• <
mewo_2022

Magazyny energii zwiększają zyski farm PV

gm

07.07.2022 22:55
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Magazyny energii zwiększają zyski farm PV

Partnerzy portalu

Magazyny energii zwiększają zyski farm PV - GospodarkaMorska.pl

Udział energii z paneli fotowoltaicznym w krajowym miksie energetycznym w ostatnich dniach bił rekordy. Główna w tym rola mikroinstalacji, jednak bez farm fotowoltaicznych te rekordy nie byłyby możliwe. Zgodnie z prawami rynku duży popyt zmniejsza cenę, ta zasada nie omija również rynku energii elektrycznej. Jak w takiej sytuacji powinni reagować operatorzy farm, aby zwiększyć swoje zyski?

Polska fotowoltaika

W czerwcu prosumenci i producenci energii z paneli fotowoltaicznych oddali do sieci ponad 1,3 TWh zielonej energii i dotychczas był to absolutny rekord.  Co więcej, 19 czerwca źródła OZE pokryły 67% krajowego zapotrzebowania w czym znaczną rolę odegrały mikroinstalacje PV. Wielu twierdzi, że netbilling jest niekorzystny dla prosumenta i przeważnie panuje taka opinia. Pokrycie tak dużego zapotrzebowania nie byłaby możliwa bez udziału farm fotowoltaicznych.

Operatorzy farm PV ostatnio łapią się za głowę widząc ceny energii na giełdzie i zastanawiają się jak korzystać na drożejącej energii i zwiększać swoje zyski, skoro energię sprzedają po najniższych cenach. Dlaczego tak się dzieje i co mogą zrobić, aby zwiększyć swoje zyski?

Ceny na giełdzie

Dokładnie 1332,1 MWh oddane do sieci przez prosumentów i farmy PV to rekordowa dotychczas liczba, która powoduje, że energii na rynku w czasie produkcji fotowoltaiki jest bardzo dużo Tak duża podaż energii elektrycznej na rynku nie pozostaje bez echa, a to najbardziej jest widoczne na Towarowej Giełdzie Energii. 

Patrząc na wykres godzinowy cen Rynku Dnia Następne widać, że kształtują się one inaczej niż zimą. Wtedy widać było znaczny wzrost cen w czasie szczytu przedpołudniowego i popołudniowego w stosunku do godzin nocnych. Obecnie, ceny energii w czasie największej produkcji instalacji fotowoltaicznych, czyli w godzinach 8.00-18.00 widocznie spadły. Nie odbiegają już znacząco od cen nocnych. To z kolei, wpływa na mniejsze przychody ze sprzedaży energii z farm fotowoltaicznych. 

Obserwując jak szybko rośnie ogólna moc zainstalowana mikroinstalacji, przewidywalnym było, że ceny się wypłaszczą, jednak nikt nie spodziewał się, że aż do takiego poziomu. Możliwe, że w przyszłości duża liczba zainstalowanego OZE spowoduje jeszcze większe spadki cen w godzinach produkcji.

Magazyny energii na farmach PV

W takiej sytuacji wypada zapytać czy właściciele farm PV produkujących zieloną energię stali się ofiarami fotowoltaicznego boomu i transformacji energetycznej? Można powiedzieć, że i tak, i nie. Z jednej strony nie mogą sprzedawać energii po tak wysokiej cenie jak zakładali, z drugiej zaś, rozwijana technologia magazynów energii współpracujących z instalacjami fotowoltaicznymi pozwala im na elastyczne zarządzanie energią.

Magazyny energii dedykowane do współpracy z fotowoltaiką wielkoskalową są budowane w oparciu o dużą pojemność, która jest w stanie skumulować produkowaną energię zamiast sprzedawać ją natychmiastowo. Rozwiązanie farma PV i magazyn energii jest od lat stosowane w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Australii. Na polskim rynku magazyny o odpowiednio wysokiej mocy – przeważnie 1MW – i pojemności oferuje Elmech-ASE. Magazyny energii z Pruszcza Gdańskiego dają możliwość szybkiego oddania energii w wyznaczonym czasie mając na celu jak największy zysk operatora farmy PV. 

2200 zamiast 955

Sprzedaż energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych jest uzależniona od ich produkcji i najefektywniejszego czasu działania. Dlatego, wszystkie o podobnej porze osiągają szczyt produkcyjny, sprzedając energię natychmiastowo. Finalnie, obniżając jej cenę na parkiecie giełdowym. Ta z kolei, nurkuje do poziomu 955 zł/MWh pomiędzy godziną 12, a 13. 

Narzędziem, które pozwala uniezależnić się od czasowego charakteru pracy instalacji fotowoltaicznych jest magazyn energii, który daje możliwość elastycznego nią zarządzania. W godzinach pomiędzy 11 a 15, kiedy ceny są najniższe inwestor może kumulować energię w magazynie, a następnie sprzedać ją pomiędzy 19 a 23. Zakładając, że każdej godziny operator farmy będzie sprzedawał 1MWh osiągnie dwukrotnie większy zysk.

Dodatkowo, operator chcąc wygenerować taki sam zysk jaki osiąga ze sprzedaży zmagazynowanej energii musiałby sprzedawać co godzinę 1MWh od 8 do 16, wtedy wyniósłby on 9893,36 zł. Jak widać, zastosowanie magazynu energii w farmie fotowoltaicznej podnosi jej dzienny przychód o ponad 5 tys. zł., co w perspektywie rocznej generuje znacznie większe kwoty, gdyż operatorzy farm zazwyczaj nie sprzedają 1MWh, a znacznie większe ilości energii.

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.