• <

Szkolenia i egzaminy żeglarskie - zalecenia PZŻ

ew/pya.org.pl

19.05.2020 10:01 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Szkolenia i egzaminy żeglarskie - zalecenia PZŻ - GospodarkaMorska.pl

Publikujemy uaktualnione zalecenia Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie prowadzenia szkoleń żeglarskich i egzaminów żeglarskich. Zasady te zostały opracowane przez PZŻ i przyjęte przez Ministerstwo Sportu. Wprowadziliśmy je już tydzień temu, a dzisiaj je uaktualniliśmy i dostosowaliśmy do najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o wdrożenie zaleceń i stosowanie się do procedur.

Zalecenie Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie prowadzenia szkoleń żeglarskich 

I. Szkolenie teoretyczne

1. Szkolenie teoretyczne odbywa się za pośrednictwem internetu i środków łączności telekomunikacyjnej, przed i po zajęciach praktycznych.

II. Szkolenie praktyczne

 1. Bezpośredni transport załogi i instruktora z miejsca zamieszkania na szkolenie i z powrotem odbywa się przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń. Rekomendujemy, aby żeglarze dojeżdżali do miejsca stacjonowania jachtu własnym środkiem transportu i pojedynczo.

 2. Uczestnicy szkolenia będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących.

 3. Zarządca obiektu udostępnia sanitariaty, które regularnie odkaża i instaluje w nich płyny dezynfekujące.

 4. Organizacja szkolenia wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg.

 5. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.

 6. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.

 7. Żeglarze podczas całego pobytu na brzegu i na jachcie poruszają się w maseczkach zakrywających usta i nos.

 8. Wszyscy załoganci na jachcie i instruktor będą obsługiwać jacht w rękawiczkach.

 9. Przy zmianie załogi, jacht jest dezynfekowany w miejscach, z którymi miała styczność załoga.

  Zalecenie Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie prowadzenia egzaminów żeglarskich

III. Egzamin na patenty żeglarskie

1. Uczestnicy egzaminu i Komisja egzaminacyjna dojeżdża na miejsce egzaminu własnym środkiem transportu i pojedynczo.

 1. Uczestnicy egzaminu będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących.

 2. Podczas egzaminu można korzystać jedynie ze:

  1. 1)  specjalnie przygotowanej sali egzaminacyjnej,

  2. 2)  toalety, która jest regularnie odkażana i wyposażona w płyny dezynfekujące,

  3. 3)  zdezynfekowanych jachtów.

4. Organizacja egzaminu wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg (z wyjątkiem sali egzaminacyjnej).

5. Podczas całego procesu egzaminu uczestnicy i komisja przebywa w maseczkach zakrywających usta i nos oraz noszą rękawiczki.

6. Część teoretyczna odbywa się jako pierwsza. W przypadku niezaliczenia część teoretycznej,egzaminowany nie przystępuję do części praktycznej.

IV. Egzamin teoretyczny

 1. Do sali wchodzi się w odstępach min 2 m, przed wejściem na salę egzaminacyjną wszyscy dezynfekują ręce.

 2. Egzaminowani przychodzą na egzamin z własnym długopisem.

 3. Egzaminowani przebywają na sali egzaminacyjnej w odległości 2 metrów od siebie.

 4. Tożsamość egzaminowanych będzie sprawdzana pojedynczo przez jedną osobę z KE.

V. Egzamin praktyczny

 1. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.

 2. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.

  Plik do pobrania 

  https://pya.org.pl/files/dzial-szkolenia/egzaminy/dok/zalecenia-szkolenia-i-egzaminowania.pdf

   

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.