• <

Wynik wyszukiwania - "Polski Rejestr Statków" - Wiadomości

Nowy Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

Dnia 7 czerwca 2024 r. Pan Grzegorz Pettke, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.
12.06.2024

PRS zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

Polski Rejestr Statków S.A. pogłębia współpracę ze światem nauki. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest podpisane właśnie porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ale również przy projektach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej i polskich elektrowni jądrowych.
14.05.2024

Polski sektor transportu wodnego podkreśla znaczenie współpracy w obszarze badań i rozwoju

Zarząd Platformy Technologicznej Waterborne spotkał się 26 marca br. z przedstawicielami polskiego sektora transportu wodnego, aby omówić potrzeby i uwarunkowania do intensyfikacji współpracy w zakresie badań, rozwoju i innowacji, dotyczących bezemisyjnego, bezpiecznego, wspomaganego cyfrowo i konkurencyjnego transportu wodnego.
19.04.2024

ESG: koszt czy inwestycja? Czy dążenie podmiotów w kierunku zrównoważonego rozwoju przekłada się na wyniki finansowe?

Polski Rejestr Statków organizuje szkolenie, które pozwoli na zdobycie wiedzy jak określać szanse, odziaływanie i ryzyka w raportowaniu ESG.
09.04.2024

Henryk Śniegocki odwołany z funkcji prezesa PRS, Jacek Witt przejmuje obowiązki

Zmiany w kierownictwie Polskiego Rejestru Statków. Ze stanowiska prezesa odwołany został Henryk Śniegocki.
03.04.2024

PRS z certyfikatem jednostki inspekcyjnej typu A

Polski Rejestr Statków S.A. otrzymał 19 stycznia br. Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Nr AK 047. PRS uzyskał uprawnienia akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji do wykonywania inspekcji w obszarze trzech dyrektyw Unii Europejskiej: 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających (RCD), 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV) oraz 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED).
06.02.2024

PRS i Uniwersytet Morski w Gdyni – porozumienie o współpracy podpisane

Dziś w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oficjalnie podpisano porozumienie o współpracy między uczelnią i Polskim Rejestrem Statków. Zacieśnia ono współpracę obu instytucji, która trwa od lat.
01.02.2024

Polski Rejestr Statków i Rejestr Żeglugi Ukrainy na wspólnym kursie [wideo]

Polski Rejestr Statków podpisał dziś umowę o współpracy z Rejestrem Żeglugi Ukrainy. To pokłosie zawartego w ubiegłym roku Memorandum of Agreement (MOA), w ramach którego Polskie Forum Technologii Morskich oraz Ukraiński Klaster Morski podjęły ambitną inicjatywę modernizacji przemysłu stoczniowego pogrążonego w wojnie kraju.
25.01.2024

PGZ Stocznia Wojenna z świadectwem uznania PRS w zakresie nawigacji i łączności

Dzięki staraniom Pionu Systemu Specjalnych oraz Ośrodka Uzbrojenia gdyńska stocznia uzyskała uznanie Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) w zakresie nawigacji i łączności. Pozwoli to PGZ SW na prowadzenie prac w tym zakresie na jednostkach sklasyfikowanych przez towarzystwa klasyfikacyjne należące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS) oraz dalsze rozwijanie kompetencji Ośrodka Elektroniki i Uzbrojenia.
14.12.2023

Pod nadzorem PRS powstanie pływający po Nilu hotel

Na początku października umowę na budowę nowego pływającego hotelu pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków podpisał dyrektor Oddziału Okrętów PRS Aleksander Łęgowski. Nowy budynek powstanie dla firmy Aber Crombie & Kent Egypt i otrzyma nazwę „Nile Intrepid”. Jak sama nazwa wskazuje, statek będzie pływał po Nilu.
20.10.2023

PFTM: razem reaktywujemy potencjał morski Ukrainy

Wyzwanie odbudowy ukraińskiej floty w obliczu trwającego konfliktu z Rosją wzbudza rosnące zainteresowanie wśród ekspertów branży morskiej. To strategiczne zadanie stanowi istotny obszar współpracy między Polskim Forum Technologii Morskich a Ukraińskim Klastrem Morskim. W ramach podpisanego Memorandum of Agreement (MOA), obie strony podjęły ambitną inicjatywę modernizacji przemysłu stoczniowego Ukrainy.
26.07.2023

"Ta Jaskółka wiosnę uczyniła." Nachodzą lepsze czasy dla marynarki wojennej i branży okrętowej?

