• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024
mewo_2022
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

NIK: Kluczowe organy administracji publicznej pozostawały bierne w pierwszej fazie katastrofy ekologicznej na Odrze

Kluczowe organy administracji publicznej odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli pozostawały bierne w pierwszej fazie katastrofy ekologicznej na Odrze. Choć w rzece pojawiły się tysiące martwych ryb, to nie podjęto odpowiednich działań - wskazano w raporcie opublikowanym we wtorek przez Najwyższą Izbą Kontroli. Alarmy ostrzegawcze skierowane do mieszkańców pojawiły się z kilkunastodniowym opóźnieniem.

14.11.2023, 20:24
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

Nadchodzące upały zwiększają ryzyko rozwoju złotej algi

Nadchodzące upały zwiększają ryzyko rozwoju złotej algi - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że zagrożenie zakwitem złotej algi w tym roku utrzymuje się głównie w starorzeczach Odry.

11.08.2023, 20:18
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

MKiŚ: ograniczanie zakwitów złotej algi – spotkanie z Polskim Związkiem Wędkarskim

Koordynowanie działań w zakresie ograniczania skutków ewentualnych nowych zakwitów "złotej algi" było głównym tematem narady, której przewodniczyli wiceministrowie klimatu i środowiska Małgorzata Golińska i Jacek Ozdoba. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nadodrzańskich urzędów wojewódzkich, a także Ministerstwa Infrastruktury i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

10.05.2023, 21:37

MKiŚ: zakończono weryfikację obszarów, na których można już wznowić zarybienia Odry

Naukowcy Instytutu Rybactwa Śródlądowego zakończyli weryfikację obszarów, na których można już wznowić zarybienia Odry - poinformował w środę resort klimatu i środowiska. Dodano, że na odbudowę bioróżnorodności Odry m.in. poprzez zarybianie przeznaczono 14 mln zł.

10.05.2023, 21:19
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

Zakaz korzystania z wody starorzecza Odry w Januszkowicach

Wojewoda opolski wydał we wtorek rozporządzenie zakazujące używania wody ze starorzecza Odry w Januszkowicach, gdzie kilka dni temu znaleziono ponad sto martwych ryb. Rozporządzenie ma związek ze znalezieniem w próbkach ryb szkodliwych dla ludzi bakterii.

09.05.2023, 20:11
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

Golińska: Odra najlepiej badaną rzeką Europy

Nasze działania w sprawie Odry daleko wybiegają poza zakres obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych. To powoduje, że wody Odry obecnie są najlepiej przebadanymi śródlądowymi wodami płynącymi w Europie - powiedziała "Gazecie Polskiej Codziennie" wiceszefowa MKiŚ Małgorzata Golińska.

28.04.2023, 09:15
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

Badania śniętych ryb ze zbiornika Czernica nie wykazały przekroczenia stężenia niebezpiecznych substancji

Badania śniętych ryb ze zbiornika Czernica nie wykazały niepokojącego przekroczenia stężenia niebezpiecznych substancji – przekazał w piątek Wojewódzki Inspektor Weterynarii Zdzisław Król. Z punktu widzenia zagrożenia metali ciężkich, zwłaszcza jeśli chodzi o rtęć, sytuacja absolutnie nie jest niepokojąca – dodał.

21.04.2023, 21:49
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Polska ma wątpliwości dot. projektu rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych

Polska ma uzasadnione wątpliwości dot. projektu rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych - zauważyła minister klimatu Anna Moskwa.

20.04.2023, 23:36
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

GIOŚ: w przypadku wyrzutu toksyn ze złotych alg odpowiedni alert wydamy w godzinę

Sytuacja kryzysowa, z jaką mieliśmy do czynienia w 2022 r. w Odrze, może się powtórzyć. Obecnie jednak jesteśmy lepiej do tego przygotowani, a w przypadku zagrożenia toksyną ze strony złotej algi powiadomimy o tym odpowiednie służby w ciągu godziny - mówi PAP Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski.

19.04.2023, 14:37
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

W przypadku zagrożenia toksyną ze strony "złotej algi" GIOŚ powiadomi służby w ciągu godziny

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opracował i wdrożył monitoring interwencyjny "złotej algi" w polskich rzekach; w przypadku jej masowego zakwitu i zagrożenia skażenia toksyną odpowiednie służby będą powiadomione w ciągu jednej godziny - przekazał resort klimatu i środowiska.

31.03.2023, 21:21
nauta_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.