• <

Liderzy żeglugi pracują nad opracowaniem wytycznych bezpieczeństwa dla paliwa amoniakowego

21.04.2021 10:40 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Liderzy żeglugi pracują nad opracowaniem wytycznych bezpieczeństwa dla paliwa amoniakowego

Partnerzy portalu

Liderzy żeglugi pracują nad opracowaniem wytycznych bezpieczeństwa dla paliwa amoniakowego - GospodarkaMorska.pl
fot. NYK

Czołowi członkowie żeglugi: Lloyd’s Register’s Decarbonization Hub, Maersk, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NYK Line, Total oraz Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping rozpoczęły nowy projekt mający na celu stworzenie wytycznych bezpiecznego użytkowania amoniaku jako paliwa morskiego.

Amoniak to jedno z najbardziej popularnych paliw mających stworzyć drogę dekarbonizacji dla żeglugi morskiej. Zielony amoniak może być produkowany z odnawialnych źródeł energii poprzez elektrolizę wody, co uczyni go prawdziwie bezwęglowym paliwem.

Niemniej jednak istnieją poważne kwestie bezpieczeństwa, którymi należy się zająć, z których najważniejszą jest jego wysoka toksyczność.

Stosowanie amoniaku może być postrzegane jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi ze względu na zagrożenie dla zdrowia wynikające z narażenia przez wdychanie lub kontakt ze skórą.

Dlatego najważniejszym aspektem przy opracowywaniu silnika zasilanego amoniakiem lub statku napędzanego amoniakiem będzie zapobieganie potencjalnym uwolnieniom amoniaku oraz zapewnienie bezpiecznej i szybkiej obsługi potencjalnych wycieków.

Dlatego ważne jest, aby zająć się tymi kwestiami bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko zarówno dla ludzi jak i środowiska.

W rezultacie istnieje potrzeba rozwinięcia dojrzałego i szczegółowego zrozumienia zagrożeń i obaw dotyczących bezpieczeństwa, które zostaną ocenione za pomocą metodologii ilościowej oceny ryzyka w pierwszej fazie projektu.

Projekt określi również ryzyko śmierci z powodu niezamierzonego uwolnienia amoniaku, a także ryzyko związane z kluczowym sprzętem i przestrzeniami przeznaczonymi do jego przechowywania.

Projekt, finansowany przez uczestniczących partnerów, będzie zarządzany przez Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping i ma trwać przez cały 2021 rok.

- W dążeniu do dekarbonizacji sektora żeglugi, właściwe zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie, a bezpieczeństwo nie może stać się czymś opcjonalnym. Projekt ten zapewni wiedzę na temat ryzyka związanego z bezpieczeństwem, umożliwiając utworzenie wytycznych dotyczących przyszłego projektowania zabezpieczeń - mówi Claus Winter Graugaard, szef działu Onboard Vessel Solutions w Mærsk Mc-Kinney Møller Center.

Według Ole Graa Jakobsena, szefa technologii floty w A. P. Moller - Maersk, poza wyzwaniami technicznymi, wyzwanie związane z bezpieczeństwem amoniaku jest główną przeszkodą, by mógł on stać się opłacalnym paliwem dla statków.


Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.