• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Zarzuty w sprawie nieprawidłowości przy udzieleniu wsparcia finansowego z funduszów unijnych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

pc/Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

18.06.2019 04:25 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Zarzuty w sprawie nieprawidłowości przy udzieleniu wsparcia finansowego z funduszów unijnych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Partnerzy portalu

Zarzuty w sprawie nieprawidłowości przy udzieleniu wsparcia finansowego z funduszów unijnych  w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. - GospodarkaMorska.pl

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy udzieleniu wsparcia  finansowego z funduszów unijnych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W sprawie tej czterem osobom przedstawiono zarzuty.

Prowadząca działalność w zakresie przetwórstwa ryb spółka złożyła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o dofinansowanie budowy przetwórni   ryb. Wniosek został rozpoznany pozytywnie i w listopadzie 2012 roku została podpisana umowa na to dofinansowanie. Dokonano wypłaty zaliczek ze środków budżetu państwa oraz ze środków europejskich w łącznej kwocie 14 250 000 złotych.

Jak ustalono, w toku rozpoznawania wniosku   nie dopełniono obowiązków  związanych z jego weryfikacją. Z przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów wynikało, że spółka   nie spełnia wymogów: posiadała zadłużenie, nie posiadała środków własnych na realizację inwestycji objętej wnioskiem, jak również brak było rokowań, że inwestycja zostanie zrealizowana. Nadto, kolejne przedkładane dokumenty księgowe budziły wątpliwości co do ich rzetelności.

Ustalono również, że doszło do poświadczenia nieprawdy w karcie weryfikacji co do okoliczności mających znaczenie dla udzielenia wsparcia finansowego.

Brak negatywnej weryfikacji wniosku przy istniejących do tego podstawach oraz poświadczenie nieprawdy skutkowało doprowadzeniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14 250 000 złotych, stanowiącej mienie znacznej wartości.

Na polecenie prokuratora 12 czerwca 2019 roku zostały zatrzymane cztery osoby: trzej urzędnicy Agencji oraz prokurent spółki.

Czynności z ich udziałem zatrzymanych zostały przeprowadzone 12 i 13 czerwca 2019 roku

Urzędnikom prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy, czym doprowadzili Agencję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Natomiast prokurentowi spółki prokurator zarzucił wyłudzenie nienależnego wsparcia finansowego stanowiącego mienia znacznej wartości oraz poświadczenie nieprawdy w przedkładanych dokumentach.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Złożyli obszerne wyjaśnienia.

Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec wszystkich podejrzanych poręczenia majątkowe. Wobec urzędników zawieszenie w czynnościach służbowych, a wobec prokurenta spółki dozór Policji połączony z zakazem opuszczania kraju.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.