• <
mewo_2022

Farmy wiatrowe na Bałtyku będą jednym z głównych tematów Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021

zk

12.04.2021 13:34 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Farmy wiatrowe na Bałtyku będą jednym z głównych tematów Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021

Partnerzy portalu

Farmy wiatrowe na Bałtyku będą jednym z głównych tematów Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 - GospodarkaMorska.pl
Fot. togetair.eu

Zbliża się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021, podczas którego eksperci, przedstawiciele samorządów i rządu będą dyskutować nt. wyzwań związanych ze zmianami klimatu. W czasie  trzech dni debat poruszone mają być kwestie m.in. walki ze smogiem, transformacji polskiej energetyki oraz budowy morskich farm wiatrowych w rejonie Bałtyku.

Zespół TOGETAIR rozpoczął prace nad Polskim Raportem Klimatycznym. Będzie to pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas premierowej edycji Szczytu Klimatycznego 2020, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych. W nowej, unikatowej formie tzw. raportu zintegrowanego przedstawione zostaną rekomendacje ekspertów, naukowców, strony społecznej, samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Tak szerokie grono zaangażowanych pozwoli nie tylko uchwycić trendy i spojrzeć na ochronę środowiska z makro i mikro perspektywy, ale również ustalić priorytety na nadchodzące lata.

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021 odbędzie się 21-23 kwietnia br. w formule hybrydowej nadawany na żywo ze studnia tv w Warszawie oraz z Brukseli. Ma koncentrować się na pięciu blokach tematycznych: ziemi, ogniu, powietrzu, wodzie i człowieku. Podczas trzech dni debat poruszone zostaną takie kwestie, jak m.in. konsekwencje zmian klimatycznych, walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej. Prelegenci dyskutować będą również o niskoemisyjnym transporcie, elektromobilności czy o gospodarce cyrkularnej opartej na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców.

Szczyt ma zostać poprzedzony publikacją pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego. Jak informowała wcześniej prezes fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja raport ma nie być opasłym tomiszczem z setkami kartek, a być hybrydą multimedialną osadzoną na stronie internetowej. Mają się w nim znaleźć nie tylko teksty, ale również materiały wideo, wykresy, infografiki. Raport ma wskazywać obecny stan polityki klimatycznej, co robimy dobrze, a co źle i jakie działania proklimatyczne należy podjąć w przyszłości.

Pierwszego dnia szczytu (21 kwietnia) debaty dotyczyć będą np. perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce, walki za smogiem, węglowego mechanizmu korekcyjnego na granicach UE (CBAM), zielonej energii, nowoczesnych technologii i zeroemisyjnych domów, a także racjonalnej gospodarki wodą w kontekście lokalnego pustynnienia i marnotrawstwa wody. Drugi dzień konferencji (22 kwietnia) poświęcony będzie przede wszystkim energetyce, czyli m.in. kwestii sprawiedliwej transformacji, przyszłości polskiego górnictwa, zeroemisyjnym systemom energetycznym, wykorzystania spalarni oraz biomasy. W ostatnim dniu szczytu eksperci mają dyskutować nt. Polskiego Nowego Ładu oraz Krajowego Planu Odbudowy. Paneliści rozmawiać mają również o poprawie zdrowia Polaków, cyfrowej transformacji czy jak powinny wyglądać miasta przyjazne mieszkańcom.

Organizatorzy wydarzenia tłumaczą, że w tegorocznym szczycie wezmą udział: przedstawiciele 15 uczelni wyższych, 16 marszałków wojewódzkich, ponad 40 partnerów merytorycznych, w tym instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, ministerstwa oraz instytucje międzynarodowe, a także media.

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR będzie można bezpłatnie śledzić m.in. na pośrednictwem Facebooka TOGETAIR, a także części mediów. Jednym z partnerów wydarzenia jest Polska Agencja Prasowa.
seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.