• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024
mewo_2022
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

MFW: Nieefektywna ochrona infrastruktury krytycznej w RP przed atakami w cyberprzestrzeni

W poprzednich swoich artykułach autorzy zwracali uwagę przede wszystkim na obowiązujące akty prawne, mające na celu zapewnienie gruntu prawnego dla aktywności związanej z bezpieczeństwem m.in. infrastruktury krytycznej, ze strony ataków w cyber przestrzeni. W niniejszym artykule autorzy chcą przybliżyć realne działania, mające na celu ochronę infrastruktury krytycznej przed atakiem w cyberprzestrzeni.

19.04.2024, 11:42
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Raportowanie ESG – nowe obciążenia finansowe dla przedsiębiorców i brak polskich regulacji

W poprzedniej publikacji autorzy wskazali na nowy obowiązek, jaki będzie ciążył na przedsiębiorcach, a który związany jest ze sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. W niniejszym artykule zostanie m.in. wskazana skala obciążenia finansowego, które będzie ciążyć na przedsiębiorcach w związku z przystosowaniem prowadzonego biznesu do standardów wynikających z Dyrektywy CSRD.

29.03.2024, 09:00
Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas

MFW przyspiesza, ale czy jesteśmy na to gotowi? – wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem

Zapraszamy na wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem na temat morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

21.03.2024, 14:17
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Rozliczenia marynarzy: Malezja – od 01.01.2024 roku niekorzystne zmiany umowy podatkowej

W dniu 1 stycznia 2024 roku zaczyna obowiązywać nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją, która została podpisana w dniu 08.07.2013 roku. Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją diametralnie zmieni sytuację prawno-podatkową marynarzy zatrudnionych na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez podmiot z faktycznym zarządem w Malezji.

13.11.2023, 11:00
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Dlaczego konkurencyjność polskich firm jest tak ważna dla polskiego local contentu? – wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem

O polskim local contencie w offshore wind rozmawiamy z radcą prawnym z Legal Marine, Mateuszem Romowiczem.

20.10.2023, 12:00
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Rozliczenia marynarzy: Chiny, od 2024 roku zmiana umowy podatkowej

W związku z wejściem w życie Konwencji MLI od roku 2024 zmianie ulegają przepisy Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Pekinie dnia 7.06.1988 r.

13.10.2023, 22:10
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Raportowanie ESG: diabeł tkwi w szczegółach - wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem

O wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG rozmawiamy z radcą prawnym z Legal Marine, Mateuszem Romowiczem.

08.10.2023, 10:10
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

OZE: Strategia czy jej brak w zakresie cyberbezpieczeństwa RP na morzu?

W poprzednim artykule, dotyczącym cyberbezpieczeństwa RP, autorzy skupili się na aktach prawnych, regulujących ten zakres. Z punktu widzenia niniejszego artykułu istotnym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 913), która m.in. określa organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład tego systemu oraz zakres Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W poniższej publikacji zostanie pr

27.09.2023, 14:10
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Podatki marynarskie: Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Kluczowym dla zabezpieczenia sytuacji prawnej podatnika jest jego świadomość o toczącym się postępowaniu podatkowym w jego sprawie. Ten aspekt jest szczególnie ważny dla środowiska marynarskiego z uwagi na mobilność marynarzy i niewiedzę w zakresie skutków prawnych związanych z zasadami doręczeń pism w sprawach podatkowych.

19.08.2023, 21:20
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Raportowanie ESG dla branży morskiej z drugim dnem?

Z uwagi na fakt, iż coraz większe emocje w branży morskiej rodzi raportowanie ESG w niniejszej publikacji zostaną szczegółowo przeanalizowane regulacje dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Warto zaznaczyć, iż w praktyce ta kwestia może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, dokonującego transakcji na terenie UE.

18.08.2023, 21:20
nauta_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.