• <
mewo_2022

Equinor i Polenergia stawiają na aktywne wsparcie budowy farm morskich Bałtyk

jb

03.05.2023 23:57
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Equinor i Polenergia stawiają na aktywne wsparcie budowy farm morskich Bałtyk

Partnerzy portalu

Fot. Equinor

– Farmy wiatrowe na Bałtyku będą służyć ludziom i środowisku. Dlatego od początku naszych wspólnych inwestycji prowadzimy intensywny dialog z mieszkańcami, samorządami i przedsiębiorcami z regionu – mówią przedstawiciele Equinor i Polenergii. Spółki podsumowały swoje działania przy projektach MFW Bałtyk I, II i III w pierwszym kwartale bieżącego roku. 

Planowana moc trzech projektów morskich farm wiatrowych realizowanych na Bałtyku przez Equinor i Polenergię to 3 GW. Wraz postępującym zaawansowaniem inwestycji, spółki zwiększają intensywność działań skierowanych bezpośrednio do mieszkańców i lokalnych firm. Pierwsze trzy miesiące tego roku upłynęły inwestorom pod znakiem rozmów z lokalną społecznością i administracją, przedsiębiorcami i młodzieżą.  

– Partnerski dialog to podstawa realizacji naszych inwestycji. Zależy nam, aby być dobrym sąsiadem, dlatego wsłuchujemy się w głosy lokalnej społeczności. Współpraca z mieszkańcami Pomorza, samorządami, instytucjami, organizacjami pozwala nam poznać ich potrzeby i sprostać tym oczekiwaniom. Informujemy o możliwościach i korzyściach płynących z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, inspirujemy młodzież, łączymy dostawców głównych komponentów z polskimi dostawcami i podwykonawcami. Chcemy, aby nasze inwestycje przynosiły ludziom i środowisku realne korzyści przez długie lata – mówi Michał Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce.  

Budowanie dobrosąsiedzkich relacji na Pomorzu


Equinor i Polenergia co kwartał organizują regularne spotkania z mieszkańcami nadmorskich miejscowości. Ich celem jest nie tylko utrzymanie stałego kontaktu z lokalną społecznością, ale też zapewnienie mieszkańcom dostępu do aktualnych informacji na temat realizowanych projektów. Podczas ostatniej wizyty w Ustce, przedstawiciele spółek odpowiadali na pytania i wnioski ze strony mieszkańców. Zaprezentowali także obecny stan prac, które dotyczyły przede wszystkim lądowej infrastruktury dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. 

Fot. Equinor

Lądowy odcinek trasy kabla, którego zadaniem będzie wyprowadzenie mocy z MFW, przebiegać będzie pod ziemią przez tereny gmin Ustka i Słupsk do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Wierzbięcinie.  Kable, którymi popłynie prąd w części lądowej, zostaną poprowadzone prowadzone metodą bezwykopową przez specjalne przejście podziemne na granicy morza i lądu. Pozwoli to uchronić unikatowe, powiązane ze sobą lądowe i wodne ekosystemy.

Grunt pod setkę morskich wiatraków


Na spotkaniu mieszkańcy dowiedzieli się także, że zakończyły się już trwające prawie 8 miesięcy badania geofizyczne i geotechniczne dla farm Bałtyk II i Bałtyk III. Na podstawie wyników tych prac powstanie projekt fundamentów dla około 100 turbin wiatrowych, dwóch morskich stacji elektroenergetycznych, korytarza dla kabla eksportowego i połączenia tego korytarza z lądową infrastrukturą przesyłową w okolicach Ustki.  Badania przeprowadzono wzdłuż odcinka przekraczającego tysiąc kilometrów, w tym na terenie planowanych dwóch farm wiatrowych o łącznej powierzchni prawie 240 km kw. oraz wzdłuż ponad 400-kilometrowych tras kablowych. Wyniki będą kluczowym elementem do uzyskania pozwoleń na budowę.  