Ceremonia cięcia blach pod przyszły niszczyciel min proj. 258 ORP Jaskółka, która odbyła się 28 marca br., może być traktowana nie tylko jako rozpoczęcie budowy kolejnych okrętów typu Kormoran 2, ale też początek ciągu największych jak dotąd inwestycji dla morskiego rodzaju sił zbrojnych w XXI wieku.
03.04.2023

Przełomowy traktat wzmocni wysiłki na rzecz ochrony różnorodności biologicznej

Nowy prawnie wiążący międzynarodowy instrument dotyczący ochrony i zrównoważonego użytkowania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach poza jurysdykcją krajową, znany jako "BBNJ" został uzgodniony 4 marca, po zakończeniu piątej rundy negocjacji traktatu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych.
15.03.2023

Polski Rejestr Statków na uroczystości powołania Międzynarodowego Stowarzyszenia Armatorów w Pingtan w Chinach

Dyrektor chińskiej filii Polskiego Rejestru Statków, Leszek Pokora, brał udział w uroczystości z okazji ustanowienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Armatorów w Pingtan w Chinach.
23.02.2023

PRS S.A. i Politechnika Gdańska zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum Hydronav 2023

Polski Rejestr Statków S.A. wraz z Politechniką Gdańską organizuje Międzynarodowe Sympozjum Hydronav 2023. Jego głównym celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń środowiska naukowego i morskiego w dziedzinach związanych z hydrodynamiką. Wydarzenie odbędzie się 24-26 maja tego roku.
13.02.2023

Ekspert PRS uczestniczy w konferencji WINDMission BSR w Wilnie

Polski Rejestr Statków jest partnerem odbywającej się 26-27 stycznia konferencji WINDMission BSR (Baltic Sea Region). Jednym z występujących podczas wydarzenia ekspertów będzie Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS S.A. Sławomir Bałdyga.
25.01.2023

PRS o nowych wymaganiach IMO

Ośrodek do spraw Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) przy Polskim Rejestrze Statków zebrał nowe wymagania IMO wchodzące w życie od nowego roku.
16.12.2022

PRS wpływa na bezpieczeństwo i ekologię. Powstały wytyczne m.in. w kwestii zastosowania paliw alternatywnych

Polski Rejestr Statków S.A. uczestniczy w polskich inicjatywach związanych ze zmianami energetycznymi, dlatego też zostały wydane kolejne trzy Publikacje Informacyjne PRS. Zawierają one wytyczne bezpiecznego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technicznych w ramach bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych statków i obiektów pływających oraz transportu na statkach pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii.
19.10.2022

Pływający hotel w Kairze. PRS z umową z Wings AMA

Polski Rejestr Statków zawarł umowę z Wings AMA z Kairu na budowę pływającego hotelu, który będzie odbywał rejsy turystyczne po Nilu. 
08.08.2022

Ośrodek ds. IMO działa przy Polskim Rejestrze Statków. Czym się zajmuje? [WIDEO]

Ośrodek ds. IMO powstał w 1967 roku. Działając przy Polskim Rejestrze Statków (PRS) w Gdańsku, koordynuje polskich przedstawicieli gospodarki morskiej, którzy należą do różnych sekcji działających w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Instytucja ma również za zadanie prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej organizacji.
06.10.2021

Zakończył się 8. Międzynarodowy Kongres Morski

Wrzesień obfituje w wydarzenia sprzyjające rozmowom o przyszłości zarówno polskiej, jak i międzynarodowej gospodarki morskiej. W ubiegłym tygodniu aktywnie uczestniczyliśmy w Targach BaltExpo, a w miniony wtorek i środę włączyliśmy się we współtworzenie 8. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. PRS patronował tegorocznym rozmowom toczącym się podczas wydarzenia.
17.09.2021

