• <
mewo_2022

Orlen szuka firmy do nadzoru saperskiego w rafinerii w Gdańsku

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Orlen szuka firmy do nadzoru saperskiego w rafinerii w Gdańsku

Partnerzy portalu

Orlen ogłosił postępowanie na wybór firmy, która mogłaby świadczyć usługi saperskie oraz nadzór saperski przy pracach ziemnych na terenie zakładu rafineryjnego w Gdańsku w latach 2024 - 2026. Jak podał w ogłoszeniu koncern, oferty można składać do 15 marca.

„Przedmiotem postępowania zakupowego jest wyłonienie firmy świadczącej usługi w zakresie wykonawstwa robót saperskich oraz pełnienie nadzoru saperskiego przy pracach ziemnych na każdorazowe pisemne zamówienie zamawiającego w latach 2024 - 2026 na terenie zakładu rafineryjnego w Gdańsku” - poinformował w ogłoszeniu Orlen.

Oferty, jak podano w opublikowanej dokumentacji postępowania, można składać do 15 marca tego roku. Jednym z wymogów, obejmujących dokumenty techniczne, jest potwierdzenie posiadania ważnej licencji, zezwolenia na prowadzenie prac i usług saperskich - chodzi o kopię certyfikatu wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z ogłoszenia Orlenu wynika, że zakres oczekiwanych usług dotyczy m.in. sprawdzania terenu poprzez skanowanie „pod kątem występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego” i oznaczania na mapie w przygotowanym raporcie miejsc potencjalnie niebezpiecznych, które będą wymagały nadzoru saperskiego przy pracach ziemnych.

Usługi obejmować mają np. interwencyjny przyjazd pogotowia saperskiego w celu identyfikacji i zabezpieczenia niewybuchów w trybie całodobowym przez siedem dni w tygodniu, w tym z certyfikowanym pojemnikiem przeciwwybuchowym wraz z natychmiastowym usunięciem niewybuchu z terenu zakładu w celu jego utylizacji.

Orlen zaznaczył, że rozpoczęcie realizacji prac i usług objętych postępowaniem planuje niezwłocznie po obustronnym podpisaniu umowy, natomiast ich zakończenie przewidywane jest na 31 grudnia 2026 r.

Rafineria w Gdańsku jest jedną z siedmiu wchodzących w skład Grupy Orlen. W Polsce są to cztery zakłady, oprócz gdańskiego, także w Płocku – największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w kraju, a także w Trzebini i w Jedliczu. Z kolei zagraniczne rafinerie koncernu znajdują się w Czechach - dwie, w Kralupach i w Litvinowie, a jedna na Litwie - w Możejkach.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada również sieć stacji paliw, w Polsce, w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, opartej na małych reaktorach SMR.

Autor: Michał Budkiewicz

mb/ huw/

Fot. Depositphotos

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.