Badania przeprowadzono z dbałością o środowisko, zwłaszcza organizmy morskie.  Po zakończeniu prac teren dna morskiego przywrócono do pierwotnego stanu.

Baza w Łebie - połączenie nowoczesności i dziedzictwa regionu 


Przyjazny środowisku będzie też budynek i teren bazy serwisowej dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, który powstanie w Łebie. W lutym Equinor wybrał biuro architektoniczne, które wykona projekt.  Zwycięski koncept gdańskiego biura B-CA zakłada stworzenie obiektu neutralnego dla klimatu, w maksymalny sposób wykorzystującego potencjał odnawialnych źródeł energii, lokalnie dostępnych surowców i usług miejscowych przedsiębiorców. Architektura budynku ma wpisać się w lokalny krajobraz, inwestor w znacznej części zachowa bowiem istniejącą w tym miejscu, charakterystyczną konstrukcję zabudowy dawnej stoczni.

Fot. Equinor

Na zrewitalizowanym terenie powstanie nowoczesna przestrzeń biurowa, centrum zdalnego sterowania i kontroli morskich farm, magazyn części zamiennych oraz nabrzeże do cumowania jednostek. Budowa bazy rozpocznie się na przełomie 2023 i 2024 roku, a oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec roku 2025. Zatrudnienie w bazie serwisowej znajdzie około 100 specjalistów, niezbędnych do technicznego utrzymania infrastruktury i urządzeń na morzu, a także wspierania ich obsługi z lądu. 

Praca w dynamicznie rosnącym sektorze


Chociaż farmy wiatrowe na Bałtyku zaczną produkcję energii dopiero w 2027 roku, to już teraz Equinor i Polenergia myślą o zapewnieniu wykwalifikowanej kadry do ich obsługi – także do bazy w Łebie.  Jak podkreślają przedstawiciele spółek, potrzeby w tym obszarze nie obejmują wyłącznie inżynierów niezbędnych do budowy farm wiatrowych, ale przede wszystkim techników dbających o ich serwisowanie w fazie operacyjnej. Zapotrzebowanie rozwijającej się w Polsce branży morskiej energetyki wiatrowej szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy specjalistów. Trzy projekty Bałtyk rozwijane przez Equinor i Polenergię wygenerują około 10 tysięcy bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.  

Na ten moment w Polsce brakuje kadry przygotowanej do pracy w tym sektorze. Dlatego firmy angażują się w inicjatywy edukacyjne i spotykają z młodzieżą, przedstawiając jej potencjalnie atrakcyjne możliwości zawodowe. Młodzi dopytywali o pracę przy projektach podczas pierwszych Edukacyjnych Targów Kariery EDU OFFSHORE WIND w Gdańsku. Stoisko Equinora i Polenergii odwiedziło kilka tysięcy studentów i uczniów szkół średnich. Zainteresowani mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę na temat przyszłych pracodawców i ich oczekiwań, ale też poznać szczegóły na temat procesu rekrutacji czy pożądanych kompetencji.  


Fot. Equinor

– Morska energetyka wiatrowa to projekt długofalowy, obejmujący inwestycje, które będą eksploatowane przez 25-30 lat. W tym gigantycznym sektorze zapotrzebowanie na pracę obejmuje niemal wszystkie możliwe dziedziny. Budujemy branżę, która zmieni polską gospodarkę i będzie aktywnie wspierać cele klimatyczne. Potrzebujemy ludzi, którzy chcą zmieniać świat na lepszy. Będziemy nadal rozwijać nasze własne inicjatywy edukacyjne, ale także zobowiązywać naszych głównych dostawców komponentów i usług, aby włączali się w szkolenia i programy stażowe dla absolwentów. Świetnie robią to już od lat Siemens Gamesa czy Hitachi – podkreśla Maciej Stryjecki, dyrektor Departamentu Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polenergii. 

