• <
siemens_gamesa_2022
aste_580x100_gif_2020
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Podatki marynarskie: umowa podatkowa z Brazylią – jakie zmiany czekają polskich marynarzy?

W dniu 20 września 2022 roku w Nowym Jorku została zawarta umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Umowa ta jest pierwszą w historii umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między ww. państwami.

25.11.2022, 16:00
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Polski port instalacyjny dla MFW – fakty i mity

W ostatnim czasie dwie informacje, dotyczące lokalizacji oraz rozpoczęcia prac nad portem instalacyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej, tchnęły więcej optymizmu w podmioty związane z tymi inwestycjami.

27.10.2022, 07:22
Energetyka morska, Offshore

Morska energetyka wiatrowa pod lupą NIK - komentarz

W przedmiotowej publikacji zostaną przeanalizowane wyniki kontroli, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

14.10.2022, 21:07
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Instalacje OZE jako infrastruktura krytyczna

Biorąc pod uwagę ostatni rozwój wypadków związany z wysoce prawdopodobnym sabotażem gazociągu Nord Stream 2, który miał miejsce 27.09.2022 roku, a konkretnie w odniesieniu do „jednej z dwóch nitek Nord Stream 2”, należy przypomnieć i powrócić do bardzo ważkiego zagadnienia jakim jest infrastruktura OZE, która będzie częścią infrastruktury krytycznej naszego państwa.

07.10.2022, 09:00
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Продовження терміну дії дипломів та посвідчень українських моряків у світлі останніх законодавчих змін

Війна в Україні, що триває безперервно з 24 лютого 2022 року, розпочата нападом військ Російської Федерації, спричинила катастрофічні гуманітарні, соціальні та економічні наслідки. Надзвичайно важке становище наших сусідів викликало реакцію міжнародного співтовариства та численні акти підтримки та допомоги громадянам України внаслідок незліченних ініціатив приватних структур та дій державних установ. Правду кажучи, війна за нашим східним кордоном призвела до припливу до Польщі величезної кількості українських біженців.

05.07.2022, 19:05
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

UWAGA - od 13.06.2022 roku offshore już nie jest żeglugą krajową - problemy z certyfikowaniem załóg

Od dłuższego czasu offshore wind rozgrzewa dyskusję oraz wyobraźnię branży morskiej w Polsce. W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej zapewnień i ambitnych planów w zakresie rozwoju tego sektora. Również ministerstwa oraz sama Rada Ministrów zapewniają, iż będą wspierać rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej, który ma w jak największym stopniu uwzględniać udział polskich firm w łańcuchu dostaw.

28.06.2022, 06:40
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Юрисдикція та вимоги про компенсацію морякам

Ключовим елементом, що супроводжує процес висування вимог про компенсацію морякам, є визначення відповідного правового порядку, положення якого будуть застосовуватися в конкретному та індивідуальному випадку. Практика морської галузі вказує на те, що польське законодавство буде застосовуватися лише у кількох випадках.

23.06.2022, 09:05
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Компенсація морякам: час має значення!

Як ми неодноразово зазначали у своїх публікаціях, життя і здоров’я моряків дуже часто піддається різним небезпекам і ризикам. Враховуючи нинішні темпи роботи моряків, необхідність забезпечення ланцюга поставок, а отже, величезний стрес і тиск, який постійно впливає на моряків, нерідко може дійти до нещасного випадку, який може мати довготривалі наслідки не тільки для самих моряків, а й для їхніх сімей.

21.06.2022, 06:35
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Компенсації морякам: правова абетка після нещасного випадку на кораблі

Нещасний випадок з моряком під час виконання своїх посадових обов'язків може спричинити з його боку вимоги про виплату належної компенсації судновласником/роботодавцем. У більшості випадків це буде залежати від характеру травми або можливої недбалості роботодавця. Однак такий моряк повинен зважати, щоб не припуститися помилок під час висування вимог про відшкодування збитків, через які він може залишитися без інших виплат, на які він має право. Тож на що варто звернути особливу увагу?

16.06.2022, 07:10
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Przedłużanie dyplomów oraz certyfikatów ukraińskich marynarzy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych

Trwająca nieprzerwanie od 24 lutego 2022 roku wojna na Ukrainie, zainicjowana atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej, spowodowała katastrofalne skutki humanitarne, społeczne i gospodarcze. Skrajnie trudna sytuacja naszych sąsiadów spotkała się z odzewem społeczności międzynarodowej oraz licznymi aktami wsparcia i pomocy kierowanymi do obywateli Ukrainy wskutek niezliczonych inicjatyw podmiotów prywatnych, jak i działań instytucji publicznych.

02.06.2022, 10:10
SIARK_PORT_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.