• <
mewo_2022

Gazterm 2023: gazu w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie

16.05.2023 20:29 Źródło: PAP MediaRoom
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Gazterm 2023: gazu w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie

Partnerzy portalu

Fot. PAP MediaRoom

W Międzyzdrojach trwa 26. konferencja Gazterm, której tematem przewodnim jest „Nowy globalny porządek energetyczny”. Dyskusje koncentrują się m.in. na nowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa rynków gazu w Polsce i Europie, strategicznych projektach infrastrukturalnych, a także aktualnej sytuacji polskiego sektora gazowniczego. Honorowy patronat nad 26. Konferencją Gazterm objął Andrzej Duda, Prezydent RP.


„Polskie gazownictwo stoi na progu poważnych zmian jakościowych. Globalny trend, zmierzający do ograniczania emisyjności czy nawet osiągnięcia zupełnej neutralności klimatycznej gospodarki, będzie bowiem generował potrzeby w zakresie tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, logistycznych czy finansowych” - napisał w liście do uczestników konferencji Prezydent RP.

Andrzej Duda zauważył, że tradycyjne, jednorodne gazownictwo bazujące na gazie ziemnym będzie ewoluować w kierunku „multipaliwowego sektora”, który już dziś obejmuje różne kategorie gazów odnawialnych.

„Podążanie w tym kierunku wymaga natomiast kooperacji wielu interesariuszy oraz intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń” - zauważył Prezydent Duda.

Ważną rolę branży gazowniczej, zwłaszcza w sprawach bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, podkreślała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, członek zarządu PKN ORLEN SA.

„Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała bezprecedensowy kryzys energetyczny w Europie. Zakwestionowała wiele obowiązujących paradygmatów i zdefiniowała kluczowe wyzwanie, jakim stało się zapewnienie dostępu do źródeł energii, w tym gazu ziemnego” - napisała w liście do uczestników konferencji Waksmundzka-Olejniczak.

Przedstawicielka władz największego polskiego koncernu przekonywała, że w ostatnich latach, jak również w czasie samego kryzysu, spółki wchodzące obecnie w skład Grupy ORLEN zagwarantowały dostęp do potrzebnych wolumenów gazu ziemnego, które zużywane są w naszym kraju.

„Gazu w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie” - deklarowała Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

O sile polskiego sektora gazowniczego oraz jego udziale w przemianach energetycznych w naszym kraju mówił z kolei Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

„Aby utrzymać w prawidłowej formie polską gospodarkę, musimy zapewnić potrzebne nam dostawy gazu ziemnego. Polskę czekają wyzwania związane z transformacją energetyczną. Bez aktywności sektora gazowniczego to się nie uda” - przekonywał minister Dziadzio.

W inauguracyjnej debacie brali udział również goście z zagranicy: Inga Žiliene, wiceminister energii Republiki Litwy, Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce oraz Constantin Borosan z Ministerstwa Energii Republiki Mołdawii, który mówił o kryzysie energetycznym, jaki od dwóch lat dotyka jego kraj, do niedawna całkowicie uzależniony od rosyjskiego Gazpromu.

„Gdy zatrzymano dostawy surowca do Mołdawii, PGNiG jako pierwsza firma dostarczyła nam gaz, aby poprawić sytuację kryzysową w moim kraju. Chcielibyśmy za to podziękować tej spółce” - mówił minister Borosan.

Uczestnicy debaty podkreślali, jak ważna jest w dzisiejszych, wciąż trudnych czasach, dywersyfikacja dostaw surowców, której od lat Polska była gorącym orędownikiem na forum europejskim.

„Polska już dziś posiada w pełni funkcjonujący system dywersyfikacji, który gwarantuje dostęp do błękitnego paliwa nawet w przypadku zaistnienia poważnych zawirowań na rynku energii” - poinformowała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, członek zarządu PKN ORLEN SA.

Uczestnikom konferencji przypomniano, że na polską dywersyfikację składają się, m.in. dostawy skroplonego gazu ziemnego odbieranego w terminalu LNG w Świnoujściu, dynamicznie rozwijająca się flota tankowców, która dostarcza surowiec z USA, a także nowe połączenia międzysystemowe z Litwą oraz Słowacją.

„W roku 2022 uruchomiliśmy również dostawy gazu z nowych kierunków, wcześniej niewykorzystywanych. Mam na myśli przede wszystkim gazociąg Baltic Pipe. Poprzez to połączenie gaz płynie nie tylko na podstawie długoterminowych kontraktów, które Grupa ORLEN zawarła z wiarogodnymi partnerami. To jest również gaz ziemny, który wydobywamy ze złóż na norweskim szelfie” - przedstawił Robert Perkowski z zarządu PKN ORLEN.

Jak podkreślili menedżerowie naszego największego koncernu multienergetycznego, to wszystko „jeszcze bardziej wzmacnia dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, a co za tym idzie, bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego”.


seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.