PRS członkiem Komitetu Technicznego przy PKN

Polski Rejestr Statków został członkiem Komitetu Technicznego nr 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
19.08.2021

Polski Rejestr Statków świętuje 85-lecie. Dzięki nim na morzu jest bezpieczniej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Polski Rejestr Statków (PRS), jedyne polskie towarzystwo klasyfikacyjne, świętuje 85 urodziny. O historii instytucji przypomina wystawa, którą od piątku 16 lipca do 29 października można zobaczyć na pokładzie statku – muzeum Dar Pomorza przy Skwerze Kościuszki w Gdyni.
19.07.2021

Zmiany w zarządzie Polskiego Rejestru Statków

Dnia 14 kwietnia 2021 r. zakończy pracę na rzecz Polskiego Rejestru Statków S.A. Prezes Zarządu Andrzej Madejski. Swoją karierę zawodową będzie kontynuował zarządzając Polską Żeglugą Bałtycką.
09.04.2021

Webinarium Polskiego Rejestru Statków - potrzebny operator floty instalacyjnej offshore [wideo]

W środę (17 marca) Polski Rejestr Statków (PRS) zaprosił wszystkich zainteresowanych do dyskusji na temat potencjału i wyzwań stojących przed branżą morską, w zakresie budowy i eksploatacji pierwszych, polskich, morskich farm wiatrowych (MFW). Pretekstem do spotkania był opublikowany przed kilkoma dniami raport...
21.03.2021

Raport "Operator floty instalacyjnej. Potencjał polskiego przemysłu morskiego na potrzeby MFW"

W najbliższą środę 17.03. Polski Rejestr Statków zaprasza na webinarium, na którym omówiony będzie raport, z udziałem zaproszonych gości: Polish Offshore Wind Energy Society (PTMEW), LOTOS Petrobaltic S.A., CRIST S.A., Remontowa Shipbuilding S.A. i Grupa Przemysłowa Baltic.
15.03.2021

PRS zacieśnia współpracę z UG

Polski Rejestr Statków S.A. pogłębia współpracę ze światem nauki. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest podpisane właśnie porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ale również przy projektach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej i polskich elektrowni jądrowych.
14.05.2024

PRS i Uniwersytet Morski w Gdyni – porozumienie o współpracy podpisane

Dziś w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oficjalnie podpisano porozumienie o współpracy między uczelnią i Polskim Rejestrem Statków. Zacieśnia ono współpracę obu instytucji, która trwa od lat.
01.02.2024

PFTM: razem reaktywujemy potencjał morski Ukrainy

Wyzwanie odbudowy ukraińskiej floty w obliczu trwającego konfliktu z Rosją wzbudza rosnące zainteresowanie wśród ekspertów branży morskiej. To strategiczne zadanie stanowi istotny obszar współpracy między Polskim Forum Technologii Morskich a Ukraińskim Klastrem Morskim. W ramach podpisanego Memorandum of Agreement (MOA), obie strony podjęły ambitną inicjatywę modernizacji przemysłu stoczniowego Ukrainy.
26.07.2023

Henryk Śniegocki: PRS uczestniczy w rozwoju gospodarki morskiej

O nadchodzących wyzwaniach dla branży morskiej i wizji rozwoju Polskiego Rejestru Statków rozmawiamy z prezesem PRS, dr hab. inż. kpt. ż.w. Henrykiem Śniegockim.
02.01.2023

Polski Rejestr Statków świętuje 85-lecie. Dzięki nim na morzu jest bezpieczniej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Polski Rejestr Statków (PRS), jedyne polskie towarzystwo klasyfikacyjne, świętuje 85 urodziny. O historii instytucji przypomina wystawa, którą od piątku 16 lipca do 29 października można zobaczyć na pokładzie statku – muzeum Dar Pomorza przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. 
16.07.2021

Webinarium Polskiego Rejestru Statków - potrzebny operator floty instalacyjnej offshore

W środę (17 marca) Polski Rejestr Statków (PRS) zaprosił wszystkich zainteresowanych do dyskusji na temat potencjału i wyzwań stojących przed branżą morską, w zakresie budowy i eksploatacji pierwszych, polskich, morskich farm wiatrowych (MFW).
21.03.2021

