• <

Walne Zgromadzenie SEA Europe - Lizbona 2019

ew/Forum Okrętowe

12.07.2019 09:35 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Walne Zgromadzenie SEA Europe - Lizbona 2019 - GospodarkaMorska.pl

W dniach 27-28 czerwca 2019, w Lizbonie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie SEA Europe, poprzedzone posiedzeniem Rady Dyrektorów tej organizacji. Ze strony polskiej uczestniczył w nim dyrektor Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Ireneusz Karaśkiewicz.
 
W trakcie Walnego Zgromadzenia SEA Europe dokonało wyboru władz na kolejną dwuletnią kadencję. Na prezesa tej organizacji wybrano ponownie Panią Kjersti Kleven, która jest jednocześnie prezesem norweskiej grupy stoczniowej Kleven Group, na wiceprezesów: Bernarda Meyera (Meyer Werft), Dirka Lehmanna (Becker Marine System), Vicenzo Petrone (Assonave), Kjelda Dittmana (Wartsila), Kees-Jan Mes (Pon Equipment & Pon Power), Dirka Harmsa (SMRC) i Guénaël Guillerme (GICAN).

- To były dwa bardzo intensywne i pracowite dni – mówi uczestniczący w spotkaniach dyrektor Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Ireneusz Karaśkiewicz.

- Dużą część czasu poświęciliśmy dyskusji i końcowym uwagom do przygotowywanego przez SEA Europe kluczowego dokumentu, którego pełna nazwa w oryginale brzmi:
 

MARITIME TECHNOLOGY: EUROPE’S LEADERSHIP AT STAKE
Stimulating competitiveness, growth and innovation  whilst securing Europe’s global maritime technology leadership
SEA Europe’s vision for 2030

 
- Ten liczący kilkadziesiąt stron dokument, kompleksowo opisuje przyczyny obecnej sytuacji przemysłu stoczniowego w Europie, globalne zagrożenia przed którymi stoi i rekomenduje kroki jakie należy podjąć w celu utrzymania ciągle wiodącej pozycji Europy w tej branży. Obejmuje on całościowo wszystkie obszary: dostęp do finansowania, swobodny dostęp do rynków, edukacja, badania naukowe i rozwój – i w tym kontekście utrzymanie konkurencyjności i wiodącej roli Europy w innowacyjności, ochrona własności intelektualnej, ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi naszych globalnych konkurentów, w tym w szczególności Chin, ale również Korei Południowej, reforma instytucji międzynarodowych stojących na straży wolnego i uczciwego handlu, w tym WTO, konieczne zmiany regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

- Będzie to nasz swoisty drogowskaz działań, które będą kontynuowane w niedalekiej przyszłości. Wskaże on nie tylko jak obronić istniejące sektory produkcji stoczniowej w Europie, ale również jak odzyskać te które Europa utraciła na rzecz Chin i Korei w ubiegłych latach. Obecnie znajduje się on w ostatnim etapie redagowania i wprowadzania uwag,  i gdy tylko zatwierdzimy jego ostateczną wersję, członkowie FORUM OKRĘTOWEGO zostaną zapoznani z jego treścią – powiedział Karaśkiewicz.

Na spotkaniu omówione zostały również wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podkreślono, że pomimo tego że koalicja Europejskiej Partii Ludowej z Socjalistami straciła bezwzględną większość, nie powinno to wpłynąć na efektywność działań lobbystycznych w obronie naszej branży. Niebawem rozpoczną się przesłuchania kandydatów na nowych Komisarzy Europejskich, co stwarza unikalną okazję do dialogu – w związku z tym sekretariat SEA Europe przygotuje plan działań lobbystycznych na najbliższe miesiące.

W trakcie posiedzenia Rady Dyrektorów omówiono również sytuację finansową w naszej branży. Niestety w dalszym ciągu jest ona bardzo trudna. W raportach finansowych za ubiegły rok większość działających w Europie stoczni zanotowała straty, nie obeszło się bez bankructw, miedzy innymi w Holandii. Duża część stoczni odnotowała symboliczny zysk. Kryzys w dalszym ciągu odciska swoje piętno na naszą branże.

Na tym tle bardzo pozytywnie zostały przyjęte w Lizbonie wyniki finansowe Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A., która jest wizytówką polskiego przemysłu okrętowego w Europie i na świecie.

- To była dla mnie ogromna przyjemność i duma móc ogłosić, że jeden z wiodących członków Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE tak dzielnie radzi sobie w kryzysie: wzrost sprzedaży w roku 2018 do poziomu 1,14 mld PLN, zysk brutto – 86 mln PLN. Koledzy z organizacji z innych krajów podkreślali, że stanowi to dla nich źródło optymizmu i inspiracji w trudnych czasach – powiedział Karaśkiewicz.

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE jest jedyną polską organizacją reprezentującą interesy polskiego przemysłu stoczniowego, która jest członkiem SEA Europe. Z kolei SEA Europe jest jedyną europejską organizacją skupiającą krajowe organizacje i reprezentujące je przed administracją Unii Europejskiej, będąca rzecznikiem ich interesów.

- SEA Europe to klub gentelmanów, który zajmuje się nie tylko lobbingiem, ale również pieczołowicie dba o przestrzeganie wysokich standardów w biznesie. Walcząc z nieuczciwymi praktykami handlowymi krajów z Dalekiego Wschodu, sami musimy pieczołowicie dbać o przestrzeganie tychże zasad – powiedział Karaśkiewicz.

- Dokładnie tak postrzegają również swoją rolę członkowie FORUM OKRĘTOWEGO: klub gentelmanów połączonych nie tylko wspólnym interesem, ale również przywiązaniem do wysokich standardów etycznych w biznesie. To nas łączy w naszej organizacji – dodał Karaśkiewicz.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.