• <

Port Gdynia: chemy być generatorem rozwoju gospodarczego kraju (wywiad)

ew

14.12.2020 09:30 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia: chemy być generatorem rozwoju gospodarczego kraju (wywiad)

Partnerzy portalu

Port Gdynia: chemy być generatorem rozwoju gospodarczego kraju (wywiad) - GospodarkaMorska.pl

„Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju”- mówi Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., z którym rozmawiamy o wzrostach przeładunków nawet w czasie kryzysu, determinacji w budowie Portu Zewnętrznego i roli gdyńskiego portu w budowie polskich, morskich farm wiatrowych.

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia będzie jedną z największych planowanych inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizowanych w Polsce w najbliższym czasie. Jakie jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych, które mogłyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu?

Kończymy obecnie pogłębione badania rynku, które na tym etapie pokazuje bardzo duże zainteresowanie zarówno operatorów jak, instytucji finansowych czy firm specjalizujących w budowie budowli hydrotechnicznych. To jest pierwsza tego typu inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Formuła PPP jest bardzo korzystna dla budżetu centralnego, w związku z zaangażowaniem środków zewnętrznych, w postaci partnera prywatnego. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wybór Partnera Prywatnego, który będzie zarówno budowniczym, jak i operatorem Portu Zewnętrznego.

Cieszymy się z wniosków i ocen ekspertów, które wskazują dużą atrakcyjność Portu Zewnętrznego, zarówno dla Gdyni jak i polskiej gospodarki. Port Gdynia w 2019 roku zajął drugie miejsce na Bałtyku w przeładunku kontenerów, w zestawieniu dynamiki rok do roku. Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju.

Budowa Portu Zewnętrznego jest jedną ze strategicznych inwestycji wspieranych przez polski Rząd i została wyszczególniona w uchwalonej w ubiegłym roku specustawie o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Dla Portu Gdynia ważny jest zwłaszcza zapis o finansowaniu z budżetu państwa projektu budowy Drogi Czerwonej, która ma zapewnić sprawny dostęp do nowego pirsu. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 1,5 mld zł i jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Jakie jest zakres tej inwestycji, koszt i planowany termin zakończenia?

Port Zewnętrzny powstanie na zalądowionym obszarze morskim, na przedłużeniu istniejącego nabrzeża śląskiego to pirs o powierzchni 151 ha z funkcjonalnością terminala kontenerowego oraz przemysłu offshore. Powstanie 2,5 km nowych nabrzeży, z 3 stanowiskami dla jednostek do 430 m długości i 16 m zanurzenia. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w 2028 roku.

Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej. W jaki sposób Port Gdynia może przyczynić się do rozwoju sektora offshore w Polsce?

Dokładamy starań by Port Gdynia był kluczowym węzłem w polskim przemyśle offshore. Jest to bardzo istotne dla idei local content, by jak najwięcej zleceń otrzymywały polskie firmy. Dlatego tak ważnym jest by Port Gdynia był portem instalacyjnym by jak najwięcej z tego tortu offshorowego mogły skonsumować lokalne przedsiębiorstwa. Wartość rynku offshore szacowana jest na ok 100 mld PLN, z którego ok 20 mld PLN może pozostać w ramach polskiego local content. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

Usytuowanie wiatraków w odległości ponad 20 kilometrów od linii brzegowej nie zakłóci nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża, a będzie motorem rozwoju gospodarczego obszarów nadmorskich i całej Polski. Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju

Port Gdynia uczestniczy w projekcie pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja". W jaki sposób realizacja tego projektu zmieni sposób dostawy towarów do przeładunku dla portu?

Port Gdynia jest elementem korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej. Zatem zapewnienie efektywnego dostępu kolejowego do Portu Gdynia jest nie tylko niezbędne dla jego rozwoju, ale stanowi jedno z zobowiązań Polski wynikających z regulacji unijnych w zakresie transportu. Procentowy transportu kolejowego w Porcie Gdynia osiągnął w roku 2019 ponad 28 procent. Suma tonażu przeładowana przy udziale transportu kolejowego w 2019 roku to 6 760 695 ton.

Nasze działania w zakresie rozwoju zmierzają w jednym, ściśle określonym kierunku. Do 2027 r. nie mniej niż 40% towarów w naszym porcie obsługiwana będzie koleją. To założenie zapisane jest w naszej Strategii Rozwoju i dołożymy wszelkich starań, by je spełnić.

W realizacji są również inwestycje infrastrukturalne polegające na elektryfikacji i dostępie do zachodniej części portu w zakresie kolejowym oraz budowa intermodalnego terminala kolejowego, również w tej części portu. To wszystko będzie spięte nowym układem torowym, który realizuje PKP PLK w ramach swojego kontraktu w kwocie 1,5 mld zł.

Jak Port Gdynia radzi sobie w czasach epidemii?

Trudne czasy dla gospodarki, jakie nastąpiły w wyniku pandemii pokazały, jak bardzo istotne są porty dla zachowania ciągłości dostaw towarów. Port Gdynia, jako port uniwersalny, specjalizujący się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, nieprzerwanie od rozpoczęcia światowej pandemii funkcjonował bez zakłóceń, odnotowując wzrosty przeładunków w porównaniu do roku 2019. Jako port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej jest najbardziej sprawną granicą Państwa Polskiego, zapewniającą ciągłość dostaw i utrzymanie łańcuchów logistycznych, także w lockdownie.

W czasie, gdy praktycznie całkowicie wstrzymany został ruch lotniczy, kolejowy, a ruch drogowy odbywał się z bardzo dużymi utrudnieniami, porty morskie działały w pełni wydajnie. To wskazuje o kluczowej roli portów morskich w funkcjonowaniu gospodarki.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.