• <
Atlas_Copco_mega_2022

Bałtyckie HUBy na kursie innowacji. Integrujemy się lokalnie. Działamy globalnie [ZDJĘCIA]

23.01.2022 23:40 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Bałtyckie HUBy na kursie innowacji. Integrujemy się lokalnie. Działamy globalnie [ZDJĘCIA]

Partnerzy portalu

Bałtyckie  HUBy na kursie innowacji. Integrujemy się lokalnie. Działamy globalnie [ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
Fot. Marek Grzybowski, Krzysztof Anzelewicz

Biznesowe spotkanie HUBów Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego odbyło się w Gdyni 18 stycznia. Uczestniczyli w nim eksperci z hubu produkcji statków zeroemisyjnych, Baltic ISC & AI HUB oraz hubu wodorowego Portu Gdynia. 

Celem spotkania było wypracowanie nowych projektów na bazie  potencjału innowacyjnego firm Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (Baltic Sea & Space Cluster – BSSC).  Członkowie klastra postanowili wypracować nowe projekty bez zbędnych formalności, listów intencyjnych i porozumień. Ekspercki skład uczestników gwarantował, że rozmowy koncentrowały się na ustalaniu wspólnych działań mających za zadanie generowania projektów biznesowych na rynku międzynarodowym.

Czas ekspertów

Podczas spotkania dyskutowano już nie na poziomie prezesów firm, ale w gronie ekspertów posiadających doświadczenia i kompetencje w tworzeniu nowych rozwiązań rynkowych, produktów i usług o wysokim potencjale  innowacyjności. 

- Naszym celem jest wypracowanie wspólnych projektów zapewniających wykorzystanie potencjału naszych hubów do wzmocnienia na rynku firm polskiej gospodarki morskiej – mówił prof. Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, szef zespołu BSSC ds. inteligentnych specjalizacji.

Dzisiejsze spotkanie ma na celu integrację kompetencji i wiedzy z różnych dziedzin.

 - Chodzi o to, by oferować na rynku kompletny produkt, wsparty wiedzą z zakresu informatyki, nowych paliw i źródeł energii, a także wiedzą prawniczą, finansową i marketingową na najwyższym poziomie – podkreślił prezes BSSC.

Kompetencje przekuwać w biznes

Chodzi o to by nasz potencjał projektowy i produkcyjny przekształcić w konkretny biznes. Huby mają za zadanie wzajemnie się wspierać wiedzą i uzupełniać kompetencjami oraz wspólnie promować na rynku międzynarodowym.

– Posiadamy kompetencje, które są wysoko oceniane w światowej gospodarce morskiej mówił kpt. ż. w. Alfred Naskręt, członek zarządu BSSC, Dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni. Przedstawiciele  światowych armatorów uznają nasze dyplomy.

Od  wielu Szkoła Morska w Gdyni szkoli specjalistów do obsługi platform wiertniczych i na statki, które je obsługują. Ponad 10 lat prowadzi szkolenia fachowców wykorzystywanych przez firmy budujące farmy wiatrowe. - Jako jedyni w regionie szkolimy żeglarzy zawodowych – podkreśla kpt. Naskręt.

W czasie spotkania koncentrowano się na potencjale firm i możliwościach współpracy. Dyskutowano o tym jak wykorzystać popyt na nową wiedzę w rozwijających się przemysłach morskich, w tym dynamicznie rosnącym popycie na technologie informatyczne, wykorzystanie paliw alternatywnych, działań na rzecz ochrony środowiska, rozwoju energetyki pozyskującej  prąd ze źródeł ekologicznych, edukacji dla potrzeb rozwijających się nowych przemysłów morskich.

Przekształcić wiedzę w biznes

- Dobór członków do naszego klastra i hubów nie jest przypadkowy - mówił  Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Zarządu Klastra odpowiedzialny za realizację projektu Galatea – Blue Growth Accelerator. Z dotychczasowych doświadczeń widzimy, że polskie firmy nie mają takiej wprawy w pisaniu projektów jak firmy naszych partnerów z Francji, Hiszpanii, Grecji czy Rumunii. Udział w projekcie Galatea pomaga naszym MSP w pozyskaniu środków na rozwój i umiędzynarodowieniu polskich produktów i usług.

- Pozyskane w projekcie Galatea środki wraz z partnerami zagranicznymi wykorzystujemy do opracowania systemu, w którym wykorzystujemy Blockchain do obsługi i wsparcia firm działających w gospodarce morskiej – mówi Agata Kukwa z DAC. DIGITAL.

Podkreślmy, że na realizację projektu zespół otrzymał 120 tys. euro, a jego liderem jest polska firma. Firmy działające w projekcie Galatea są członkami Baltic HUB ICT & AI, którego koordynatorem jest Grzegorz Kozłowski, prezes CADOR.

W tym hubie działają również Centrum Nowych Kompetencji (CNK) oraz  Flint Systems. Maciej Knitter z Flint Systems poinformował, że jego firma produkuje różnego typu symulatory wykorzystujące VR, a jeden z tych systemów użytkuje Centrum Nowych Kompetencji (CNK).

