• <

SG-311 z flagą HELCOM

SG-311 z flagą HELCOM - GospodarkaMorska.pl
19.08.2016 Źródło: własne

Jednostka pływająca Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej SG-311 została ujęta na liście „Bałtyckiej Floty specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń”. W piątek flagę HELCOM, która powinna być wywieszana w czasie międzynarodowych i krajowych ćwiczeń w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, oficjalnie wręczył dowódcy SG-311 kpt. SG Marcinowi Szerszyńskiemu przedstawiciel Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Marek Reszko.

SG-311 na listę HELCOM została wpisana 1 lipca tego roku. Lista ta jest corocznie publikowania przez Sekretariat Komisji Helsińskiej i zawiera wykaz statków państw regionu Morza Bałtyckiego, które posiadają zdolność zwalczania zanieczyszczeń ropopochodnych na morzu, w tym m. in. statki służb granicznych Estonii, Finlandii i Szwecji. Dla SG-311 to wyzwanie, ale i ogromny prestiż. Jednostka ta na początku 2015 roku została doposażona w sprzęt ratownictwa ekologicznego - zaporę przeciwolejową, która pozwala na ograniczenie mieszania się wody zaolejonej z wodą czystą oraz pozwala na przystąpienie do procesu zbierania zanieczyszczenia i urządzenie do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody. Od tamtej pory jednostka SG-311 w przypadku wykrycia zanieczyszczenia ropopochodnego na polskich obszarach morskich może samodzielnie lub jako jeden z komponentów, prowadzić akcję zwalczania katastrofy ekologicznej.

Udział sił i środków Morskiego Oddziału Straży Granicznej na rzecz zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Zadania realizowane przez Służbę SAR i współdziałające jednostki organizacyjne w zakresie zwalczania zanieczyszczeń na morzu wykonywane są na podstawie „Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego”.

Wręczając flagę HELCOM jednostce SG-311 Marek Reszko powiedział, że jest to bardzo ważne dla Polski, bo zwiększa się liczba statków gotowych do udziału w akcjach zwalczania zanieczyszczeń ropopochodnych na morzu, prestiż naszego kraju „wzrósł w oczach międzynarodowej organizacji  jaką jest HELCOM”.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.