• <
mewo_2022

Kto jest kim w polskim offshore? RWE: Pracujemy intensywnie nad projektem F.E.W. Baltic II

06.01.2022 15:05
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Kto jest kim w polskim offshore? RWE: Pracujemy intensywnie nad projektem F.E.W. Baltic II

Partnerzy portalu

Kto jest kim w polskim offshore? RWE: Pracujemy intensywnie nad projektem F.E.W. Baltic II - GospodarkaMorska.pl

Niemiecki koncern RWE jest jednym z globalnych liderów rynku OZE oraz „numerem 2” w branży morskiej energetyki wiatrowej. Spółka posiada na terenie Polski znaczne aktywa wiatrowe na lądzie oraz realizuje pierwsze projekty fotowoltaiczne. Obecnie deweloper rozwija także morski projekt wiatrowy F.E.W Baltic II o mocy 350 MW. Zespół projektowy pracuje m.in. nad wyłonieniem kluczowych dostawców usług oraz komponentów, a także przygotowaniem portu serwisowego w Ustce. Jakie są najbliższe plany RWE w Polsce?

RWE jest jednym z większych inwestorów na polskim rynku OZE, na którym obecny jest od 2007 roku. W skali światowej RWE jest motorem napędowym inwestycji w OZE, technologie magazynowania energii, a w ostatnim czasie także wodór. Firma zatrudnia w sumie 20 tys. pracowników oraz dysponuje mocą wytwórczą sięgającą ok. 41 GW. W przypadku Polski, inwestor posiada ponad 420 MW zainstalowanych w wiatrakach na lądzie, 80 MW jest w budowie, natomiast około 500 MW jest w fazie rozwoju. Inwestor zaangażował się także w sektor fotowoltaiki – obecnie eksploatuje farmę PV o mocy 0,6 MW oraz posiada gotowe do budowy projekty o mocy 40 MW. RWE ma w planach rozwój projektów PV o łącznej mocy 300 MW. Spółka RWE Renewables Poland zatrudnia ponad 80 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kilku biurach w Polsce, w tym w Szczecinie, Gdyni i Warszawie.

Koronną inwestycją RWE w Polsce jest budowa morskiej farmy wiatrowej F.E.W Baltic II o mocy 350 MW. Projekt będzie zlokalizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego, o powierzchni ok. 41 km 2. Instalacja wiatrowa będzie położona w odległości 55 km od brzegu, na głębokości do 50 metrów pod wodą. Przygotowania projektu rozpoczęła spółka Baltic Trade and Invest, która została przejęta w 100 proc. przez RWE Renewables GmbH.


Gospodarka Morska
Źródło: RWE

Kluczowy jest fakt, że projekt został zakwalifikowany do pierwszej fazy realizacji projektów offshore wind w Polsce. Farma wiatrowa będzie w stanie dostarczyć bezemisyjną energię odnawialną dla około 350 tys. gospodarstw domowych. Na jakim etapie obecnie znajduje się realizacja projektu? Jakub Budzyński, Stakeholder Manager w RWE Renewables informuje w komentarzu dla GospodarkaMorska.pl, że projekt F.E.W. Baltic II jest intensywnie i na bieżąco rozwijany zarówno w części morskiej, jak i lądowej.

– Obecnie zespół projektowy pracuje m. in. nad wyłonieniem kluczowych dostawców usług oraz komponentów, takich jak turbiny, konstrukcje wsporcze czy kable morskie. Część niezbędnych do tego przetargów została już rozstrzygnięta, inne wciąż trwają, kolejne zostaną ogłoszone w 2022 roku – informuje Budzyński.

Warto dodać, że nie tak dawno RWE osiągnął przełomowy etap w rozwoju projektu - otrzymał decyzję środowiskową, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Decyzja ta szczegółowo określa środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację projektu morskiej farmy wiatrowej. Jest to pierwsza w Polsce decyzja środowiskowa dla projektu offshore wind, wydana po wdrożeniu tzw. transgranicznej procedury oceny oddziaływania na środowisko, z udziałem interesariuszy z Danii i Szwecji.

