• <
smartre_2023

KE zatwierdza państwową pomoc na produkcję energii ze źródeł odnawialnych

jm

30.11.2021 21:26
Strona główna Energetyka Morska, Offshore KE zatwierdza państwową pomoc na produkcję energii ze źródeł odnawialnych

Partnerzy portalu

KE zatwierdza państwową pomoc na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - GospodarkaMorska.pl

Funkcjonujący w Polsce program wspierania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie mógł zostać przedłużony – Komisja Europejska zatwierdziła projekt.

Zgodnie z pierwotnym planem program miał zostać zakończony 31 czerwca 2021 roku. Pół roku wcześniej KE zgodziła się na przedłużenie go do końca 2021 roku, a obecnie zatwierdziła jego prolongatę do 2027 roku. Pomoc przyznawana jest w formie zmiennej premii doliczanej do ceny rynkowej, obliczonej jako różnica między ceną przetargową a hurtową energii elektrycznej.

Komisja oceniała przedłużenie programu zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, w szczególności wytycznymi z 2014 roku w sprawie pomocy przeznaczonej na ochronę środowiska i produkcję energii. KE uznała, że Polsce przedłużenie pomocy jest potrzebne do dalszego rozwoju projektów produkcji energii z odnawialnych źródeł i realizacji celów środowiskowych, wyznaczonych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Jako że program nadal będzie przyczyniał się do zmiany miksu energetycznego w Polsce i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu i bez zakłócania konkurencji na jednolitym rynku, Komisja uznała, że jest zgodny z przepisami.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.