• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Paliwo uzyskane z orzechów nerkowca szansą na uczynienie żeglugi bardziej "zieloną"?

rk

27.03.2024 12:13 Źródło: UECC
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Paliwo uzyskane z orzechów nerkowca szansą na uczynienie żeglugi bardziej "zieloną"?

Partnerzy portalu

Dzięki przełomowej współpracy z gigantami branżowymi, takimi jak morska organizacja doradcza Lloyd’s Register FOBAS, producent silników Wärtsilä i dostawca biopaliw ACT Group, UECC (United European Car Carriers) przewodzi krytycznej ocenie i ewaluacji biopaliwa na bazie cieczy z łupin orzechów nerkowca (Cashew Nut Shell Liquid, CNSL).

W ramach tego partnerstwa Grupa ACT stworzyła biopaliwo na bazie łupin orzechów nerkowca, znane też jako FSI.100, demonstrując swoje zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój. Osiągnięto to dzięki rygorystycznemu procesowi rozwoju, który obejmował szeroko zakrojone testy silnika i skrupulatnie kontrolowany łańcuch dostaw. Po dokładnych testach różnych kombinacji mieszanek, FSI.100 uzyskał zgodę producentów silników jako składnik mieszanki o zawartości 30% w destylowanym oleju opałowym klasy ISO 8217 DMA do przeprowadzenia prób morskich, co stanowi znaczący postęp w rozwoju zrównoważonych paliw żeglugowych.

Wykorzystanie odpadów spożywczych jako paliwa napędzającego samochody, statki czy samoloty od lat było marzeniem nie tylko przedstawicieli branży transportowej i motoryzacyjnej, a także ekologów i autorów sci-fi. Nie brakowało tu wątpliwości, czy związana z tym technologia jest możliwa do szerszego dystrybuowania, mimo że od lat z pewnymi sukcesami wprowadza się silniki wykorzystujące choćby olej roślinny. FSI.100 ma rozwiać obawy dotyczące popularności i przydatności biopaliw na bazie CNSL, a także oferować istotne korzyści: certyfikowany, zrównoważony, w pełni kontrolowany łańcuch dostaw, który zapewni identyfikowalność i odpowiedzialność od punktu pochodzenia po ekstrakcję, konwersję i wykorzystanie w praktyce. Współpraca zaangażowanych podmiotów zaowocowała tymczasową akceptacją FSI.100 na bazie CNSL jako 30% składnika mieszanki w destylowanym paliwie żeglugowym DMA, zatwierdzonym do transportu morskiego w ramach testów. To osiągnięcie podkreśla znaczenie przejrzystości i rygorystycznej oceny w procesie przyjmowania zrównoważonych paliw żeglugowych. Celem takiego podejścia jest zwiększa zaufanie do paliw żeglugowych pochodzących z CNSL, ograniczenie ilość odpadów i promocja efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowując się do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze morskim. Ponadto FSI.100 wykorzystuje praktyki zrównoważonego użytkowania gruntów i charakteryzuje się wysokiej jakości właściwościami paliwa żeglugowego, takimi jak bardzo niska zawartość siarki i właściwe parametry krzepnięcia w zimnie. Zapewnia także znaczne oszczędności gazów cieplarnianych, redukując emisję nawet o 90% w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami morskimi.

UECC uznaje znaczenie tej dokładnej oceny i przejrzystości w zrównoważonych zamówieniach paliw dla zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa operacji, szczególnie w świetle niedawnych incydentów w rejonie Rotterdamu, które uwydatniają wyzwania stwarzane przez mieszanie „nieustalonych” surowców biopaliwowych z paliwami żeglugowymi. Jako pionier zrównoważonej żeglugi Ro-Ro, UECC podjęła aktywne kroki w celu rozwiązania tych problemów operacyjnych poprzez współpracę z LR FOBAS, Wartsila i ACT Group przy opracowywaniu FSI.100.

- W naszej podróży ku dekarbonizacji ważne jest, aby nie pozostawić kamienia bez kamienia. UECC jest dumne, że jest liderem branży nie tylko we wdrażaniu kreatywnych rozwiązań, ale także ustanawianiu plan krytycznej oceny przyszłych paliw, takich jak FSI.100 na bazie CNSL, które niosą ze sobą ogromny potencjał w zakresie zrównoważonej żeglugi. Współpraca UECC z liderami branży pokazuje nasze zaangażowanie w kształtowanie przyszłości zrównoważonej żeglugi. Ustanawiając wysokie standardy i wdrażając innowacyjne rozwiązania, nie tylko ograniczamy emisję, ale także wprowadzamy pozytywne zmiany w przemyśle morskim - zaznaczył Daniel Gent, menedżer ds. energii i zrównoważonego rozwoju w UECC.

- Jako innowatorzy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju na morzu, nasze partnerstwo z UECC, LR FOBAS i Wärtsilä stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju biopaliw na bazie CNSL. Rozwój FSI.100 podkreśla nasze zaangażowanie w tworzenie zasobów transformacyjnych na potrzeby dekarbonizacji sektora - Fabio Scaramelli, kierownik działu dostaw i handlu biopaliwami w ACT Group.

Wspólne wysiłki UECC, LR FOBAS, Wärtsilä i ACT Group zaowocowały ustrukturyzowanymi i etapowymi procesami, które obejmują szeroko zakrojone badania na stanowiskach testowych silników i oceny analityczne w celu oceny przydatności mieszanek FSI.100 na bazie CNSL zarówno w pozostałościowych, jak i destylowanych olejach opałowych do zastosowań morskich. To sumienne podejście jest zgodne z zaangażowaniem UECC w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne praktyki biznesowe.

W ramach zaangażowania UECC w przejrzystość i najlepsze praktyki firma zaleca zastosowanie środków ostrożności przy zakupie paliw bunkrowych, zapewniających przejrzystość składników mieszanki i przestrzeganie ustalonych norm dotyczących paliw klasy biologicznej. Jeżeli nie ma „ustalonych” norm paliwowych dla oferowanego produktu, należy zastosować ustrukturyzowane, etapowe podejście do oceny przydatności produktu do stosowania na pokładzie statku, aby uzyskać akceptację klasy, producenta OEM i bandery do prób morskich. Norweska firma wzywa zainteresowane strony z branży do priorytetowego traktowania współpracy, przejrzystości i rygorystycznej oceny w dążeniu do zrównoważonych rozwiązań w zakresie transportu. Dzięki wspólnym wysiłkom i innowacyjnemu podejściu przemysł morski ma zmierzać w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości.

Fot. Depositphotos

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.