• <

Kto jest kim w polskim offshore? Baltic Power: Weszliśmy w finalny etap przygotowań

18.01.2022 12:41
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Kto jest kim w polskim offshore? Baltic Power: Weszliśmy w finalny etap przygotowań

Partnerzy portalu

Kto jest kim w polskim offshore? Baltic Power: Weszliśmy w finalny etap przygotowań  - GospodarkaMorska.pl
Fot. Baltic Power

Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów transformacji nie tylko polskiego sektora energetycznego, ale także polskiego lidera rynku paliw – PKN Orlen. Celem koncernu jest podążanie ścieżką transformacji, która wytycza nowoczesna petrochemia oraz odnawialne źródła energii, w tym offshore wind. W kolejnym tekście z cyklu „Kto jest kim w Polskim offshore?”, pytamy Baltic Power o postępy w realizacji projektów morskiej farmy wiatrowej na polskim Bałtyku. W ciągu nadchodzących 6 miesięcy inwestor wyłoni firmy odpowiedzialne za realizację projektu, a te rozpoczną kontraktację m.in. polskich dostawców.

PKN Orlen jest pierwszym koncernem energetycznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który zadeklarował cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Do 2030 roku polska spółka zredukuje emisje CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz 33 proc. na 1 MWh w obszarze energetyki. Segment produkcji energii ma być oparty o OZE wspierane mocami gazowymi. Do 2030 roku koncern będzie posiadał w swoich zasobach 2,5 GW zainstalowanych w OZE (obecnie jest to ponad 640 MW), gdzie 1,7 GW zapewnią wiatraki na Morzu Bałtyckim, 0,8 GW – lądowe farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Koncern planuje zainwestować łącznie 47 mld zł, w tym w morską energetykę wiatrową. 

Za realizację projektu budowy morskiej farmy wiatrowej odpowiada spółka córka Baltic Power. Farma będzie zlokalizowana ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby. Inwestor posiada koncesję na budowę farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW. Farma obejmie ponad 130 km2 obszaru morskiego, na którym powstanie ok. 70 turbin wiatrowych, zainstalowanych na wysokości do 270 m. Zgodnie z harmonogramem, budowa farmy ma rozpocząć się w 2024 roku, a zostanie oddana do użytku w 2026 roku.

Gospodarka Morska
Fot. Baltic Power

Warto także dodać, że w marcu PKN ORLEN sfinalizował umowę o partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power przy projekcie Baltic Power. Po spełnieniu warunków określonych w umowie joint venture podpisanej w styczniu 2021 roku, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej, NP Baltic Wind B.V., spółka zależna Northland Power, objęła udziały w Baltic Power (49 proc.). Kanadyjczycy posiadają 30-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, realizacji i zarządzania projektami energetycznymi. Aktywa energetyczne zlokalizowane na 4 kontynentach obejmują łącznie 2,6 GW funkcjonujących mocy wytwórczych oraz 1,4 GW mocy w fazie budowy lub zaawansowanego procesu planowania. Moce zainstalowane w morskiej energetyce wiatrowej spółki wynoszą niemal 1,2 GW, a składają się na nie 3 farmy wiatrowe zlokalizowane w Europie na Morzu Północnym. Jest to więc odpowiedni partner w realizacji ambitnych planów polskiego koncernu. 

Broda: 2021 był dla nas rokiem przełomowym

Pytamy o postępy w pracach nad projektem farmy wiatrowej. Jarosław Broda, Prezes Zarządu Baltic Power, w komentarzu dla GospodarkaMorska.pl podkreśla, że rok 2021 był dla Baltic Power, jak i szerzej całego sektora przełomowy. 

- Mówimy tu zarówno o przyjętej tzw. ustawy offshore’owej, podpisanym Porozumieniu Sektorowym, procesie przyznawania decyzji CfD przez URE oraz samych kamieniach milowych inwestycji. Rok 2021 rozpoczęliśmy od ważnych kamieni milowych procesu: podpisaniem umowy JV z naszym partnerem – Northland Power i umowy przyłączeniowej z PSE. Rozpoczęliśmy prace nad projektem farmy, zakontraktowaliśmy doradców: finansowych i odpowiedzialnych za pozyskanie pozwolenia na budowę. Rok kończymy bardzo ważnym dla nas wydarzeniem – konferencją dla firm zainteresowanych współpracą w ramach łańcucha dostaw dla projektu, w której wzięła udział rekordowa liczba firm. Po drodze wydarzyło się znacznie więcej działań, które łącznie składają się na wniosek, że Baltic Power to obecnie najdynamiczniej rozwijany projekt offshore wind w polskiej części Bałtyku - wskazuje Broda. 

Za kilka miesięcy zostaną wyłonieni dostawcy projektu Baltic Power

Jakie są najbliższe plany Baltic Power w obszarze offshore wind? Broda informuje naszą redakcję, że Baltic Power wszedł obecnie w finalny etap przygotowań. 

- Zgodnie z realizowanym konsekwentnie harmonogramem jesteśmy na etapie, w którym rozpoczniemy kontraktację głównych dostawców projektu. W ciągu nadchodzących 6 miesięcy wyłonimy firmy odpowiedzialne za jego realizację, a te rozpoczną kontraktację m.in. polskich dostawców – informuje Broda. 

Baltic Power już dziś współpracuje z polskimi podwykonawcami

Spółka Baltic Power jest jednym z sygnatariuszy podpisanego we wrześniu 2021 roku Porozumienia Sektorowego (Sector Deal). 

– Zgodnie z jego zapisami local content dla projektów realizowanych w pierwszej fazie wyniesie od 20 do 30 proc. kosztu inwestycji w całym cyklu życia farmy, i do takiego właśnie zaangażowania podmiotów będziemy dążyć. Pozostajemy w stałym dialogu z rynkiem, a na potrzeby procesu CfD przedstawiliśmy nasz plan łańcucha dostaw. Jednym z jego aspektów jest kwestia oczekiwanego przez nas zaangażowania polskich dostawców przez głównych wykonawców każdego z pakietów instalacyjnych – komentuje Jarosław Broda.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy polski inwestor komunikował o podjęciu współpracy z polskimi podmiotami w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. 

– Na obecnym etapie projektu wsparcie polskich dostawców realizowane jest m.in. poprzez polskie firmy będące naszymi doradcami i wykonawcami niezbędnych badań. To m.in. Pekao Investment Banking, które jest częścią konsorcjum, które odpowiada za pozyskanie finansowania projektu. Takie polskie firmy jak Enprom, czy MEWO wykonują dla nas zadania z zakresu planowania wyprowadzenia mocy, czy badań środowiskowych - wyjaśnia prezes Baltic Power.

Dodaje, że najważniejszy dla spółki pozostaje niezmiennie łańcuch dostaw w czasie realizacji budowy i późniejszej obsługi farmy, do czego konieczna jest gotowość do podjęcia się takich zadań przez polskie firmy. 

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.