• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024
mewo_2022
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

IMO opracowuje poprawki do konwencji MARPOL w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez statki

Według podanych informacji, IMO rozpoczęło pracę nad wprowadzeniem kolejnych środków ograniczenia emisji dwutlenku węgla produkowanego przez statki. Proponowane poprawki do konwencji MARPOL będą wymagały od statków wspólnych działań technicznych i operacyjnych, w celu zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla Głównym celem jest to, by w przeciągu stu lat problem emisji gazów cieplarnianych został całkowicie rozwiązany.

23.11.2020, 13:41
Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo

Od węgla do zera: przed nami radykalne zmiany w transporcie morskim?

Eurodeputowani z Komisji Środowiska poparli wyznaczony przez Komisję Europejską plan osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale na rok 2030 zaproponowali przyjęcie „bardziej ambitnego celu" ograniczenia emisji CO2 o 60%. Tym samym, Europa dąży do tego, aby do 2050 roku stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. By osiągnąć ten niezwykle ambitny cel, konieczne jest podjęcie działań służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery również z transportu morskiego.

17.09.2020, 23:27
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Raport: Norweski projekt magazynowania dwutlenku węgla może zakończyć się finansową katastrofą

Norweski plan pełnego projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla może zakończyć się katastrofą finansową. Tak wynika z nowego raportu, który zawiera szacunkowe koszty przedsięwzięcia.

28.06.2020, 19:08
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Historyczny moment inwestycyjny dla przełomowego projektu magazynowania dwutlenku węgla

Trzech liderów branży naftowej podjęło historyczną decyzję inwestycyjną w sprawie morskiego projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na dużą skalę, uznanego za kluczowy w walce ze zmianami klimatu.

17.05.2020, 17:52
nauta_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.