• <
bulk_cargo_port_szczecin

Inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne i ekologię w porcie w Świnoujściu

21.08.2020 12:34 Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne i ekologię w porcie w Świnoujściu

Partnerzy portalu

Inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne i ekologię w porcie w Świnoujściu - GospodarkaMorska.pl
fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał 20 sierpnia br. decyzję o pozwoleniu na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu. Zadanie realizowane jest przez ZMPSiŚ w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. 

Zakres prac jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów. Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów. Prace prowadzone będą tak, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas prowadzonych robót budowlanych.

W maju br. na Terminalu Promowym w Świnoujściu w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” wykonano już  przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej, co ma zapewnić zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz graniczyć ryzyko awarii i przestojów promów. Dzięki temu zwiększy się również funkcjonalność samego Terminala Promowego w Świnoujściu, inwestycja bowiem umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów) ograniczając tym samym zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz hałasu.

W ramach projektu modernizacji poddawana jest także sieć ciepłownicza i dostarczająca wodę pitną. Przeprowadzone prace mają podnieść niezawodność systemu grzewczego oraz ograniczyć w znaczny sposób straty w zużyciu energii cieplnej. Pozwoli to dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach. To samo tyczy się dostaw wody pitnej i wody technicznej na cele przeciw pożarowe.
ZMPSiŚ inwestuje też w uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażanie nowych terenów na obszarach portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych. Celem jest ograniczenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego przez rozdział kanałów ogólnospławnych na deszczowe i sanitarne. W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Zlikwidowana zostanie istniejąca oczyszczalnia a ścieki zostaną przekierowane na oczyszczalnię miejską. W Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej „Miedzyodrze”.

Całkowita wartość projektu wynosi 119,3 mln zł, z czego 57,6 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (Monika Woźniak-Lewandowska)   

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.