• <
mewo_2022

Polska i Niderlandy – połączeni przez nadmorski wiatr

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Polska i Niderlandy – połączeni przez nadmorski wiatr

Partnerzy portalu

Polska i Niderlandy – połączeni przez nadmorski wiatr - GospodarkaMorska.pl
Fot. M. Grzybowski

Pod koniec lutego do Gdańska przybyła silna ekipa firm z Niderlandów by wykorzystując swoje doświadczenie i możliwości w morskiej energetyce wiatrowej znaleźć potencjalnych partnerów do realizacji wspólnych projektów.

„Połączeni przez nadmorski wiatr: Polska i Niderlandy” było tematem spotkania przedstawicieli biznesu z Polski i Niderlandów. Spotkanie zorganizowały Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorska Platforma Offshore, a gościny udzielił Starter.

– Jesteśmy zainteresowani wspieraniem wszelkich inicjatyw związanych z biznesem morskim – podkreślał Paweł Braun, dyrektor Inkubatora Starter, gdy rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.

– Nie rozwiniemy polskiej morskiej energetyki wiatrowej bez międzynarodowej kooperacji – mówiła dr Karolina Lipińska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, otwierając polsko–niderlandzkie spotkanie firm zainteresowanych morską energetyką wiatrową. Firmy kraju znanego z wykorzystania wiatru na lądzie i morzu są wprost modelowym partnerem do podejmowania wspólnych inicjatyw.

Niderlandzkie otwarcie


Do Gdańska przedstawiciele niderlandzkiego biznesu dotarli śladami Olędrów. Holendrzy na tereny zalewowe Pomorza Gdańskiego przybyli do Rzeczypospolitej w XVI-XVII ze zniszczonej i wygłodzonej Fryzji i Niderlandów po wojnie 80-letniej.

Nie jest to pierwsze spotkanie polskich i niderlandzkich partnerów zainteresowanych biznesem skoncentrowanym na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 26 sierpnia 2022 r. klaster dziesięciu firm podpisał porozumienie Partners in International Business (PIB) w morskiej energetyce wiatrowej, koordynowane przez Elro van den Burga i wspierane przez Holenderskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (NWEA) i Holenderską Agencję Przedsiębiorczości (RVO). Stronę rządową reprezentował Peter Lambooij.

„Celem tego partnerstwa publiczno-prywatnego jest dalsze pozycjonowanie holenderskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej na polskim rynku poprzez udział w konferencjach, roadshow i seminariach” – podkreśla się w komunikacie, podkreślając, że jest to „wspaniała okazja do zastosowania holenderskiej wiedzy i technologii w tym sektorze, dalszego wzmocnienia więzi gospodarczych między Holandią a Polską oraz przyczynienia się do przejścia na zrównoważoną, czystą energię”.

Potwierdził to w swojej prezentacji niderlandzkich doświadczeń i potencjału Elro van den Burg. Omówił on plan instalacji niderlandzkich na Morzu Północnym, podkreślając doświadczenie niederlandzkich firm w projektowaniu i budowie morskich farm wiatrowych oraz możliwościach szkoleniowych.

Holenderska strategia rozwoju morskiego offshore


W marcu 2022 r. rząd Niderlandów wyznaczył trzy nowe strefy morskich farm wiatrowych w programie na lata 2022-2027. Na Morzu Północnym powstaną farmy Nederwiek, Lagelander i Doordewind. Jednocześnie Rada Ministrów usunęła wcześniej wyznaczone strefy Hollandse Kust (południowy zachód) i Hollandse Kust (północny zachód). Te dwie strefy okazały się mniej pożądane z punktu widzenia ekologii, żeglugi i rybołówstwa. Program Morza Północnego 2022-2027 jest częścią Narodowego Programu Wodnego 2022-2027.

Wcześniej, 11 lutego 2022 r. rząd holenderski podniósł cel dostaw energii z morskiej energetyki wiatrowej z 11,5 do około 21 GW do 2030 r. Wtedy morskie farmy wiatrowe będą dostarczać 16% energii potrzebnej w Holandii i 75% obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną. W komunikacie rządu Niderlandów zaznacza się, że “prognoza energetyczna Morza Północnego wskazuje, że do 2050 r. potrzebne będzie od 38 do 72 GW mocy morskiej energii wiatrowej”.

Polskie doświadczenia


Wieloletnie doświadczenie w budowie konstrukcji dla offshore i morskiej infrastruktury zaprezentował podczas spotkania z Holendrami dr Arkadiusz Aszyk, a potencjał produkcyjny Crist przedstawiciel stoczni, która ma na swoim koncie udane konstrukcje do budowy farm wiartowych, m.in. Vidar oraz Innovation.

W spotkaniu uczestniczył również kpt. ż.w. Afred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni. Niedawno szkoła wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowała opis kwalifikacji dla monterów turbin wiatrowych.

– Szkoła Morska w Gdyni już od 30 lat działa na rzecz edukacji dla branży morskiej. Od 20 lat szkoli również na potrzeby offshore, a od 10 – dla offshore wind. To doświadczenie uzasadnia wybór instytucji jako partnera w opisie kwalifikacji rynkowych dla MEW – przypomina dyrektor Naskręt.

Opracowany przez obie instytucje zestaw kwalifikacji obejmuje swoim zakresem montowanie turbin wiatrowych (WTG – Wind Turbine Generator) na morskich farmach wiatrowych. Wymaga to szczególnych umiejętności w obsłudze specjalistycznych narzędzi, pracę na wysokościach w warunkach morskich, działania na różnych elementach wież wiatrowych posadowionych na dnie morza.

Po krótkich wprowadzeniach przedstawiciele firm z Niderlandów i Polski mieli okazję do rozmów bilateralnych. Spotkania B2B miały już charakter narzędziowy i czysto biznesowy. Z listy uczestników spotkania wynika, że wiele firm holenderskich ma już swoich przedstawicieli w Polsce i kontrolują sytuację na rynku.

Kontynuacją wydarzenia będą w marcu targi Edu Offshore Wind, które będą miały miejsce w halach Międzynarodowych Targów Gdańskich. Mówili o nich Łukasz Kneba, prezes CoMade S.A, oraz Paweł Wróbel z BalticWind.eu. Na targach będzie ok. 50 wystawców, w tym firmy, uczelnie oraz szkoły GWO. Na hali oraz przed budynkiem Amber Expo wystawionych będzie ponad 35 różnego rodzaju eksponatów. Chęć przyjazdu na targi wyraziło około 5 tys. młodzieży z pomorskich szkół ponadpodstawowych.


Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

seaway7
aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.