• <

Prezes URE przyznał wsparcie dwóm projektom offshore Polenergii i Equinora

ac

05.05.2021 14:27 Źródło: inf.prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Prezes URE przyznał wsparcie dwóm projektom offshore Polenergii i Equinora

Partnerzy portalu

Prezes URE przyznał wsparcie dwóm projektom offshore Polenergii i Equinora - GospodarkaMorska.pl
Fot. Gospodarka Morska

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał morskim projektom MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci. Projekty o łącznej mocy 1440 MW są realizowane wspólnie przez Polenergię i Equinor. Nakłady inwestycyjne związane z ich realizacją mogą sięgnąć nawet 19 mld PLN.

Prezes URE przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego, zapewniającego cenę za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, na poziomie nie wyższym niż ustalona przez Ministra Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 30 marca 2021 roku, czyli 319,6 PLN za 1 MWh.

Przyznane wsparcie, to istotny krok na drodze do realizacji projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które tym samym włączone zostały do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Polenergia już ponad dekadę temu dostrzegła ogromny, energetyczny potencjał Morza Bałtyckiego. Nasza morska farma wiatrowa MFW Bałtyk III - jako jedna z pierwszych uzyskała w 2012 roku pozwolenie lokalizacyjne, a w 2016 roku decyzję środowiskową. Przyznane wsparcie to kluczowy warunek dalszych dynamicznych prac i zarazem odpowiedź, kiedy możemy zacząć budowę. Jesteśmy już teraz na dobrej drodze, by najpóźniej w 2027 roku pierwszy projekt Polenergii i Equinor został oddany do użytku. Musimy wykorzystać tę szansę, bo ona będzie miarą osiągniętego sukcesu i pokaże, czy realne jest pozyskanie z farm wiatrowych zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego aż 28 GW do 2050 roku. To by oznaczało, że Polska byłaby w stanie wykorzystać energetyczny potencjał Bałtyku aż w 30 proc.” - stwierdza dr Michał Michalski Prezes Zarządu Grupy Polenergia.

„Przyznanie wsparcia dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III jest przełomowym wydarzeniem dla Equinor i pozwala nam wykorzystać wieloletnie doświadczenie w realizacji morskich projektów energetycznych na całym świecie. Wspólnie z naszym partnerem Polenergią, cieszymy się, że możemy wnieść swój wkład w rozwijający się sektor morskiej energetyki wiatrowej. Dostrzegając potencjał jaki niesie za sobą transformacja energetyczna, Equinor na wczesnym etapie zaangażował się w sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Projekty MFW Bałtyk II i MFW BałtykIII zasilą polskie domy i przedsiębiorstwa zieloną energią, przyczyniając się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy i prowadząc do dalszych inwestycji. Kontynuujemy współpracę z organami administracji i lokalną społecznością, aby z sukcesem zrealizować tak ważne dla polskiej gospodarki projekty.” – podkreśla Michał Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor Polska.

Pozyskanie wsparcia wiąże się z powstaniem po stronie spółek projektowych zobowiązania, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania przez Urząd Regulacji Energetyki decyzji określających cenę wsparcia. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, zawarciu niezbędnych umów i pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej przez wspólników, prace budowlane mogłyby się rozpocząć na przełomie 2023 i 2024 roku.

Polska zamierza do 2030 roku zbudować blisko 6 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej i 11 GW do 2040 roku. Equinor wraz z Polenergią przygotowują do budowy trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3000 MW. Equinor pełni w tych projektach rolę operatora w fazie ich rozwoju, budowy i eksploatacji, natomiast Polenergia odpowiada za uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zarządzanie sprawami krajowymi związanymi z rozwojem projektu. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III realizowane w pierwszej kolejności pozwolą na zasilenie czystą, odnawialną energią elektryczną ponad dwóch milionów polskich gospodarstw domowych.

Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i konwencjonalnych gazowych źródeł oraz dystrybucji, i obrotu energią elektryczną. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki indeksu sWIG80 w 2018 roku. Więcej informacji: polenergia.pl

Equinor – firma energetyczna zajmująca się pozyskiwaniem energii z ropy naftowej, gazu, wiatru i słońca. Grupa zasila ponad milion europejskich domów energią odnawialną pochodzącą z morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, wschodnim wybrzeżu USA i na Morzu Bałtyckim.


seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.