• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

ISR: Inwestycje w morski Szczecin

24.07.2020 10:00 Źródło: Instytut Studiów Regionalnych

Partnerzy portalu

ISR: Inwestycje w morski Szczecin - GospodarkaMorska.pl
fot. Port Szczecin

Szczecin otrzyma ponad 100 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko na przebudowę układu komunikacyjnego i modernizację dróg prowadzących do portu w Szczecinie.

W ramach projektu ze 100 mln zł dofinansowaniem, w porcie w Szczecinie powstanie zmodernizowany układ drogowy pozwalający na sprawną obsługę przeładunków, co wpłynie na poprawę konkurencyjności portu w sieci transportowej TEN-T i w korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Natomiast w gdyńskim porcie powstanie głębszy i szerszy tor podejściowy, który poprawi m.in nawigację inwestycji w ramach 65,5 mln zł dofinansowanie z UE. Wsparcie wysokości 1,8 mln zł przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratowniczego na akwenach portów morskich Świnoujście, Police i Szczecin czemu przysłuży się statek pożarniczy, który zakupi Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Porty morskie stanowiły bardzo ważny ośrodek przepływu towarów podczas lockdownu. Wartość obecnie trwających inwestycji w gospodarce morskiej sięga prawie 10 miliardów złotych. Zarówno Port Gdynia, jak i port Szczecin są częścią transeuropejskiej sieci transportowej biegnącej miedzy Bałtykiem a Morzem Adriatyckim.

Dzięki dofinasowaniu z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w obydwu portach przeprowadzane są wielomiliardowe kompleksowe prace:
- pogłębianie torów podejściowych i akwenów wewnętrznych,
- modernizacje falochronów osłonowych,
- oznakowanie nawigacyjne
- także rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
- infrastruktura około-portowa jak modernizacja dojazdowych dróg czy linii kolejowych.

Łącznie z dzisiejszymi umowami, już 20 morskich inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 3.8 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. W obecnej perspektywie województwo pomorskie otrzymało z tego źródła ponad 6,5 mld zł, a zachodniopomorskie prawie 6,2 mld złotych na projekty transportowe. W ciągu kolejnych 10 lat resort gospodarki morskiej  planuje realizację projektów, których wartość sięgnie kolejnych 15 miliardów złotych.

Autor: Andrzej Pieśla/Instytut Studiów Regionalnych

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.