– Dzięki narzędziom opracowanym przez Flint Systems,   prowadzimy na światowym poziomie kursy i szkolenia dla branży portowej, budowlanej, logistycznej, transportowej, offshore. Są to kursy klasyczne i wykorzystujące technologie  VR+AR – mówi Tomasz Lisiecki, prezes CNK.

Kompleksowe rozwiązania


Również hub statków zeroemisyjnych to efekt projektu międzynarodowego realizowanego przez klaster BSSC. - HUB ZEV Innvation rozwinął się jako wsparcie i kontynuacja projektu realizowanego przez BSSC wraz z partnerami z Norwegii i Chorwacji – wyjaśnił dr Michał Igielski, prowadzący projekt w imieniu Klastra.

Jego koordynatorem jest Jacek Milewski, dyrektor finansowy i członek zarządu Crist, a w skład wchodzą polskie firmy mające wiedzę i potencjał w projektowaniu i produkcji urządzeń do tego typu jednostek. 

Ale to nie wszystko, bo oprócz projektowania statków bezemisyjnych jesteśmy również projektować i budować instalacje do ich zasilania z lądu. członkowie Bałtyckiego Klastra Morskiego mogą się włączyć w konstruowanie układów lądowych zapewniających magazynowanie energii lub paliw alternatywnych i zasilanie statków elektrycznych energią z lądu lub bunkrowanie paliwami alternatywnymi.

Huby wzajemnie się wspierają

Cenną inicjatywą jest chęć włączenia się do działania w Hubie ZEV oraz Hubie wodorowym firmy TSG Solutions Polska. - TSG Solutions posiada doświadczenie w budowie stacji paliw, które można wykorzystać również w praktyce morskiej – mówiła Anna Kufel, specjalista w TSG, firmy która na bieżąco współpracuje z innym członkiem BSSC, Grupą ASE, która może budować magazyny energii na statki i urządzenia stacjonarne.

Bezcenne jest doświadczenie Działu Badań i Rozwoju Technologii Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Wraz z Beatą Szymanowską uczestniczyli w spotkaniu Michał Datczuk i Marta Ostoja-Starzewska.

- Port Gdynia w pełni opanował bunkrowanie statków, których silniki zasilane są gazem. Na koncie jest już doświadczona załoga i wdrożone są procedury bezpiecznego bunkrowania LNG – poinformował Michał Datczuk.

Przydatna w tym hubie będzie również wiedza Macieja Spigarskiego, którego firma zajmuje się produkcją paliw kosmicznych. Tu należy podkreślić, że potrzeby operatorów rosną i niezbędna jest wiedza o bunkrowaniu statków różnymi paliwami.

Energia elektryczna, LNG, wodór, amoniak,  metanol dla statków

Tak więc hub statków zeroemisyjnych posiada wiedzę i może oferować kompleksowe rozwiązania, projektowanie i budowę statków zeroemisyjnych oraz projektowanie i instalacje systemów zasilania takich jednostek z lądu. Bez względu, czy jest to zasilanie energią elektryczną, LNG, wodorem, amoniakiem, czy metanolem. I ten potencjał udało nam się zintegrować w hubie Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Rozwiązania informatyczne dla magazynów energii, stacji paliw, produkcji  i eksploatacji statków bezemisyjnych oferują natomiast członkowie HUBu ICT & AI. Firmy działające w tym hubie oferują rozwiązania portom i terminalom, stoczniom i ich kooperantom, umożliwiają działanie w formie wirtualnego przedsiębiorstwa, w globalnej sieci.  
- Huby mają potencjał, by zajmować się nie tylko dyfuzją wiedzy ale wykorzystywać ją do realizacji kompletnych projektów na rynkach międzynarodowych – mówił dr Zdzisław Długosz, szef zespołu BSSC ds. bezpieczeństwa i transferu wiedzy.

Bałtycka strefa innowacji

Nad Zatoką Gdańską powstała strefa innowacji o silny potencjale innowacyjnym i dobrej pozycji do działania strategicznego w biznesie morskim. Z dyskusji ekspertów wynika, że posiadamy umiejętności i zasoby, by pozycjonować na rynku biznesu morskiego kompleksowe rozwiązania.

Dodatkową zaletą jest to, że wiele firm działa w przestrzeni  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a huby BSSC tworzą strefę innowacji.

- Dostrzegamy to, że koordynatorzy hubów i część firm Klastra aktywna jest w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii – podkreśliła Anna Różycka, Zastępca Dyrektora, Dział Parków Naukowo-Technologicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W pozycjonowaniu produktów i innowacji polskich firm na rynku międzynarodowym wspomoże huby Whizbrand – mówił Marcin Więckowski, prezes firmy zajmującej  się marketingiem strategicznym. 

Klaster skoncentruje się na pozycjonowaniu rozwiązań kompleksowych, produktów i usług hubów na rynku międzynarodowym. Huby są więc rozwiązaniem perspektywicznym, pozwalającym na działanie kooperacyjne i zespołowe – podkreślali eksperci uczestniczący w spotkaniu.  Następne spotkania biznesowo-projektowe hubów już wkrótce.

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021
PSEW_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33875,00 $ tona -0,07% 19 maj
 Cynk 3647,00 $ tona 0,03% 19 maj
 Aluminium 2825,00 $ tona -0,67% 19 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.