• <

UMG: szkolenie "Prawne aspekty morskiej energetyki wiatrowej" już w czerwcu

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas UMG: szkolenie "Prawne aspekty morskiej energetyki wiatrowej" już w czerwcu

Partnerzy portalu

Fot. Uniwersytet Morski w Gdyni

Już 19-20 czerwca na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbędzie się kolejne szkolenie z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. Organizowane przez Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG szkolenie dotyczyć będzie prawnych aspektów morskiej energetyki wiatrowej.

Zajęcia poprowadzą wybitni prawnicy – praktycy Maciej Szambelanczyk i Krzysztof Renke, dzięki którym uczestnicy pozyskają wiedzę dotyczącą regulacji, zezwoleń, umów i innych kwestii prawnych istotnych dla tego dynamicznego sektora. 

Morska energetyka wiatrowa działa w Polsce w określonym otoczeniu prawnym, ale jednocześnie na poziomie zawieranych w ramach łańcucha dostaw kontraktów funkcjonują pewne międzynarodowe, zestandaryzowane formy kontraktów

Celem szkolenia „Prawne aspekty morskiej energetyki wiatrowej” jest:

  • przegląd kluczowych polskich regulacji prawnych, które determinują procesy rozwoju i funkcjonowania morskich farm wiatrowych w Polsce,
  • zapoznanie uczestników z wybranymi międzynarodowymi standardami kontraktowymi stosowanymi w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, ze szczególnym wskazaniem potencjalnych ryzyk i sposobów ich mitygacji.

Szkolenie obejmuje praktyczne informacje o najważniejszych aktach prawnych związanych z morską energetyką wiatrową, ich konsekwencjach dla działań firm operujących w branży oraz analizę typowych kontraktów stosowanych pomiędzy podmiotami w branży offshore wraz z omówieniem typowych klauzul, zabezpieczeń, jak również wyzwań związanych z poruszaniem się w systemach prawnych różnych krajów.

Więcej informacji i zapisy: umg.edu.pl 

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.