• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Kwieciński przekaże wojewodzie zachodniopomorskiemu umowy na dofinansowanie inwestycji

pc

22.05.2017 08:03 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Kwieciński przekaże wojewodzie zachodniopomorskiemu umowy na dofinansowanie inwestycji

Partnerzy portalu

Kwieciński przekaże wojewodzie zachodniopomorskiemu umowy na dofinansowanie inwestycji - GospodarkaMorska.pl

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński przekaże w poniedziałek w Szczecinie na ręce wojewody zachodniopomorskiego dwie umowy na unijne dofinansowanie inwestycji z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – poinformował resort rozwoju.

Pierwsza z umów – czytamy w komunikacie MR – o całkowitej wartości ponad 85,5 mln złotych, dotyczy „Przebudowy ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”. Beneficjentem projektu, który otrzyma blisko 73 mln złotych z funduszy unijnych, jest miasto Szczecin.

Dzięki tej inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy na skrzyżowaniu ul. Krygiera z ul. Granitową wraz z przebudową odcinków tych ulic oraz powstanie nowy most drogowy przez rzekę Regalicę. Planowane zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na grudzień 2019 r.

„Modernizacja poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu w mieście oraz wydajność jego układu drogowego. Dla mieszkańców Szczecina realizacja inwestycji oznacza zwiększenie komfortu podróży, oszczędność czasu, a dzięki budowie ekranów akustycznych również znaczące zmniejszenie poziomu hałasu. Lepsza infrastruktura to także większe walory turystyczne miasta, które zyska także nowe ścieżki rowerowe – wskazano w komunikacie.

Druga z przekazanych umów to środki unijne dla Urzędu Morskiego w Szczecinie na zakup dwóch wielozadaniowych jednostek pływających.

Zakup jednostek to jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępność polskich portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, a przez to wzrost konkurencyjności oraz prestiżu portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i w Szczecinie.

Inwestycja, która planowo zakończy się w 2020 r., będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wielozadaniowe jednostki pływające będą eksploatowane na obszarach właściwości terytorialnej Urzędów Morskich w Szczecinie i w Gdyni, jak również w razie potrzeb na całym akwenie Morza Bałtyckiego.

Koszty całkowite tego projektu wynoszą ponad 240 mln złotych, przy czym maksymalna kwota dofinansowania to 100 proc. wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu – 85 procent pochodzić będzie ze środków unijnych, a 15 proc. z krajowych.

Stroną obu umów jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wezmą w niej udział również Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a także Jerzy Szmit wiceminister infrastruktury i budownictwa, który podpisze i przekaże Łukaszowi Lendnerowi, dyrektorowi GDDKiA o/Szczecin zgodę na realizację inwestycji „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13”.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.