• <
mewo_2022

Baltic Power z trzema pierwszymi pozwoleniami na budowę od wojewody

jj

17.08.2023 23:00
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Baltic Power z trzema pierwszymi pozwoleniami na budowę od wojewody

Partnerzy portalu

Fot. Gov.pl

Farmy wiatrowe na polskim Bałtyku coraz bliżej! 16 sierpnia 2023 br. wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, wydał pierwsze trzy pozwolenia na budowę Baltic Power.

Decyzje dotyczą trzech etapów projektu związanego z budową farmy o łącznej mocy 1200 MW oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zadania obejmują:

  • budowę dwóch stacji elektroenergetycznych na Morzu Bałtyckim
  • budowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej łączącej morskie turbiny wiatrowe i stacje transformatorowe
  • budowę 76 morskich turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

W ubiegłym  tygodniu rada nadzorcza Orlenu podjęła warunkową decyzję inwestycyjną dotyczącą farmy wiatrowej Baltic Power, umożliwiając finalizację fazy projektowej. Faza budowy planowana jest na późniejszą część tego roku po zakończeniu procesu finansowania oraz uzyskaniu pozwoleń budowlanych. Wspólna inwestycja Orlenu i Northland Power w tej fazie to najbardziej zaawansowany projekt farmy wiatrowej na morzu w Polsce.

Transformacja energetyczna przynosi czystą, dostępną energię oraz konkurencyjną gospodarkę. Do 2030 roku Grupa Orlen ma zamiar dokonać skoku w rozwijaniu źródeł energii odnawialnej, osiągając 9 GW zainstalowanej mocy. Energia wiatru morskiego będzie kluczowym elementem tego rozwoju. 

Projekt Baltic Power, w którym Orlen posiada ponad 51% udziałów, to najbardziej zaawansowany projekt farmy wiatrowej na morzu będący obecnie w budowie w Polsce. Szacowany całkowity plan finansowania projektu to ok. 4,73 mld EUR. Obejmuje on wydatki inwestycyjne oraz rezerwę w wysokości 4,05 mld EUR.

Akcjonariusze inwestycji zakładają, że finansowanie będzie przeprowadzone w ramach formuły Project Finance, modelu, w którym spłata zobowiązań będzie oparta na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez projekt. Formuła Project Finance jest szczególnie korzystna dla inwestycji, które wymagają znacznych nakładów i czasu, aby osiągnąć pełną wydajność, takich jak budowa i eksploatacja farm wiatrowych na morzu. Jednocześnie wpisuje się w założenia finansowe zaktualizowanej strategii ORLEN2030.

Projekt Baltic Power posiada wszystkie pozwolenia na część lądową projektu oraz zezwolenie na budowę przyłącza elektroenergetycznego na odcinku morskim. Posiada także zabezpieczone umowy na wszystkie kluczowe komponenty farmy, w tym turbiny, podstacje morskie i lądowe, kable i fundamenty, wraz z ich produkcją, transportem i instalacją. Jednym z warunków osiągnięcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej pozostaje uzyskanie pozwoleń budowlanych na część morską projektu.

Budowa farmy Baltic Power jest jednym z kluczowych projektów Grupy Orlen w realizacji strategicznego celu osiągnięcia 9 GW zainstalowanej mocy odnawialnej energii do 2030 roku. Farmę powstawnie około 23 km od wybrzeża, na wysokości Łeby i Choczewa, i będzie składać się z 76 nowoczesnych turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW. Po zakończeniu budowy w 2026 roku farma Baltic Power zacznie produkować energię zasilającą ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce.

Projekt, oprócz potężnego potencjału energetycznego, niesie ze sobą także korzyści dla rozwoju obszarów nadbałtyckich i gospodarki całego kraju. Zaangażowanie polskich wykonawców w rozwój infrastruktury morskich farm wiatrowych przyczynia się do wzrostu lokalnego contentu, generując miejsca pracy i otwierając nowe perspektywy dla zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

seaway7
aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.