• <

W Reducie Morast powstaje grupa rekonstrukcyjna

19.10.2020 14:56 Źródło: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Partnerzy portalu

W Reducie Morast powstaje grupa rekonstrukcyjna - GospodarkaMorska.pl
Fot. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

W Reducie Morast podpisana została dziś umowa o dofinasowanie operacji pod nazwą "Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu – Etap II". Zadanie to jest kontynuacją starań zmierzających do utworzenia w reducie w Porcie Jachtowym grupy rekonstrukcyjnej i obejmuje zakup 12 mundurów pruskich i polskich z wyposażeniem (nakrycie głowy, kurtka, spodnie, nakrycie butów, pasy i patronasz) oraz tablic informacyjnych opisujących Szlak Trzech Fortów.

Działania te służą poszerzeniu całorocznej oferty historyczno-kulturalnej Reduty Morast , a także promocji historii tego miejsca. Zadanie realizowane jest w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  132 582,00 zł netto, z czego dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi 112 694,70 zł.

 


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.