• <

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów portów morskich w Kołobrzegu, Dźwirzynie i Darłowie

08.12.2020 13:45 Źródło: Urząd Morski w Szczecinie
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów portów morskich w Kołobrzegu, Dźwirzynie i Darłowie

Partnerzy portalu

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów portów morskich w Kołobrzegu, Dźwirzynie i Darłowie  - GospodarkaMorska.pl
Projekt planu portu morskiego Darłowo; fot. Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przystąpił do sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich w Kołobrzegu, Dźwirzynie oraz Darłowie.

Na skutek zniesienia z dniem 1. kwietnia 2020 r. Urzędu Morskiego w Słupsku, powyższe obszary znalazły się w zakresie kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dokumentacja ww. projektów planów wraz z prognozami odziaływania na środowisko została wyłożona do publicznego wglądu od 25 listopada 2020 r. do dnia do 8 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin i jest dostępna w pokoju nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów wraz z prognozami ooś odbędą się dnia 15 grudnia 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń, dyskusje publiczne przeprowadzone zostaną w formie on-line. Transmisja dyskusji odbędzie się na oficjalnym kanale YouTube Urzędu Morskiego w Szczecinie

Link do transmisji dostępny tutaj: https://youtu.be/IEA1MZi7gzI.

Istnieje możliwość czynnego udziału w dyskusji za pośrednictwem czatu znajdującego się na stronie z transmisją, a także zadawania pytań w trakcie spotkania pod nr telefonu: 91 44 03 346.

Dyskusje publiczne rozpoczną się od godziny 9.00:

-  godzina 9.00 - 11.00 – port morski w Darłowie,
-  godzina 11.15 - 13.15 – port morski w Kołobrzegu,
-  godzina 13.30 – 15.00 – port morski w Dźwirzynie.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wcześniejszego zapoznania się z dokumentacją projektów planów przed dyskusjami publicznymi. Istnieje możliwość zgłaszania pytań i sugestii do ww. opracowań - do omówienia na dyskusjach - na adres e-mail: [email protected]

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.