PRS: Statki autonomiczne to potrzeba rynku - relacja z seminarium "Perspektywy rozwoju żeglugi autonomicznej – MASS"

18 lutego Polski Rejestr Statków zaprosił przedstawicieli polskiej branży morskiej do debaty nad zagadnieniami z zakresu żeglugi autonomicznej. Agenda prelekcji w formie online była całościowym spojrzeniem na zagadnienie żeglugi MASS (Maritime Autonomous Surface Ship).
21.02.2021

W stoczni Remontowa Shipbuilding położono stępkę pod budowę drugiego wielozadaniowego statku dla urzędów morskich

Budowa wielozadaniowych statków dla urzędów morskich w Szczecinie i w Gdyni w toku. W czwartek w stoczni Remontowa Shipbuilding położono stępkę pod budowę drugiej jednostki z serii – B 618/2. Oba statki mają zostać przekazane w połowie 2020 r.
07.03.2019

Chrzest i wodowanie pierwszego z serii nowoczesnego holownika dla Marynarki Wojennej RP

H-11 Bolko już na wodzie. Uroczystość chrztu i wodowania pierwszego z sześciu holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP odbyła się w poniedziałek w Gdańsku. Nowoczesne jednostki powstają w stoczni Remontowa Shipbuilding.
08.10.2018

Dar Młodzieży w doku SR Nauta. Wkrótce wyruszy w wyjątkową podróż

Podróż dookoła świata coraz bliżej, dlatego Dar Młodzieży nie ma czasu na odpoczynek. Obecnie żaglowiec przechodzi remont klasowy w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni. Zostanie m.in. pomalowany i wyposażony w nowoczesny system obróbki wód balastowych. Ostatni taki „lifting” należąca do Akademii Morskiej w Gdyni jednostka przechodziła dwa lata temu. Z naszą kamerą podpatrzyliśmy, jak przebiegają prace.
26.12.2017

Okręty wojenne bez tajemnic

Filozofia projektowania, zasady klasyfikacji oraz działalność legislacyjna w procesie budowy okrętów wojennych. To tylko niektóre zagadnienia, z jakimi zapoznali się uczestnicy szkolenia „Prowadzenie nadzoru nad projektowaniem, budową i próbami okrętów wojennych” zorganizowanego przez Polski Rejestr Statków. Trzydniowy kurs zakończył się w miniony piątek.
11.12.2017

Około 30 % pożarów na statkach pasażerskich ro-ro powstaje na pokładach samochodowych

Około 30 % pożarów na statkach pasażerskich ro-ro powstaje na pokładach samochodowych, a źródłem 90 % z nich są przewożone ładunki. To wyniki studium dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego na tego typu statkach, opublikowanego w lutym 2017 r. przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). O wyzwaniach, zagrożeniach i nowoczesnych rozwiązaniach służących zmniejszeniu liczby pożarów na jednostkach pasażerskich rozmawiali eksperci podczas seminarium „Zagrożenie pożarowe na statkach pasażerskich ro-ro”, które odbyło się w Gdańsku. Jego organizatorem był Polski Rejestr Statków.
14.06.2017

Uroczystość 80-lecia Polskiego Rejestru Statków

Nowe przepisy, kolejne certyfikaty i coraz lepsza jakość usług. To główne zadania na najbliższe lata, jakie stoją przed Polskim Rejestrem statków – rzeczoznawczą instytucją rozpoznawaną w najdalszych rejonach świata. Jej jubileusz odbył się w minioną środę w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Nie zabrakło wspomnień, podziękowań i wzruszeń. Prezentem dla wszystkich gości tej uroczystości był spektakl „Wesołe kumoszki z Windsoru”.
16.10.2016

80-lecie Polskiego Rejestru Statków

Polski Rejestr Statków jest niezależną instytucją rzeczoznawczą rozpoznawalną w najdalszych rejonach świata. Jest członkiem IACS i organizacją uznaną przez Unię Europejską. Jubileusz jest znakomitą okazją by przypomnieć najważniejsze fakty z jej historii.
15.09.2016

Dziękujemy za wysłane grafiki.