• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

KUKE zwiększa zakres wsparcia eksporterów na 30. urodziny

AK

29.09.2021 22:45 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski KUKE zwiększa zakres wsparcia eksporterów na 30. urodziny

Partnerzy portalu

KUKE zwiększa zakres wsparcia eksporterów na 30. urodziny - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Wspieranie polskich firm w finansowaniu inwestycji w Polsce i zagranicą, umożliwianie bezpiecznej wymiany handlowej i świadczenia usług, przyciąganie zagranicznych inwestorów - to najważniejsze elementy nowego systemu wsparcia krajowych eksporterów, zaprezentowane w 30. rocznicę powstania Korporacji Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych (KUKE).

Konkurowanie przez polskie firmy poza krajem zawsze było ambitnym wyzwaniem biznesowym, ale teraz staje się coraz łatwiejsze. W 30. rocznicę powstania Korporacji Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych (KUKE) uruchomiony został nowy program wsparcia polskich eksporterów.

Jak poinformowano w trakcie wideokonferencji w ramach cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Polską Agencję Rozwoju Przemysłu (PARP), nowy system obejmuje nie tylko ubezpieczenia i gwarancje realizacji kontraktów, ale także finansowanie generujących sprzedaż zagraniczną inwestycji krajowych bądź zagranicznych, prowadzonych przez spółki zależne.

Konrad Klimek, prezes KUKE Finance, przekonywał, że inwestycje w nowe moce produkcyjne są konieczne, aby krajowy eksport mógł się nadal rozwijać, by wymiana handlowa polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi kontrahentami była coraz intensywniejsza. Może to być na przykład kupno i montaż nowej linii technologicznej, budowa zakładu produkcyjnego, ale także sfinansowanie przejęcia zagranicznej konkurencji albo transakcji sprzedaży dóbr czy usług.

Warunkiem udzielenia gwarancji przez KUKE jest wartość inwestycji przekraczająca 5 mln zł. Nie mniej niż 20 proc. przychodów uzyskanych dzięki takiemu przedsięwzięciu musi pochodzić z eksportu. Ponadto spłata kredytu zabezpieczonego przez KUKE nie może trwać dłużej niż 14 lat od dnia zakończenia inwestycji.

Gwarancja KUKE umożliwia pozyskanie finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń, zajmując zaledwie 20 proc. linii kredytowej, co z reguły umożliwia zaciąganie kolejnych pożyczek. „Nowy system jest unikatowy na skalę europejską” - przekonywał Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE. „W połączeniu z odważniejszym kredytowaniem eksporterów przez banki czy firmy faktoringowe przyczyni się do kontynuowania dobrej passy krajowych przedsiębiorstw na globalnym rynku” - dodał.

Nowy system zabezpieczeń, jak stwierdził Grzegorz Pojnar, szef finansowania eksportu w Santander Bank Polska, pozwala ograniczyć niemal do zera podejmowane przez bank ryzyko niewywiązania się przez kredytobiorcę z obowiązku spłaty pożyczki. „To zestaw wręcz rewolucyjnych, bardzo proklienckich rozwiązań, które z pewnością przyczynią się do jeszcze większego zainteresowania polskich przedsiębiorstw ekspansją zagraniczną” - zapewniał Grzegorz Pojnar.

Zapewnienie bezpiecznej wymiany handlowej jest drugim filarem nowego systemu wsparcia eksporterów przez KUKE. Zagraniczni odbiorcy towarów i usług najczęściej oczekują odroczonego terminu płatności za wystawione na ich rzecz faktury. „KUKE zabezpiecza wymianę handlową poprzez system ubezpieczeń dotyczących należności zarówno krótkoterminowych, jak i związanych z dużymi projektami inwestycyjnymi” - poinformował Konrad Klimek.

Trzecim filarem nowego systemu są ułatwienia oferowane przedsiębiorstwom zagranicznym inwestującym nad Wisłą. Obecnie, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Polska jest na drugim miejscu po Niemczech pod względem wielkości inwestycji zagranicznych na terenie Starego Kontynentu. „Kapitał, jak wiadomo, nie ma pochodzenia” - wyjaśniał prezes KUKE Finance. „Zagraniczne inwestycje w Polsce także generują przychody eksportowe, chcemy zatem je również wspierać” - mówił.

Zdaniem uczestników panelu efektem nowych regulacji powinno być zauważalne, skokowe podniesienie jakości polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach, co pozwoli jeszcze bardziej efektywnie walczyć o przychylność końcowego odbiorcy w konkurencji z zagranicznymi firmami. Nowe inwestycje, które w większości mają charakter technologiczny, mogą ponadto przyczynić się do zwiększenia marży, a więc wypracowania przez objętą systemem gwarancji KUKE firmę większego zysku.

Polska jest europejską potęgą eksportową. Wartość towarów i usług sprzedanych za granicą od początku lat 90. zwiększyła się 30-krotnie, przekraczając w ubiegłym roku 237 mld euro, co powodowało, że była liderem sprzedaży zagranicznej wśród krajów Unii Europejskiej w 41 branżach. Od 30 lat KUKE wspiera krajowe firmy eksportujące do blisko 200 krajów świata poprzez dostęp do najnowocześniejszych form finansowania. Udziela gwarancji zarówno na rzecz banków, jak i parterów biznesowych podnoszących bezpieczeństwo wymiany handlowej i świadczenia usług na rynkach zagranicznych.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.