• <

Gazowe rozmowy na Pomorzu

ew

28.09.2020 15:34 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Gazowe rozmowy na Pomorzu - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Na trzy dni Międzyzdroje, za sprawą konferencji GAZTERM, stały się europejskim forum dyskusji o inwestycjach gazowych. Wsparciem dla rozwoju sieci gazowych w Polsce są fundusze unijne, mówił o tym, podczas wydarzenia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W Międzyzdrojach już po raz 23 odbyła się konferencja GAZTERM, która jest prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata. Program tegorocznej edycji obejmował najważniejsze trendy w polskim i międzynarodowym gazownictwie oraz czynniki, które w przyszłości kształtować będą sytuację na rynkach gazu. Podczas konferencji odbył się również Szczyt Gazowy Trójmorza. Jego najważniejszym celem było omówienie planów podniesienia stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem.

Gaz połączy Trójmorze

Minister Grzegorz Puda wziął udział w sesji otwierającej konferencję Gazterm. Podczas wystąpienia mówił m.in. o znaczeniu Inicjatywy Trójmorza w kontekście rozbudowy sieci energetycznych w Europie.

- Inicjatywa Trójmorza przyczyni się do rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej i wzrostu jego konkurencyjności. Szczególnie ważne jest to w dziedzinie energetyki ponieważ zbytnia zależność od jednego dostawcy gazu, jakim jest Rosja, stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw tego kluczowego surowca – rozpoczął minister Grzegorz Puda i dodał - Flagowym projektem, który zmieni oblicze sektora energetycznego w regionie Europy Środkowej jest korytarz gazowy Północ-Południe, łączący działający już terminal LNG w Świnoujściu z terminalem na chorwackiej wyspie Krk.

Minister Puda wskazał, że otworzy to możliwości pozyskiwania skroplonego gazu z wielu perspektywicznych źródeł m.in. z

Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, USA czy Kanady. Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej wskazał, że w obszarze infrastruktury energetycznej planowane potrzeby inwestycyjne w regionie Trójmorza wynoszą 87 mld euro oraz dodatkowo 28 mld euro w kontekście rozwoju projektów regionalnych obejmujących m.in. modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych.

- Państwa regionu Trójmorza potrzebują także nowych dodatkowych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowe środki wygenerowane w ramach Funduszu Trójmorza to szansa na zasilenie kapitałem wybranych inwestycji, które zostaną pozytywnie ocenione w kontekście atrakcyjności dla inwestorów prywatnych. Warto podkreślić, że Fundusz w pełni wpisuje się w polityki i strategie unijne – dodał minister Puda

Dodajemy gazu inwestycjom gazowym

W panelu „Perspektywy finansowania inwestycji w gazownictwie i petrochemii” minister Puda mówił o finansowaniu inwestycji gazowych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

- W obecnej perspektywie finansowej finansujemy inwestycje z zakresu transportowania gazu oraz energii elektrycznej. Na ten cel z Programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczyliśmy ponad 1,32 mld euro. Wartość wszystkich realizowanych z funduszy unijnych projektów z zakresu infrastruktury gazu to 6,7 mld zł, z czego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi blisko 3 mld zł. Dzięki wsparciu unijnemu wybudowanych zostanie ok. 1 500 km gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych – podsumował minister Puda.

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczył, że Polska prowadzi negocjacje z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską o możliwości finansowania infrastruktury gazowej z funduszy polityki spójności również w przyszłej perspektywie finansowej.

- Polski miks energetyczny sprawia, że potrzebujemy paliwa przejściowego, pomostu od paliw kopalnych do energetyki odnawialnej. Infrastruktura gazowa może w przyszłości posłużyć do przesyłu wodoru – dodał minister Grzegorz Puda

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.