• <

ZMPSiŚ nabył kompleks nieruchomości od MSR "Gryfia" w Świnoujściu

AK

21.12.2021 15:16 Źródło: inf. prasowa
Strona główna ZMPSiŚ nabył kompleks nieruchomości od MSR "Gryfia" w Świnoujściu
ZMPSiŚ nabył kompleks nieruchomości od MSR "Gryfia" w Świnoujściu - GospodarkaMorska.pl
Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. skorzystał z przysługującego mu ustawowo prawa pierwokupu nieruchomości zbywanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” S.A. 

ZMPSiŚ skorzystał z uprawnienia, przysługującego podmiotowi zarządzającemu portem morskim przy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w granicach portów morskich i nabył od MSR „Gryfia” nieruchomości w Świnoujściu o powierzchni 21 ha. 

– Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu jest jednym z zadań podmiotu zarządzającego portem morskim, wymienionych w ustawie o portach i przystaniach morskich – poinformowała Monika Woźniak-Lewandowska z Działu Marketingu i Komunikacji ZMPSiŚ.

Ponadto, nabycie nieruchomości, dedykowanych do działalności ZMPSiŚ w porcie morskim w Świnoujściu zostało wskazane także w aktualnie obowiązującej „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku” oraz w opracowanym na podstawie tego dokumentu „Planie rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. do roku 2030”. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przewiduje na przełomie II/III kwartału 2022 roku organizację przetargu, którego przedmiotem będzie udostępnienie nowo nabytych nieruchomości uczestnikom obrotu portowego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.