• <

PERN i Naftoserwis zwiększają swój potencjał w zakresie czyszczenia zbiorników

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas PERN i Naftoserwis zwiększają swój potencjał w zakresie czyszczenia zbiorników

Partnerzy portalu

Fot. PERN

Wchodzący w skład Grupy PERN Naftoserwis dysponuje już drugim systemem BLABO, służącym do czyszczenia zbiorników magazynowych ropy. Ma on umożliwić tej Spółce silniejszą ekspansję w zakresie świadczenia usług, także wobec podmiotów spoza Grupy PERN. Takie działanie jest spójne z najnowszą strategią rozwoju PERN, zakładającą umocnienie się na pozycji lidera w logistyce surowcowo-produktowej m.in. poprzez wzmocnienie fundamentów do dywersyfikacji biznesu.

BLABO to opatentowany i ceniony przez operatorów infrastruktury na całym świecie system, pozwalający na automatyczne czyszczenie zbiorników na ropę naftową z osadów, na ich separację, a także odzysk węglowodorów na bardzo wysokim poziomie. Od kilku lat Naftoserwis dysponuje już jednym takim systemem. Za jego pomocą udało się dotychczas wyczyścić zbiorniki magazynowe na ropę naftową, których łączna objętość to aż 1 160 000 m3.

– Od momentu wdrożenia systemu BLABO w 2019 roku, regularnie zwiększamy powierzchnię czyszczonych zbiorników magazynowych na ropę naftową. Doskonale zobrazuje to porównanie lat 2019 i 2023, w których suma wyczyszczonych objętości wynosiła odpowiednio 50 000 m3 oraz 300 000 m3. Potwierdzając możliwości systemu BLABO oraz wysokie kompetencje naszego zespołu, podjęliśmy decyzję o zakupie drugiego takiego systemu. Dzięki temu istotnie zwiększymy nasz potencjał w zakresie czyszczenia zbiorników na ropę naftową i zyskamy możliwość szerszego wyjścia z naszymi usługami poza Grupę PERN – podkreślił Robert Woroszyło, Wiceprezes Zarządu Naftoserwis.

Wysokiej klasy sprzęt Naftoserwisu wykorzystywany jest w obiektach Spółek Grupy Kapitałowej PERN.  PERN w ostatnich latach zwiększył istotnie zasoby magazynowe, inwestując w budowę nowych zbiorników. Na te potrzeby odpowiadają specjalistyczne kompetencje Naftoserwisu.

– Stała obsługa ze strony Naftoserwisu gwarantuje sprawne i nieprzerwane działanie infrastruktury technicznej Baz PERN i jej dostępność dla klientów. Współpraca Spółek jest przykładem synergii w ramach Grupy Kapitałowej PERN, której efektem jest jednocześnie wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju – powiedział Daniel Świętochowski, Prezes Zarządu PERN.

Drugi system BLABO dotarł już do Bazy Magazynowej PERN w Miszewku Strzałkowskim. Transport bezpośrednio od producenta (Duńskiej firmy Oreco) odbywał się drogą lądową. Koordynacja tego procesu była skomplikowana i wymagała wielu uzgodnień zarówno ze stroną duńską, jak i polską. Kolumna pojazdów pokonała ponad 1200 km. Pierwszym zadaniem, do którego wykorzystany zostanie nowy system BLABO, będzie czyszczenie jednego ze zbiorników o pojemności 50 000 m3, zlokalizowanego w Bazie PERN w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem.

W 2024 roku Spółka Naftoserwis wykona – zaplanowane ramach Planu Remontów PERN – czyszczenie ośmiu zbiorników o łącznej pojemności aż 376 500 m3.

PERN S.A. jest liderem logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, spółką zarządzającą strategiczną infrastrukturą energetyczną, która gwarantuje bezpieczeństwo naszego kraju. Dysponuje w całej Polsce dziewiętnastoma bazami paliwowymi, których pojemność wynosi w sumie około 2,65 mln m³ i czterema bazami ropy naftowej, o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.