• <

GUS: wzrost obrotów ładunkowych w portach morskich o 9,2 proc.

gm

27.04.2022 12:46 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski GUS: wzrost obrotów ładunkowych w portach morskich o 9,2 proc.

Partnerzy portalu

GUS: wzrost obrotów ładunkowych w portach morskich o 9,2 proc. - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Obroty ładunkowe w polskich portach morskich w ub. roku wzrosły o 9,2 proc. w stosunku do 2020 roku – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Wzrosły także ruch pasażerów i liczba statków zawijających do portów morskich.

"W komunikacji międzynarodowej odnotowano wzrost ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników oraz wzrost przewozów pasażerów. Według stanu na koniec 2021 r. morska flota transportowa liczyła mniej statków niż przed rokiem, co spowodowało nieznacznie obniżenie ich łącznej nośności i pojemności brutto. Liczba jednostek polskiej floty rybackiej nie uległa zmianie, natomiast zwiększyła się ich łączna pojemność brutto i moc silników" – przekazał w środę Główny Urząd Statystyczny.

Jak podano, obroty ładunkowe w portach morskich w 2021 r. wyniosły 96,7 mln ton, a więc o 9,2 proc. więcej niż w 2020 r. Wzrost obrotów zanotowano w Świnoujściu (o 13,7 proc.), Gdańsku (o 11 proc.), Gdyni (o 7,2 proc) oraz Szczecinie (o 3,4 proc.), natomiast spadek – w Policach (o 16,1 proc.).

Największy udział w strukturze obrotów ładunkowych miały ładunki masowe ciekłe – 30,9 proc. (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej - 25,6 proc.), masowe suche – 29,5 proc. (w tym węgiel i koks – 8,8 proc.) oraz ładunki w kontenerach dużych – 23,9 proc.

Jak przekazał GUS, w 2021 r. krajowy obrót morski wyniósł 4,1 mln ton (o 47,1 proc. więcej niż w roku poprzednim) i stanowił 4,2 proc. obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 92,6 mln ton ładunków (95,8 proc. obrotów ogółem), tj. o 8 proc. więcej niż w 2020 r.

O 14,7 proc. w porównaniu z 2020 r. zwiększył się też obrót ładunkami tranzytowymi – wyniósł 14,4 mln ton. Najwięcej ładunków tranzytowych (80,4 proc.) przeładowano w porcie w Gdańsku.

Podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło w portach morskich 2 mln 316,5 tys. pasażerów – o 21,6 proc. więcej niż w 2020 r. W ruchu krajowym przewieziono 552 tys. osób (23,8 proc.), a w ruchu międzynarodowym – 1764,4 tys. osób (76,2 proc.). Najwięcej pasażerów pływało do i ze Szwecji (udział w międzynarodowym ruchu pasażerów wyniósł 95,3 proc.).

Do polskich portów morskich w 2021 r. zawinęło 19,5 tys. statków - o 10,4 proc. więcej niż przed rokiem.

"W porównaniu z 2020 r. zmniejszyły się wszystkie średnie wielkości statków – nośność (o 5,4 proc.), pojemność brutto (o 3,3 proc.) oraz pojemność netto (o 1,1 proc.)" – podał GUS.

Jak przekazano, na koniec 2021 r. morska flota transportowa obejmowała 88 statków (o 7 mniej niż w 2020 r.), będących własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów, a statki pod polską banderą stanowiły 17 proc. ogólnej liczby jednostek morskiej floty transportowej. Średni wiek statku w morskiej flocie transportowej wyniósł 18,4 lat; dla statków pływających pod polską banderą to 41,1 lat, a dla tych pływających pod banderą obcą – 13,7 lat.

Przybrzeżna flota transportowa na koniec 2021 r. liczyła 42 statki – wszystkie pływały pod polską banderą. Średni wiek jednostki wyniósł 46,4 lat.

W ubiegłym roku, podobnie jak w poprzednim, zbudowano osiem jednostek pływających o łącznej pojemności brutto 25,1 tys. i skompensowanej pojemności rejestrowej brutto, będącej miernikiem produkcyjności stoczni, wynoszącej 42,8 tys. (wobec odpowiednio 32,2 tys. i 51,6 tys. w 2020 r.).

W skali roku zmniejszył się portfel zamówień. Jak wskazano, na koniec 2021 r. obejmował on 10 statków o łącznej pojemności 0,7 tys. i skompensowanej pojemności 3,3 tys. (przed rokiem było to odpowiednio 11 statków o łącznej pojemności 21,7 tys. i skompensowanej pojemności 29,2 tys.).

W 2021 r. w polskich stoczniach wyremontowano 455 jednostek o łącznej pojemności brutto 1704,1 tys. W poprzednim roku były to 444 jednostki o łącznej pojemności brutto 824,5 tys.

Nie zmienił się stan polskiej floty rybackiej – na koniec 2021 r. liczyła 823 jednostki, w jej skład wchodziły dwa trawlery i 124 kutry oraz 697 łodzi.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.