• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Wiceminister Witkowski: trzeba zlikwidować wąskie gardła dróg śródlądowych

ew

27.03.2019 12:46 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Wiceminister Witkowski: trzeba zlikwidować wąskie gardła dróg śródlądowych

Partnerzy portalu

Wiceminister Witkowski: trzeba zlikwidować wąskie gardła dróg śródlądowych - GospodarkaMorska.pl

Musimy czym prędzej zlikwidować wąskie gardła na naszych drogach śródlądowych, a rynek sam się odrodzi - mówił w środę w Gliwicach wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

Niemiecki minister rozwoju regionalnego i transportu Saksonii-Anhalt Thomas Webel zadeklarował udostępnienie stronie polskiej różnych informacji i rozwiązań technicznych dla wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Wiceminister Witkowski wystąpił na wspólnym briefingu z saksońskim ministrem Weblem, przewodniczącym delegacji tego landu podczas rozpoczętej w środę trzydniowej wizyty studyjnej na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Witkowski zaznaczył, że pobyt niemieckiej delegacji ma charakter rewizyty, po zakończonym kilkanaście miesięcy temu wyjeździe studyjnym do Magdeburga. „Wspólnie obserwowaliśmy, jak wyglądają rozwiązania hydrotechniczne, rozwiązania dotyczące żeglugi śródlądowej, w tym ważnym dla śródlądowych szlaków wodnych miejscu w Europie” - mówił wiceminister.

„To była bardzo udana wizyta i postanowiliśmy rozpocząć rewizytę w Gliwicach, gdzie jest początek 40-kilometrowego kanału do Odry i początek całej Odrzańskiej Drogi Wodnej” - wyjaśnił

Zaakcentował, że rząd PiS postawił na rozwój śródlądowych dróg wodnych, jako - w przyszłości - alternatywy dla transportu drogowego, kolejowego. „To najbardziej efektywna, ekonomiczna, ekologiczna forma transportu, bardzo dobrze rozwinięta zwłaszcza w Niemczech, stąd wizyta naszych gości, żebyśmy mogli porozmawiać i poobserwować skalę modernizacji śluz na Kanale Gliwickim”- wskazał wiceszef MGMiŻŚ.

Przypomniał, że przy wsparciu programu Infrastruktura i Środowisko dobiega końca modernizacja wszystkich sześciu śluz na Kanale Gliwickim. „Mamy nadzieję, na kolejne duże inwestycje. Przedsiębiorstwo Wody Polskie zleca dokumentację projektową dla dwóch kolejnych stopni wodnych na dalszym odcinku Odry” - zaznaczył

„Nie bez znaczenia jest też fakt, że podczas tej trzydniowej wizyty będzie spotkanie z dyrektorem technikum żeglugi śródlądowej we Wrocławiu – reaktywowanego w ub. roku przez nasze ministerstwo, aby kształcić kolejne kadry dla żeglugi śródlądowej, dla rynku żeglugowego w Polsce” - ocenił Witkowski.

Minister rozwoju regionalnego i transportu Saksonii-Anhalt zadeklarował wagę współpracy przy tej dziedzinie transportu, a także zadeklarował wolę przekazywania wszystkich informacji i rozwiązań technicznych dla wspólnych przedsięwzięć.

Webel nawiązał też do prowadzonych od lat 90. ub. wieku prac modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych - znacznego rozszerzenia ich możliwości przewozowych między Hanowerem a Berlinem, przez Magdeburg. „Znamy sytuację na drogach lądowych, wiemy jak są zapchane, a rozwiązaniem tego są drogi wodne: bardzo ważne są ich rozbudowa i modernizacja” - ocenił.

Odpowiadając na pytanie o możliwości wydłużenia dostępnych w Polsce śródlądowych dróg transportowych, aby towary mogły pływać m.in. Odrą Witkowski przypomniał, że obecnie, przy niskim stanie wody, transport Odrzańską Drogą Wodną poniżej stopnia wodnego Malczyce (w pobliżu Środy Śląskiej) jest niemożliwy.

„Piłka jest po naszej stronie: wszystko zależy od szybkości naszych inwestycji, przygotowania projektów. Niezwykle istotny jest montaż finansowy, ale przypominam, że w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju żegluga śródlądowa jest jednym z priorytetów; także Komisja Europejska patrzy bardzo przychylnie na inwestycje związane z wodą, żeglugą śródlądową” - wskazał.

„Jesteśmy połączeni z zachodnioeuropejskimi drogami wodnymi, lecz są wąskie gardła, które musimy czym prędzej zlikwidować, udrożnić, a rynek sam się odrodzi” - zdiagnozował Witkowski, wskazując m.in. na perspektywy portów w Gliwicach, Kędzierzynie-Koźlu czy Wrocławiu.

„Wizyta naszych gości z Niemiec i ich doświadczenia również z modernizacją są najlepszym przykładem, że ta współpraca zacieśnia się i mamy nadzieję na dalsze poztywyne rozmowy, które cały czas trwają na niższych szczeblach” - zapewnił wiceminister Witkowski.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.