Platforma łącząca globalnych i lokalnych przedsiębiorców


Inwestorzy angażują swoich głównych wykonawców nie tylko w działania edukacyjne, ale także w budowę lokalnego łańcucha dostaw. Equinor i Polenergia chcą współpracować przy realizacji farm wiatrowych na Bałtyku zarówno z dużymi, ogólnopolskimi firmami, jak i mniejszym, lokalnym biznesem. Aby stworzyć platformę spotkań polskich i międzynarodowych dostawców i zapoznawać tych pierwszych ze standardami w branży offshore wind, a tym samym zwiększyć ich szanse na udział w projektach, spółki organizują dla nich Dni Dostawcy. Takie spotkania są doskonałą okazją, by dowiedzieć się, jak uczestniczyć w projektach na etapie budowy, jak i późniejszej obsługi oraz serwisu. 

W styczniu odbyło się spotkanie poświęcone przyszłej współpracy z polskimi firmami, zorganizowane wspólnie z preferowanym dostawcą turbin wiatrowych, firmą Siemens Gamesa Renewable Energy. 

Fot. Equinor

Udział wzięło w nim ponad 100 firm, reprezentujących różne obszary produkcji i usług dla sektora offshore: turbiny, wieże, konstrukcje stalowe, osłony antykorozyjne czy usługi projektowe. Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzieli się, w jaki sposób mogą aplikować oraz jakie warunki formalne muszą spełnić, aby włączyć się w łańcuch dostaw. 

Kolejny Dzień Dostawcy odbędzie się w czerwcu w Łodzi. Inwestorzy organizują go wraz z firmą Hitachi Energy, dostawcą urządzeń i systemów elektroenergetycznych dla stacji morskich oraz wykonawcą stacji lądowych dla farm Bałtyk II i Bałtyk III.

Priorytetem bezpieczeństwo na morzu i lądzie


Transfer wiedzy i działania edukacyjne prowadzone są nie tylko dla przedsiębiorców, którzy chcą dołączyć do łańcucha dostawców dla offshore wind, ale także dla administracji publicznej. Equinor i Polenergii kładą nacisk na kwestie bezpieczeństwa i umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych – zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji tych obiektów. Dlatego już teraz, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, podejmują działania przygotowujące odpowiednie służby do sytuacji nadzwyczajnych, które mogą zdarzyć się na morskiej farmie wiatrowej.  

Spółki zorganizowały dla przedstawicieli jednostek administracji publicznej, wojska i służb ratowniczych warsztaty symulujące wypadki na morzu. Celem interaktywnych ćwiczeń było doskonalenie praktycznych umiejętności w potencjalnych sytuacjach awaryjnych i właściwego reagowania na nie. W trakcie warsztatów przeprowadzonych w Gdańsku przez instruktorów z firmy Squadron, uczestnicy wcielili się w rolę pracowników przyszłego centrum monitorowania morskiej farmy wiatrowej. 

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych mogli przećwiczyć współdziałanie wielu jednostek w sytuacjach awaryjnych i reagować na pojawiające się sytuacje kryzysowe, wydając odpowiednie komunikaty i polecenia, a następnie sprawdzając na ekranie efekty podjętych decyzji. Uczestnicy warsztatów zgodzili się, że w sytuacjach zagrożenia najważniejsza jest odpowiednia współpraca i komunikacja pomiędzy centrum monitorowania morskich farm wiatrowych, a jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo. 

Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Ich łączna planowana moc to ok. 3 GW, która według szacunków wystarczy do zasilenia ponad 4 milionów polskich gospodarstw domowych. Farmy Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III będą zlokalizowane na wysokości Łeby, w odległości od 22 do 81 km od brzegu.  Produkcja energii z farm Bałtyk II i Bałtyk III rozpocznie się w 2027 roku. Z kolei Bałtyk I – jako najbardziej zaawansowany projekt tzw. drugiej fazy – przygotowuje się do aukcji planowanej na 2025 r. 

Inwestycje realizowane przez Equinor i Polenergię są częścią projektu transformacji energetycznej polskiego sektora energetycznego, który zakłada budowę do 2040 roku blisko 11 GW mocy z morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.