• <
smartre_2023

Fiński inwestor offshore wind stawia na duńskie doświadczenie w pracach nad OOŚ

30.12.2022 21:38 Źródło: Ilmatar Offshore
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Fiński inwestor offshore wind stawia na duńskie doświadczenie w pracach nad OOŚ

Partnerzy portalu

Fiński inwestor offshore wind stawia na duńskie doświadczenie w pracach nad OOŚ - GospodarkaMorska.pl
Il. Ilmatar Offshore

Fiński deweloper projektów offshore wind wybrał konsultantów duńskiej firmy Ramboll do prac nad oceną oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu, który będzie zlokalizowany na obszarze Stormskär i Väderskär, na północ od Wysp Alandzkich.  

Zgodnie z planem Ilmatar Offshore rozpocznie budowę farmy wiatrowej w 2030 roku. W sumie obszar obejmuje około 600 kilometrów kwadratowych podzielonych na dwa obszary projektowe, które przy wykorzystaniu istniejącej technologii turbin pozwoliłyby na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 2,1 GW i potencjale rocznej produkcji 10 TWh. Planowane są połączenia kablowe zarówno ze szwedzkim regionem SE3, jak i Finlandią. Fińskie Siły Zbrojne oświadczyły, że nie sprzeciwiają się badaniom Ilmatar Offshore i budowie elektrowni wiatrowych na przedmiotowych obszarach. Pozwolenie na badanie zostało przyznane przez władze Wysp Alandzkich pod koniec sierpnia 2022 roku.

- Poszukiwaliśmy firmy z dużym doświadczeniem w zakresie projektów infrastruktury morskiej, projektów energetycznych oraz ocen oddziaływania na środowisko. Wspólnie z firmą Ramboll planujemy przeprowadzić dokładną i kompleksową ocenę oddziaływania na środowisko, angażując wszystkich interesariuszy i zapewniając, że badania i analizy są od początku wykonywane prawidłowo – informuje Stefan Husa, starszy specjalista w zakresie planowania morskiego w Ilmatar Offshore. 

Celem OOŚ jest ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym skutkom przedsięwzięć, które ze względu na swój charakter, wielkość lub lokalizację mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Fińskie przepisy dotyczące ochrony środowiska są postrzegane jako jedne z najlepszych i najbardziej wymagających na świecie. OOŚ włącza również społeczeństwo do procesu, co świadczy o znaczeniu „demokracji” w ocenach środowiskowych. 

Badania dna, które Ilmatar Offshore przeprowadził jesienią 2022 roku, to podstawowy element prac potrzebnych do przygotowania OOŚ. Ramboll Finland rozpocznie prace nad oceną oddziaływania na środowisko natychmiast po Nowym Roku. Otwarte konsultacje dla zainteresowanych osób odbędą się wiosną 2023 roku. Ostateczny dokument zostanie przygotowany do końca 2024 roku.

Założona w 2011 roku firma Ilmatar jest fińską firmą energetyczną i niezależnym producentem energii elektrycznej, która koncentruje się wyłącznie na OZE. Firma pracuje obecnie nad projektami wiatrowymi na lądzie o łącznej mocy 3 MW oraz projektami energetyki słonecznej i offshore wind w Finlandii i Szwecji.

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.