• <
BOTA_FILM_2021

Decyzje LII Sprawozdawczego Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego

10.11.2020 13:55 Źródło: PZŻ
Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie Decyzje LII Sprawozdawczego Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego
Decyzje LII Sprawozdawczego Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego - GospodarkaMorska.pl
fot. PZŻ

LII Sprawozdawczy Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego odbył się w formie wideokonferencji. W obradach, którym przewodniczyło prezydium Sejmiku w składzie: Leopold Naskręt (przewodniczący), Jerzy Durejko i Maksymilian Paśko, uczestniczyło 71 delegatów.

W pierwszej części Sejmik przyjął sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Żeglarskiego za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe PZŻ za rok 2019. Rachunek zysków i strat za rok 2019 wykazał zysk netto w kwocie 133.725,98 zł (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 98/100). Sejmik postanowił przeznaczyć zysk na realizację celów statutowych poprzez podniesienie funduszu statutowego.

Następnie Sejmik uchwalił regulamin obrad Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego w formie posiedzenia stacjonarnego oraz regulamin wyboru delegatów na Sejmik PZŻ. Uregulowano też stawki składek członkowskich dla członków zwyczajnych i wspierających PZŻ. Delegaci dyskutowali też nad wnioskami, które wpłynęły do Prezydium. Poparcia Sejmiku nie zyskał pomysł powołania Komitetu Budowy Żaglowca Flagowego Polskiego Związku Żeglarskiego. Tomasz Chamera, prezes PZŻ, w swoim wystąpieniu przypomniał, że Polski Związek Żeglarski jest współwłaścicielem żaglowca „Pogoria”, którego bieżącą działalność operacyjną prowadzi STAP Polska. Na „Pogorii” regularnie pływają członkowie PZŻ, a Zarząd podjął w ostatnim czasie szereg działań, które wymagać będą jeszcze większego zaangażowania Związku w bieżącą działalność żaglowca, mając na względzie antycypowane problemy wynikające z obecnej pandemii.

Pod obrady trafił też wniosek dotyczący zwolnienia klubów żeglarskich i Okręgowych Związków Żeglarskich będących członkami zwyczajnymi PZŻ, z opłacania składki członkowskiej za rok 2020. Delegaci uznali, że decyzja taka wymaga szczegółowej analizy budżetowej i procedowanie takiego wniosku przez Sejmik PZŻ powinno być poprzedzone stanowiskiem Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego. Delegaci skierowali zatem projekt uchwały pod obrady Zarządu PZŻ.

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.