• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

7. Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji ds. Wód Granicznych

ew/MGMiŻŚ

04.12.2018 11:15 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski 7. Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji ds. Wód Granicznych

Partnerzy portalu

7. Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji ds. Wód Granicznych - GospodarkaMorska.pl

W dniach 27-28 listopada 2018 r. w Supraślu odbyło się 7. Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji ds. Wód Granicznych, któremu przewodniczyła Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora DGWiŻŚ w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas posiedzenia delegacje polska i litewska przeanalizowały wzajemną współpracę na wodach granicznych w bieżącym roku.

Komisja podsumowała działalność trzech grup roboczych współpracujących w dziedzinie planowania gospodarowania wodami, zarządzania ryzykiem powodziowym, utrzymania wód granicznych, a także ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z aktualizacją planów gospodarowania wodami. Przyjęto propozycję opracowania wspólnego „ramowego dokumentu gospodarowania wodami w obszarze transgranicznym”. Przedstawiono zakres współpracy związany z zagrożeniem powodziowym, który aktualnie sprowadza się do wymiany informacji w ramach zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Niemna.

Komisja zajęła się również tematyką „cieku bez nazwy”, znajdującego się we wsi Barbuszki, powiat sejneński. Problem stanowi określenie przebiegu linii granicy państwowej, gdyż liczne tamy budowane przez bobry powodują zmianę przebiegu cieku.

Następnie przedstawiono wyniki badań granicznych wód powierzchniowych tj. rzek: Szeszupa, Szelmentka, Hołnianka, Marycha oraz ze strony polskiej również rzeki Wigra.

Współpraca dwustronna odbywa się w oparciu o umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych z 7 czerwca 2005 roku.

Kolejne posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych zaplanowano na IV kwartał 2019 r.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.