• <

Zielone światło dla największego na świecie projektu PtX

zk

02.12.2022 20:52 Źródło: Aabenraa Kommune
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Zielone światło dla największego na świecie projektu PtX

Partnerzy portalu

Zielone światło dla największego na świecie projektu PtX - GospodarkaMorska.pl
Fot. European Energy

Na środowym posiedzeniu rada miejska gminy Aabenraa przyjęła plan, który został sporządzony w celu umożliwienia powstania obiektu Power-to-X w Kassø. Firma European Energy otrzymała 53 mln euro finansowania z Duńskiego Funduszu Zielonych Inwestycji i wystąpiła już o pozwolenia na budowę największej na świecie fabryki e-metanolu w tym rejonie.

Plany budowy zakładu Power-to-X w Kassø są już na zaawansowanym etapie, a podczas środowego posiedzenia Rady Miasta, przyjęto uchwałę, która pozwoli na powstanie zakładu PtX.

Plan ma m.in. przeznaczyć dany obszar dla przedsiębiorstw o szczególnych wymaganiach lokalizacyjnych, a wraz z jego uchwaleniem mogą zatem być kontynuowane prace nad powstaniem największej na świecie fabryki e-metanolu.

- Bardzo się cieszę, że przyjęliśmy dziś plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Jeszcze w maju powiedziano nam, że Urząd Mieszkalnictwa i Planowania udzielił nam zgody na kontynuowanie prac, a nawet wtedy plan zakładał uchwalenie planu, tak abyśmy mogli zacząć działać. Jest to również początek dużego i bardzo ambitnego projektu budowlanego, który pod każdym względem jest zgodny z naszymi celami i podejściem do zielonej transformacji - mówił burmistrz Jan Riber Jakobsen i kontynuuje:

- European Energy już złożyła ofertę na ten teren, a plany budowy zakładu PtX na taką skalę jako jednego z absolutnie największych na świecie to sposób na wpisanie gminy Aabenraa na mapę - także jeśli chodzi o zieloną transformację - kontynuował burmistrz.

Zakład PtX będzie mógł produkować zielony metanol, wykorzystując energię elektryczną, z pobliskich farm fotowoltaicznych, wodę i CO2. Zakład zapewni jeszcze większą możliwość wykorzystania potencjału produkcji zielonej energii i spełnienia celów Aabenraa w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Po ukończeniu prac, w rzeczywistości zakład w Kassø będzie największym na świecie zakładem produkującym e-metanol.

- Przyjęty dziś plan dopuszczający budowę zakładu PtX - to duży krok w zielonej transformacji. Ambicją naszego planu 2035 - The Good Life - jest to, że uczestniczymy w zielonym rozwoju, w tym poprzez nowe zielone technologie, takie jak zakłady PtX. Chcemy być liderami w dziedzinie zielonej energii i uważam, że dzięki dzisiejszemu przyjęciu rozporządzenia robimy krok w tym kierunku - mówił Dorte Soll, przewodniczący Komisji Planowania, Technologii i Okręgów Wiejskich.

- Mamy ambicję, aby do 2030 roku zmniejszyć ślad węglowy gminy o 70 procent. W przypadku budowy obiektu PtX bierzemy na siebie odpowiedzialność, która wykracza poza to - ponieważ zielona energia produkowana przez zakład tej wielkości przyniesie korzyści nie tylko gminie Aabenraa. Przyjęcie tego dokumentu stanowi istotny wkład w zieloną transformację, z czego się cieszę - dodał Soll. 

Instalacja Power-to-X służy do przekształcania energii elektrycznej pochodzącej np. z ogniw słonecznych w inne formy zielonej energii, takie jak wodór czy metanol, które mogą być później wykorzystane jako paliwo np. dla statków.

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.