• <
bulk_cargo_port_szczecin

FSRU na Zatoce Gdańskiej – Gaz-System, Port Gdańsk i Urząd Morski podpisały porozumienie

jm

12.10.2023 22:15
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski FSRU na Zatoce Gdańskiej – Gaz-System, Port Gdańsk i Urząd Morski podpisały porozumienie

Partnerzy portalu

W Kapitanacie Portu Północnego odbyła się dziś konferencja prasowa w sprawie współpracy między Gaz-Systemem, Urzędem Morskim w Gdyni i Portem Gdańsk przy budowie terminala gazowego FSRU.

Gaz-System sfinalizował porozumienia kluczowe dla harmonogramu projektu pierwszego terminalu pływającego LNG w Polsce. W podpisanych porozumieniach strony zobowiązały się do współdziałania i wzajemnego wspierania, koordynowania procesów kluczowych dla całości inwestycji oraz przekazywania na bieżąco informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Ich zawarcie było poprzedzone podpisaniem 21 września 2020 r. przez Gaz-System, Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. listu intencyjnego.

W czwartek 12 października w Porcie Gdańsk oficjalnie podpisano porozumienie w sprawie współpracy między Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, Urzędem Morskim w Gdyni i Gaz-Systemem przy budowie pływającego terminala LNG na Zatoce Gdańskiej, tzw. FSRU (floating storage and regasification unit). Spotkanie otworzyła pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która podkreślała, że inwestycja jest kwestią bezpieczeństwa. Dodała, że możliwości regazyfikacyjne pierwszego planowanego FSRU są już w całości zarezerwowane przez Orlen, trwają natomiast rozmowy z potencjalnymi klientami z innych krajów, którzy mogliby być zainteresowani pozyskaniem LNG za pośrednictwem drugiej jednostki. Dodała także, że inwestycja jest na tyle skomplikowanym procesem, że Gaz-System nie jest sam w stanie jej zrealizować.

– Potrzebna jest ścisła współpraca i zrozumienie funkcji celu przez wszystkich zaangażowanych – mówiła Łukaszewska-Trzeciakowska, akcentując wagę podpisywanego porozumienia.

Prezes zarządu Gaz-System Marcin Chludziński mówił, że inwestycja ta jest nie tylko kwestią bezpieczeństwa, ale będzie także fundamentalnym projektem, „takim, o którym można będzie opowiadać wnukom”. Podkreślał także znaczenie odpowiedniej komunikacji i koordynacji wszystkich zainteresowanych organizacji.

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Malinowski dodawał, że podpisanie porozumienia to „krok milowy dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Stwierdził także, że FSRU stanie się symbolem polskiej gospodarki na najbliższe dekady.

Jako ostatni głos zabrał kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, który powiedział przede wszystkim, że podpisanie porozumienia wcale nie rozpoczyna prac, bo one trwają już od jakiegoś czasu. Mówił także o udziale w inwestycji Urzędu Morskiego, który jest odpowiedzialny za wybudowanie 900-metrowego falochronu, będącego fundamentem do posadowienia terminala i aparatury do odbioru i przesyłu gazu.

– Za 4 lata spotkamy się i będziemy mogli mówić o gotowym falochronie, a 2028 pierwsze ładunki pojawią się w Porcie Gdańskim.Obecnie trwają prace projektowe prowadzone przez Urząd Morski w Gdyni dotyczące konstrukcji falochronu i systemu nawigacyjnego. Natomiast Gaz-System jest na etapie projektowania gazociągu podmorskiego, który będzie połączony z gazociągami lądowymi. Gazociągi lądowe mają komplet pozwoleń na budowę. Trwa przygotowanie postępowań przetargowych na wybór wykonawców prac budowlanych.
Porozumienie Gaz-System z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. mówi o tym, że ZMPG będzie odgrywał wspierającą rolę w procesie projektowania, przygotowania i realizacji inwestycji Gaz-System, jako jednostka zarządzająca infrastrukturą portową i jej rozwojem.

Współpraca obejmuje wsparcie w pozyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji. ZMPG będzie zobowiązany zapewnić Gaz-System media niezbędne do realizacji inwestycji, na zasadach odrębnie uzgodnionych. Zarząd Portu udostępni także na wniosek spółki nieruchomości na terenie Portu, sąsiadujące z terenami objętymi inwestycją - na podstawie odrębnych uzgodnień. Strony uzgodnią także szczegółowe zasady korzystania z nabrzeży portowych oraz kwestie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.