• <

MRiT przejmie obsługę i finanse Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

gm

11.08.2022 20:24 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Offshore MRiT przejmie obsługę i finanse Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Partnerzy portalu

MRiT przejmie obsługę i finanse Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - GospodarkaMorska.pl
źródło: gov.pl

Rząd przygotował projekt rozporządzenia przenoszący obsługę i finanse Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - poinformowano w czwartek na stronach KPRM.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia, które, jak poinformowano na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "ma wprowadzić zmiany organizacyjne związane z przeniesieniem obsługi i finansowania Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej do Ministra Rozwoju i Technologii". Obecnie biuro obsługi pełnomocnika funkcjonuj w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zwrócono uwagę, że przedmiotowa zmiana wymaga jednocześnie przeniesienia kwot pomiędzy częściami budżetu państwa tj. z części 34-rozwój regionalny do części 20 – gospodarka. W tym celu, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o Radzie Ministrów zostanie wydane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym środków na wynagrodzenia, między ww. częściami budżetu państwa - poinformowano.

Wskazano, że organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

MFiPR informuje na swoich stronach, że Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej odpowiada za prowadzenie spraw w zakresie wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do operatorów przesyłowych systemu gazowego i elektroenergetycznego oraz PERN, a także w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej. Odpowiada także za prowadzenie i koordynację prac Pełnomocnika Rządu związanych z przygotowaniem analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym związanych z zadaniami Pełnomocnika Rządu, w tym dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej, organizację i obsługę współpracy międzynarodowej Pełnomocnika Rządu.

20 lipca br. o dymisji ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej poinformował w mediach społecznościowych Piotr Naimski, który sprawował tę funkcję od 23 grudnia 2015 r. 25 lipca br. zastąpił go Mateusz Berger.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podano, że Mateusz Berger jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował, jako prawnik w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w departamencie prawnym banku. Pełnił również funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Przez ponad 5 lat był członkiem a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT.

Dodano, że posiada doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego.

Od maja 2017 roku do grudnia 2019 Mateusz Berger był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu, a od grudnia 2019 r. członkiem zarządu. Nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.