Port serwisowy w Ustce – inwestor przygotowuje dokumentację techniczną

8 grudnia 2021 roku w Ustce przedstawiciele RWE Renewables / Baltic Trade and Invest oraz Zarządu Portu Morskiego Ustka podpisali wstępną umowę dzierżawy gruntów położonych na terenie usteckiego portu. W tym miejscu powstanie centrum operacyjno-serwisowe dla wiatraków na Morzu Bałtyckim. Baza będzie eksploatowana już w 2025 roku.

Budzyński informuje nas, że obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej, potrzebnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, a także nad przygotowaniem portu w Ustce do roli portu serwisowego dla farmy RWE.

RWE liczy też na drugą fazę rozwoju offshore wind w Polsce

Obecnie RWE przygotowuje się do uruchomienia tzw. „drugiej rundy” przyznawania pozwoleń lokalizacyjnych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

– Jako jeden z najbardziej doświadczonych na świecie inwestorów oraz deweloperów offshore wind, jesteśmy w stanie zapewnić Krajowemu Systemowi Elektroenergetycznemu terminową i zgodną z najsurowszymi rygorami i standardami technicznymi instalację wysokiego wolumenu mocy w energetyce odnawialnej, pochodzącego z morskich farm wiatrowych, oferując przy tym szerokie możliwości zaangażowania lokalnego łańcucha dostaw. Jesteśmy przy tym szeroko otwarci na współpracę z lokalnymi podmiotami z sektora energetycznego – podkreśla Budzyński.

RWE angażuje polskie podmioty od samego początku – local content na poziomie 70 proc.

Deweloper stara się sięgać po wiedzę i umiejętności polskich podmiotów. Przykładowo, realizacja programu badań oceny oddziaływania farmy na środowisko zajęła 2 lata i prowadzona była ze znaczącym udziałem ze strony polskich instytutów badawczych oraz podmiotów komercyjnych, m. in. Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Polskiego Instytutu Geologicznego, Instytutu Oceanologii PAN, firm 3Bird oraz Tringa – informuje inwestor.

Robert Grzegorowski, Senior Manager w RWE Renewables, informuje, że na obecnym etapie rozwoju projektu poziom osiągniętego local content, który został zweryfikowany na podstawie zakończonych kontraktów, sięga 70 proc.

– Aktywnie realizujemy strategię local content (LC) w Polsce poprzez maksymalizację wykorzystania całego, lokalnego łańcucha dostaw, dążąc do osiągnięcia zadeklarowanego w Planie łańcucha dostaw poziomu LC w zakresie 20-25 proc. w fazie CAPEX oraz 70 proc. w fazie operacyjnej OPEX. Dotychczas zorganizowaliśmy dwa dedykowane Dni Dostawcy z liczbą ponad 200 uczestników w każdym ze spotkaniu – wskazuje nasz komentator.

W 2022 roku kolejne spotkania z dostawcami

Dodaje, że RWE w 2022 rok planuje następne 3 wydarzenia dla konkretnych pakietów technicznych, polegające na matchmakingu dostawców Tier I z dostawcami II i III rzędu.

– Jesteśmy sygnatariuszami Porozumienia Sektorowego, aktywnie uczestnicząc  w pracach regulacyjnych oraz sektorowych. Podpisaliśmy kilkanaście listów intencyjnych z dostawcami, instytutami badawczymi oraz uczelniami wyższymi, w celu realizacji współpracy w zakresie budowy lokalnych kompetencji przemysłowych, naukowo-badawczych oraz zasobów kadrowych dla sektora offshore wind na etapie budowy oraz obsługi farm – podkreśla Grzegorowski.

RWE informuje, że ponadto uruchamia program „Working Students”, dzięki któremu studenci uczelni wyższych, nie tylko technicznych, będą mieli unikatową szansę na zdobycie bezcennej praktyki w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, pracując w oparciu o stabilne reguły odpłatnego zatrudnienia.

Fot. Depositphotos

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.