• <
ambermarine_2023_1100x200

Fundusze Europejskie dla Pomorza: trwają konsultacje. Wśród wyzwań m.in. bezpieczeństwo energetyczne

13.09.2021 11:58 Źródło: gm
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Fundusze Europejskie dla Pomorza: trwają konsultacje. Wśród wyzwań m.in. bezpieczeństwo energetyczne

Partnerzy portalu

Fundusze Europejskie dla Pomorza: trwają konsultacje. Wśród wyzwań m.in. bezpieczeństwo energetyczne - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Wśród wyzwań stojących przed województwem pomorskim w nowej perspektywie najważniejsze to m.in. wzmacnianie innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, zaawansowane rozwiązania cyfrowe w administracji publicznej i biznesie.

W ramach konsultacji nowego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września, odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyli w niej między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

– Musimy zwiększać bezpieczeństwo energetyczne, a także dalej rozwijać połączenia drogowe i kolejowe. Będziemy dążyć do neutralności klimatycznej oraz przekształcenia naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych – mówił marszałek Struk.

– W sferze społecznej samorząd województwa skupi się  na zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości edukacji, poprawie warunków rozwoju zawodowego pracujących i szukających pracy mieszkańców Pomorza oraz wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - dodał marszałek.

Agnieszka Krasicka z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaznaczyła, że nasz kraj pozostaje w tyle jeśli chodzi o innowacyjność w gospodarce i biznesie. Jedynie Małopolska i Mazowsze radzą sobie w tym obszarze. Pomorze ma jeszcze sporo do zrobienia, chodź i tak dużo się dzieje. Trzeba się też skupić na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i dążeniu do neutralności klimatycznej. Chodzi tu m.in. o zmianę przyzwyczajeń konsumpcyjnych. 

Marszałek Struk na zakończenie podkreślił, że ostateczny kształt programu regionalnego będzie musiał uwzględniać szereg ograniczeń, które będą wyznaczały kierunki wsparcia. – Jednakże mimo tego „gorsetu”, chciałbym gorąco zachęcić do uczestnictwa konsultacjach społecznych i w dalszych pracach nad programem – zachęcał Struk.

W konferencji on-line uczestniczyli również mieszkańcy, którzy dzięki czatowi mogli zadawać pytania.

Czym jest FEP?

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 3 sierpnia 2021 r. Nowy program jest następcą regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. – To kluczowy dokument, który decyduje o tym, w jaki sposób zainwestujemy środki unijne w ramach Polityki Spójności. W trzeciej edycji programu regionalnego będziemy mieli do wydania niemal 1,7 mld euro, które otrzymamy na rozwój dzięki obecności w Unii Europejskiej – mówił rozpoczynając konferencje marszałek Struk.

Marszałek podkreślał, że wsparcie unijne w nowej perspektywie skupi się przede wszystkim na gospodarce, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji. Dotyczyć będzie również rynku pracy i włączenia społecznego.

Podczas konferencji podkreślano, że perspektywa finansowa 2021- 2027 wyznacza nowe ramy wydatkowania środków unijnych, które trzeba uwzględnić przy planowaniu działań. Będzie też trudniejsza, bo trzeba wziąć pod uwagę różne oczekiwania, wynikające zarówno z unijnych dokumentów i rozporządzeń, jak i krajowych uwarunkowań wynikających z Umowy Partnerstwa, czy kontraktu programowego. Europoseł Janusz Lewandowski zwrócił też uwagę na to, że w tej perspektywie finansowej musimy uwzględnić pandemię i Brexit, Wielka Brytania wnosiła sporą część do unijnego budżetu, która została usunięta.

Budżet środków unijnych w programie wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 420 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Konsultacje społeczne FEP potrwają do 30 września 2021. Cały czas odbywają się spotkania konsultacyjne w całym regionie.

seaway7
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.