Nowe życie dla mariny w Pucku

Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dzięki przebudowie portu zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych. Cześć inwestycji objęta unijnym dofinansowaniem obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o długości 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów, oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Pieniądze dofinansowania pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2022 roku.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.