• <

Szkolenia i egzaminy żeglarskie odblokowane

ew/pya.org.pl

12.05.2020 14:00 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Szkolenia i egzaminy żeglarskie odblokowane - GospodarkaMorska.pl

Decyzją Minister Sportu pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk uchylono zakaz organizacji szkoleń i egzaminów żeglarskich i motorowodnych. Decyzja ta jest wynikiem merytorycznej współpracy między Polskim Związkiem Żeglarskim i Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, które przygotowały szereg rekomendacji i procedur dla Ministerstwa Sportu warunkujących bezpieczne przeprowadzanie szkoleń i egzaminów. 

Jak informuje Ministerstwo Sportu, egzaminy „muszą być przeprowadzane zgodnie z obostrzeniami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi jakie zostały dla Ministerstwa Sportu przygotowane przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. W kwestii prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, które nie są w nadzorze Ministra Sportu i nie regulują ich przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.), ministerstwo apeluje o stosowanie się do wytycznych przygotowanych przez ww. związki sportowe”.

- Procedury, które zaproponowaliśmy ministerstwu dostosowane są do dzisiejszej rzeczywistości i do obowiązujących przepisów. Wytyczne te dają możliwości prawidłowego i bezpiecznego dla życia i zdrowia ludzkiego prowadzenia egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej. Jestem szczęśliwy z faktu, że ministerstwo wsłuchało się w głos środowiska i wdzięczny Pani Minister Danucie Dmowskiej-Andrzejuk za zrozumienie. Dostaliśmy jako środowisko duży kredyt zaufania, dlatego bardzo wszystkich proszę o wdrożenie odpowiednich procedur i bezwzględne ich przestrzeganie. Cieszymy się bardzo z tego, co mamy i z niecierpliwością czekamy na moment, w którym żadne ograniczenia nie będą już potrzebne – mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

- Przygotowując wytyczne dla ministerstwa i proponując określone procedury odbyliśmy szereg konsultacji ze środowiskiem trenerów, instruktorów żeglarstwa oraz egzaminatorów. Propozycja, którą złożyliśmy do ministerstwa jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami środowiska a obecnymi możliwościami. Od początku izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa jesteśmy wręcz zasypywani pytaniami o możliwość przeprowadzania szkoleń i egzaminów. Z jednej strony mamy rzeszę miłośników żeglarstwa, którzy chcą zdobyć umiejętności i uprawnienia, z drugiej też strony nie możemy zapominać, że dla ośrodków organizujących szkolenia i egzaminy zakaz oznaczał utratę dużej części planowanych przychodów stanowiących często o ich być albo nie być. Cieszę się bardzo, że udało się ten kompromis wypracować i mamy zielone światło - mówi Katarzyna Domańska, wiceprezes PZŻ ds. szkolenia.

Procedura prowadzenia szkoleń żeglarskich

Szkolenie teoretyczne

 1. Szkolenie teoretyczne odbywa się za pośrednictwem internetu i środków łączności telekomunikacyjnej, przed i po zajęciach praktycznych.

Szkolenie praktyczne

 1. Bezpośredni transport załogi i instruktora z miejsca zamieszkania na szkolenie i z powrotem odbywa się przy zachowaniu dotychczasowych obostrzeń. Rekomendujemy, aby żeglarze dojeżdżali do miejsca stacjonowania jachtu własnym środkiem transportu i pojedynczo. 

 2. Uczestnicy szkolenia będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących. 

 3. Żeglarze nie będą korzystać z obiektów hotelowych, szatni oraz gastronomii obiektu. Wszystkie potrzebne i niezbędne rzeczy przywiozą ze sobą. 

 4. Zarządca obiektu udostępnia sanitariaty, które regularnie odkaża i instaluje w nich płyny 
dezynfekujące.

 5. Organizacja szkolenia wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na 
pomoście osób z różnych załóg. 

 6. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób 
niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
 7. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między 
sobą.
 8. Szkolenie jest możliwe jedynie na jachtach o długości minimum 6 metrów. 

 9. Na jachcie jednocześnie mogą przebywać cztery osoby, w tym instruktor/instruktorzy. 

 10. Żeglarze podczas całego pobytu na brzegu i na jachcie poruszają się w maseczkach 
zakrywających usta i nos. 

 11. Wszyscy załoganci na jachcie i instruktor będą obsługiwać jacht w rękawiczkach. 

 12. Przy zmianie załogi, jacht jest dezynfekowany w miejscach, z którymi miała styczność załoga. 


Procedura prowadzenia egzaminów żeglarskich

Egzamin na patenty żeglarskie

 1. Uczestnicy egzaminu i Komisja egzaminacyjna dojeżdża na miejsce egzaminu własnym środkiem transportu i pojedynczo.
 2. Uczestnicy egzaminu będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących. 

 3. Egzamin może być przeprowadzany dla maksymalnie sześciu osób, a komisja egzaminacyjna 
składa się z Przewodniczącego oraz Sekretarza KE. 

 4. Podczas egzaminu można korzystać jedynie ze:
  - specjalnie przygotowanej sali egzaminacyjnej,
  - toalety, która jest regularnie odkażana i wyposażona w płyny dezynfekujące,
  - zdezynfekowanych jachtów.
 5. Organizacja egzaminu wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg (z wyjątkiem sali egzaminacyjnej). 

 6. Podczas całego procesu egzaminu uczestnicy i komisja przebywa w maseczkach zakrywających usta i nos oraz noszą rękawiczki.
 7. Część teoretyczna odbywa się jako pierwsza. W przypadku niezaliczenia część teoretycznej, egzaminowany nie przystępuję do części praktycznej .

Egzamin teoretyczny

 1. Do sali wchodzi się w odstępach min 2 m, przed wejściem na salę egzaminacyjną wszyscy dezynfekują ręce. 

 2. Egzaminowani przychodzą na egzamin z własnym długopisem. 

 3. Egzaminowani przebywają na sali egzaminacyjnej w odległości 2 metrów od siebie. 

 4. Tożsamość egzaminowanych będzie sprawdzana pojedynczo przez jedną osobę z KE. 


Egzamin praktyczny

 1. Egzamin może być realizowany na jachcie o długości minimum 6 metrów.
 2. Podczas egzaminu praktycznego, na jachcie przebywają maksymalnie 4 osoby, w tym 
egzaminator/egzaminatorzy.

 3. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób
niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
 4. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.